ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS

Räntor och valutor: Breda räntefall

Marknadsräntorna sjönk såväl i Sverige som internationellt på onsdagen samtidigt som dollarn stärktes på bred front inför Federal Reserves räntebesked på onsdagskvällen, där ett mjukt besked med intakta stimulanser är vida väntat.

Här hemma sjönk marknadsräntorna 1-4 punkter och kronan tappade något mot dollarn. Den tioåriga svenska statobligationsräntan sjönk 4 punkter till 2,26 medan den tyska tioårsräntan var ned 5 punkter till 1,70 procent.

Allas blickar riktas nu mot Federal Reserves räntebesked klockan 19.00, som på förhand ser ut att bli en ganska odramatisk historia. Det råder stor enighet på marknaden om att Fed inte kommer att inleda någon nedtrappning av sina obligationsköp (tapering), med tanke på den statliga stängningen, den enbart uppskjutna budgetfrågan och en del svag statistik, inte minst från arbetsmarknaden.

"Den senaste statistiken bekräftar en svag USA-ekonomi och nedstängningen kommer inte att hjälpa. Detta kommer att tvinga Fed att fördröja en nedtrappning av stimulanserna till nästa år", sade Jacques Porta, förvaltare vid Ofi Gestion Privee i Paris, till Bloomberg News.

Amerikanska marknadsräntor sjönk inför räntebeskedet och den tioåriga statsobligationsräntan var ned 4 punkter till 2,48 procent.

ADP:s statistik över privat sysselsättning kom in sämre än väntat i oktober. Sysselsättningen ökade 130.000 personer jämfört med i september, väntat +150.000, samtidigt som utfallet i augusti reviderades ned till +145.000.

"ADP-statistiken bekräftar att den statliga stängningen troligen hade en negativ effekt på anställningarna", skriver BNP Paribas i en kommentar.

De tror också på en säsongsmässig nedåtrekyl i anställningar av lärare i offentlig sektor, vilket tillsammans med svagheten i privat sektor tyder på att sysselsättningen i nästa veckas officiella jobbrapport för oktober kan "flirta med 100.000". Konsensus ligger på +115.000, enligt Bloomberg News enkät.

Den försenade KPI-statistiken för september visade att KPI precis som väntat steg 0,2 procent från augusti och att inflationen sjönk till 1,2 procent. Kärn-KPI steg 0,1 procent på månaden, aningen mindre än väntade +0,2 procent i Bloomberg News enkät. Kärninflationen sjönk till 1,7 procent, väntat 1,8 procent.

"Inflationen pressas för närvarande ned av ett lågt resursutnyttjande. Vi tror att kärninflationen sakta kommer att stiga till Feds mål på 2 procent. Dessutom har den strukturella arbetslösheten sannolikt ökat, vilket kommer att hjälpa Fed att uppfylla sitt inflationsmål", skrev Petter Lundvik, analytiker vid Handelsbanken, i ett marknadsbrev.

Euroområdets samlade konfidensindikator steg till 97,8 i oktober från 96,9 i september, bättre än väntade 97,2 och den högsta nivån på två år.

Commerzbank skrev i en kommentar att efter uppgången i barometern är sentimentet fortsatt betydligt bättre än den verkliga ekonomiska situationen. Commerzbanks modell pekar mot en tillväxt på 0,5 procent i kvartalstakt, medan hårda data och då särskilt den stagnerande trenden i industriproduktionen visar på en mycket svagare ekonomisk tillväxt.

Mer intressant finner dock banken de regionala trenderna inom EMU. Förbättringen i periferin fortsatte inte i oktober, istället sjönk konfidensindikatorn för periferin med nästan 2 punkter.

Detta berodde främst på en kraftig tillbakagång i Spanien och Italien. Det senare berodde troligen på regeringskrisen i oktober. Å andra sidan har konfidensindikatorn i kärnländer som Frankrike, Belgien, Nederländerna och Finland fortsatt att stärkas.

"Stabiliseringen i ekonomin har uppenbarligen slätat över de ökade strukturproblemen här. Men vi tror fortsatt att den kraftigare uppgången i enhetsarbetskostnader i Belgien, Finland, Frankrike och Nederländerna jämfört med snittet i euroområdet under några år nu och hög privat skuldsättning kommer att dämpa ekonomin i dessa länder", skrev Commerzbank.

Tysk KPI var oväntat låg i oktober. Priserna sjönk 0,2 procent på månaden, väntat oförändrat i Bloomberg News enkät, samtidigt som inflationen var 1,2 procent, väntat här 1,4 procent.

Den spanska inflationen visade sig överraskande vara negativ i oktober, -0,1 procent.

Spanien lämnade två års recession, efter att BNP för tredje kvartalet preliminärt visade en tillväxt på 0,1 procent från kvartalet före. Nordea varnade dock för att ropa hej alltför tidigt.

"Det sker en stabilisering nu, och det är inte dåligt för ett land som går igenom en smärtsam balansräkningsrecession. Det är ännu inte en återhämtning i någon meningsfull bemärkelse. Som en löpare i dålig form kämpar den spanska ekonomin fortfarande med att röra sig framåt och är fortsatt sårbar för motvindar", skrev Nordea i ett marknadsbrev och nämnde inhemska nedåtrisker och den starka euron som faktorer som kan fördröja en riktig återhämtning.

Ytterligare en god nyhet från euroområdet var att ECB:s kvartalsvisa låneenkät indikerade att den långa kreditåtstramningen går mot sitt slut. Det sker en fortsatt stabilisering av lånevillkoren och bankerna räknar med att lätta på dem framöver. De tror också att efterfrågan på lån ska öka.

Den tyska arbetslöshetsstatistiken i oktober var en rätt odramatisk historia. Antalet arbetslösa ökade med 2.000 personer från september, väntat oförändrat, samtidigt som arbetslösheten helt enligt förväntningarna låg kvar på 6,9 procent.

På valutamarknaden stärktes dollarn inför Federal Reserves räntebesked. Mot euron gick dollarn till 1,377 från 1,381 vid svensk stängning på tisdag eftermiddag och mot yenen stärktes dollarn till 98,25 från 97,85.

"Ett mjukare Fed har prisats in under de senaste veckorna så frågan är om man ska köpa på rykte och sälja på fakta. Trots smått hökaktigt besked från ECB-håll i går så har euro/dollar fortsatt ned och även dollarindex har stärkts. Det verkar åtminstone som att det skett lite vinsthemtagningar inför Feds besked", sade Martin Enlund, senior strateg vid Handelsbanken, till Nyhetsbyrån Direkt.

Kronan försvagads 2 öre mot dollarn till 6,38 och stärktes 1 öre mot euron till 8,78.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies