ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Borgs hemliga sparpaket

  • Foto: Filip Erlind

Reformer för över 20 miljarder 2014, framför allt skattesänkningar, utlovas i finansminister Anders Borgs budget som klubbas i dagarna. Men den innehåller också ett dolt sparbeting på omkring 15 miljarder kronor.

På onsdagen beslutas ramarna för 2014 års statsbudget i riksdagen.

Budgeten är ”expansiv” och bör så vara för att blåsa liv i den tröga konjunkturåterhämtningen, argumenterade finansminister Anders Borg när han presenterade sitt förslag i september.

Men i skuggan av skattesänkningar och satsningar för drygt 20 miljarder finns också ett sparpaket.

Det kallas ”automatisk budgetförstärkning” och är en finess som infördes under Göran Perssons regering då budgetreglerna stöptes om i spåren av 1990-talskrisen. Upplägget gör det politiskt lättare att hushålla med statens finanser.

Staten sparar i snitt drygt 15 miljarder kronor per år på att inte höja bland annat barnbidrag, studiemedel och statsbidrag till kommunerna i takt med inkomst- och BNP-tillväxten. Det visar beräkningar från såväl Ekonomistyrningsverket, ESV, som statliga Konjunkturinstitutet, KI.

För att öka dessa utgifter krävs aktiva beslut, annars ligger de still trots att statens skatteintäkter växer.

”Utgifterna ökar förvisso nominellt, men i förhållande till BNP minskar de. Samtidigt ökar skatteintäkterna i takt med BNP. Den kombinationen ger ett sparandeöverskott”, säger Håkan Jönsson, prognosansvarig på ESV.

Ett tydligt exempel på årliga besparingar är a-kassans och sjukförsäkringens tak för högsta ersättningsnivå. De har legat oförändrade i flera år och lämnas därhän även i 2014 års budget. Taken släpar långt efter inkomstutvecklingen.

Sedan 2002, under regeringar av skiftande färg, har a-kassans inkomsttak legat stilla på 18.700 kronor. Om taket hade höjts i takt med inkomstutvecklingen det senaste decenniet skulle det ha legat på drygt 26.000 kronor, enligt beräkningar från fackförbundet TCO.

Barnbidraget är ett annat exempel. Det har legat på 1.050 kronor sedan 2005, då det senast höjdes med en hundralapp.

Tyck till