ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Vår nyckelroll för frihandelsavtalet

I dag påbörjas ännu en förhandlingsrunda mellan USA och EU om ett frihandelsavtal mellan parterna. Nu lanserar regeringen en strategi för att kunna föra avtalet i hamn, skriver Ewa Björling, handelsminister.

Representanter för världens två största ekonomier, EU och USA, möts i dag för förhandlingar om ett transatlantiskt frihandelsavtal. Mycket står på spel. För att lyckas krävs en hög ambitionsnivå och flexibilitet från båda sidor. Sverige kan spela en viktig roll, och därför lanserar regeringen nu en strategi som ska bidra till att nå ett frihandelsavtal med USA i hamn, vilket kan öka handeln avsevärt och ge varje svensk uppemot 1 700 kronor extra i plånboken varje år.

Fortfarande i dag måste svenska konsumenter betala tull på en rad varor från USA. Detta gör bilar uppemot 10 procent dyrare, cyklar 15 procent dyrare, kläder 12 procent dyrare och skor 17 procent dyrare.

Sverige ska verka för att förhandlingarna leder fram till ett så ambitiöst och heltäckande avtal som möjligt. Vår strategi handlar därför om att:

Bidra med ökad kunskap om vinsterna med ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Tidigare studier har drivit agendan framåt, och därför ges expertmyndigheten Kommerskollegium nu i uppdrag att utveckla de analyser som har räknat på konsekvenserna av ett transatlantiskt frihandelsavtal. Vi ger också Kommerskollegium i uppdrag att informera om avtalet särskilt riktat mot andra myndigheter och näringslivet samt förbereda för att agera central kontaktpunkt gentemot myndigheter, företag och allmänheten när ett avtal är på plats.

Se till att öka de diplomatiska aktiviteterna ute i världen för att skapa stöd till förhandlingar som har siktet inställt på ett heltäckande avtal.

Vi ger våra utlandsmyndigheter på nyckelorter såsom Bryssel, Paris och Washington uppdraget att aktivt verka för att förhandlingarna når i mål. Utvalda utlandsmyndigheter ska även genomföra aktiviteter som uppmärksammar avtalets betydelse tillsammans med handelskammare, Business Sweden och andra aktörer på plats.

Garantera att Sverige är tidigt ute med besked om prioriterade frågor och områden för EU att driva i överläggningarna. Även om förhandlingarna kommer att vara komplicerade bör vi gå vidare med arbetet redan nu, inte minst i samråd med nyckelaktörer på hemmaplan. Därför ska vi bjuda in svenska företag, branschorganisationer och representanter för fack och arbetsgivare till UD för samtal om svenska intressen i ett transatlantiskt frihandelsavtal.

Stärka den politiska kärnan av frihandelsvänner inom EU för att balansera mot protektionistiska intressen. Jag kommer att träffa handelsministrarna för en grupp av noga utvalda likasinnade länder med målet att bygga en frihandelskoalition för fullständig frihandel med USA. Målet blir att säkra ett EU som agerar konstruktivt i förhandlingarna till förmån för ett avtal som gör skillnad i människors och företags vardag.

Försäkra att avtalet inte blir ett favoritämne endast för stora och redan framgångsrika företag. Dagens handelspolitik ska inte bara syfta till att befästa redan starka aktörer utan se till att gynna även framtidens företag. Därför avser vi att ge Business Sweden i uppdrag att informera små och medelstora företag om avtalet så att deras intressen genomsyrar förhandlingarna.

I Sverige har vi historiskt varit överens om behovet av öppna marknader. Det är mycket olyckligt att den traditionellt starka frihandelslinjen nu håller på att urholkas i och med splittringar i oppositionen. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har visat sig vara mycket kritiska till ett transatlantiskt frihandelsavtal och har företrädare som till och med kräver ett stopp för förhandlingarna.

Socialdemokraternas varma ord om exporten går således inte bara på tvärs med flera av partiets egna jobbfientliga förslag, utan står också i bjärt kontrast till Vänsterpartiets och Miljöpartiets negativa syn på frihandel med viktiga marknader såsom USA.

Alliansregeringen vill i stället bygga vidare på och stärka den svenska frihandelstraditionen, inte minst genom ökad handel och fler investeringar mellan Sverige och USA.

Ewa Björling, handelsminister (M)

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till