ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 22 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Eftergifter för Iran farliga för världen

I helgen slöts ett avtal om Irans kärnteknikprogram. Lisa Abramowicz, generalsekreterare för Svensk Israel-information och Ulf Öfverberg, ordförande för Samfundet Sverige-Israel Stockholm, förklarar Israels officiella syn på avtalet.

Iran och de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd och Tyskland, P5 plus 1-gruppen, nådde i söndags morse ett interimsavtal på sex månader om Irans kärnteknikprogram i Genève. Därefter bröt en glädjeyra utan like ut över större delen av världen, åtminstone bland dess ledare. Efter sex månaders interimsavtal är förhoppningen att man ska nå en slutgiltig överenskommelse efter tio år av fruktlösa förhandlingar, säkerhetsrådsresolutioner och hårda sanktioner mot Iran, som kommer att leda till en fredlig lösning på konflikten om landets kärnteknikprogram.

Skepticismen i Israel, delar av arabvärlden och majoriteten av USA:s kongress är däremot stor.

Iran är en av världens värsta diktaturer. En regim där homosexuella hängs offentligt i lyftkranar på torgen, där förtrycket av kvinnor och oliktänkande är stenhårt. Några eftergifter vad gäller mänskliga rättigheter ingår inte i avtalet. Iran är en regim som hotar ett land – Israel – med utplåning. Det gjorde dess andlige ledare ayatollah Khamenei klart, bara för några dagar sedan, mitt under förhandlingarna. Iran är fortfarande ett existentiellt hot mot Israel.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kommenterade avtalet:

”För första gången har världens ledande nationer samtyckt till urananrikning i Iran och därmed förbigått de säkerhetsrådsresolutioner som de själva drev igenom. De sanktioner som det krävdes många år att införa erbjöd den bästa chansen för en fredlig lösning. Dessa sanktioner har man nu gett upp i utbyte mot kosmetiska iranska eftergifter som kan upphävas på bara några veckor ”.

Iran har undertecknat icke-spridningsavtalet men har kontinuerligt brutit mot avtalet. En av de centrala frågorna i Genève har varit frågan om Iran har rätt att anrika uran. FN:s säkerhetsråd har entydigt krävt att Iran omedelbart upphör med all anrikningsverksamhet. Det som till slut gjorde avtalet i Genève möjligt verkar ha varit att frågan inte avgjordes i klarspråk.

Avtalsförslaget från förra veckan innehöll brister. Frankrike insåg det häromveckan, när dess utrikesminister Laurent Fabius krävde att Irans anläggning i Arak skulle stoppas. Den övriga förhandlingsdelegationen för världssamfundet slöt strax därefter upp bakom de franska kraven. Iran kunde inte utnyttja någon spricka hos motparten. Men var fanns Sverige i allt detta?

Utrikesminister Carl Bildts kommentarer i frågan utgörs av skarp kritik mot Israel och dess premiärminister för att ifrågasätta den tidigare uppgörelsen. Nu visade det sig ju att Netanyahu fick rätt. P5 plus 1 blev efter Frankrikes agerande, eniga om att det första avtalet hade inneburit en dålig uppgörelse.

Bildt har en historik av att vara negativ till sanktioner mot Iran. Tidigare har utrikesministern bloggat om sanktionerna mot Iran så här:

”Att sanktioner allena kommer att leda till en omläggning av Irans politik tror jag inte att det är lätt att hitta någon som tror på.”Men i dag sitter Iran vid förhandlingsbordet just på grund av de sanktioner som Bildt inte trodde skulle ge någon effekt.

För det är sanktioner som fått Iran till förhandlingsbordet liksom USA:s och Israels hot om en militär lösning. Där har Israel och USA gjort en avgörande insats. Över huvud taget kan det konstateras att Bildt tillämpar dubbla måttstockar visavi länderna i Mellanöstern. En sträng mot Israel, där kritik mot landet är legio. En annan konciliant och överseende mot länder som Iran och Turkiet, för att ta några exempel.

För alla oss som vill ha en fredlig lösning av konflikten med Iran är sanktionerna det instrument som världssamfundet har till sitt förfogande. Liksom att nu kontroller av IAEA tillåts, och inte bara mot de anläggningar som Iran vill visa. Låt oss inte glömma att interimsavtalet med Iran blev av just tack vare de ekonomiska sanktionerna.

Lisa Abramowicz, generalsekreterare, Svensk Israel-information
Ulf Öfverberg, ordförande, Samfundet Sverige-Israel Stockholm

Tyck till