1515
Annons

Räntor och valutor: Amerikansk statistik dämpar räntorna<br />

De europeiska marknadsräntorna steg ett par punkter på torsdagens handel. Efter inledande klart högre nivåer mattades uppgångarna av efter att amerikansk tjänste-PMI kommit in sämre än väntat.

Den tyska tioåriga statsobligationsräntan noterades vid svensk stängning till 1,81 procent, 1 punkt högre än vid samma tid på onsdagen. Den svenska motsvarigheten var 2 punkter högre till 2,52 procent.

Även i euroområdet publicerades definitiv statistik över tjänstesektorns inköpschefsindex, som blandade och gav beroende på vilket land man tittade på. EMU-index steg till 52,2 i september från 50,7 i augusti, medan förväntningarna låg på 52,1.

"Regionen är absolut inte utom fara ännu. Tillväxten fortsätter att bara vara måttlig. Euroområdets PMI tyder på att BNP skulle stiga med bara 0,2 procent under det tredje kvartalet, och den politiska instabiliteten som har rörts upp i Italien är en påminnelse om att det finns en hel del risker för att återhämtningen kan spåras ur", sade Chris Williamson, chefekonom vid Markit som redovisar statistiken, i en kommentar.

Italien överraskade rejält med en uppgång till 52,7 från 48,8 augusti. Det var första gången sedan maj 2011 som indexet noterades över 50, och högsta nivån sedan mars 2012. Enligt Bloomberg News enkät räknade analytiker med blygsam uppgång till 49,1.

Däremot kom Tyskland in lite sämre än väntat på 53,7, medan den preliminära rapporteringen pekade mot ett index på 54,4 för tjänstesektorn.

Vidare visade detaljhandeln en klart bättre försäljning än vad som var väntat under augusti. Försäljningen sjönk med 0,3 procent i årstakt, medan analytiker trodde på en nedgång om 1,5 procent.

"Det är bekvämt att se att vi ser en förbättring i hård data såväl som i mjuk data. Siffrorna ger ytterligare bevis på att den inhemska efterfrågan gradvis återhämtar sig inom euroområdet, vilket också signaleras av förtroendet bland företag och konsumenter", skrev Danske Bank i en kommentar.

I USA fortsätter delar av den statliga verksamheten att vara stängd, på grund av att republikanerna och demokraterna inte lyckats enas om hur man ska gå vidare i budgetfrågorna.

Republikaner såväl som demokrater har varit ute och svingat, där Barack Obama i en intervju med CNBC sade att finansmarknaderna bör vara oroade över utvecklingen, medan John Boehner fortsätter att påpeka att presidenten vägrar förhandla.

Men samtidigt som nedstängningarna fortsätter rör sig ett större problem att närmare. Det amerikanska skuldtaket måste höjas innan mitten av oktober för att USA inte ska behöva ställa in sina betalningar.

Det amerikanska finansdepartementet skrev i en rapport att en betalningsinställelse "har potential att bli katastrofal".

"Kreditmarknaderna kan stanna upp, värdet på dollarn kan rasa, amerikanska räntor kan rusa upp i skyn, och negativa spridningseffekter kan skölja över världen, och det kan bli en finansiell kris och recession som skulle bli ett eko av händelserna 2008 eller värre", skrev departementet.

Ändå verkar investerare än så länge inte alltför oroade över hur situationen ser ut.

"Vi tror att värsta scenariot undviks även denna gång och att ett avtal om att höja skuldtaket träffas i tid innan deadline, det vill säga helst innan nästa veckas utgång. I så fall bör större negativa effekter på tillväxt och finansiella marknader kunna undvikas", skrev SEB i ett marknadsbrev.

Efter lite oklarhet står det nu klart att det inte kommer att publiceras någon jobbrapport från USA på fredag, i spåren av nedstängningarna. Sedan innan är statistik över bostadsbyggande och industriorder uppskjutna.

Den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan noterades vid den svenska stängningen till 2,61 procent, upp 1 punkt jämfört med samma tid på onsdagen.

Tidigare ränteuppgångar neutraliserades till stor del efter att ISM redovisade inköpschefsindex för tjänstesektorn i USA, som kom in sämre än väntat. Indexet föll till 54,4 från 58,6, medan analytikerna räknade med ett 57,0.

Handelsbanken pekade dock på att även om index inte lyckades leva upp till förväntningarna visar det fortfarande starka tal.

"Därför tolkar vi utfallet som en indikation på stark tillväxt framöver. Återhämtningen på husmarknaden är nu väl förankrad och återhämtningen i huspriserna gör att allt fler bolånetagare kommer ut ur det negativa territoriet", skrev Handelsbanken.

Vidare redovisades jobbstatistik i form av nyanmälda arbetslösa, som återigen gav ett positivt besked om den amerikanska arbetsmarknaden. Antalet nyanmälda var i stort sett oförändrade på 308.000, att jämföra med analytikernas förväntningar som låg på 315.000.

"Nyanmälda arbetslösa har fallit till väldigt låga nivåer, vilket tyder på att sysselsättningstillväxten har tagit fart ordentligt (även om vi inte kommer att få reda på huruvida det är fallet innan nedstängningarna är lösta)", skrev RDQ Economics i en kommentar.

Enligt Deutsche Bank har bristen på annan statistik, i spåren av nedstängningarna, gjort dagens jobbstatistik än mer viktig. Faktumet att fortsätter att visa starka tal pekar mot en uppgång i nyanställningarna.

På valutamarknaden har euron stärkts till 1:361 från 1:358 vid svensk stängning på onsdagen.


Innehåll från Energy Sourcing TechnologyAnnons

Sänkta elkostnader för industrin – med digital lösning

Ökade elpriser, rekordstora prisskillnader och en alltmer oförutsägbar elmarknad gör att elinköpet i dag är ett av de allra viktigaste inköpen att hålla koll på – och regelbundet se över för industri och offentlig sektor.

– Nu finns det en ny modern och digitaliserad lösning för att hantera situationen. Vinnaren, eller kanske minst smärtsamt, blir det för den som kan hantera kort- och långsiktiga strategier samtidigt, säger Magnus Kjellin, vd på Energy Sourcing Technology som har specialiserat sig på systemstöd för upphandling, styrning och uppföljning av elinköp.

Ta kontroll över din elaffär

Samhället står inför en av sina största förändringar inom energiområdet sedan elektrifieringens intåg för mer än hundra år sedan. Förnyelsebarhetsresan i samhället kanaliseras till att den befintliga elproduktionsapparaten delvis behöver ställas om, och att elproduktionen behöver dubbleras. Utöver det ska elnät förstärkas och helt nya tekniska lösningar uppfinnas, testas och kommersialiseras.

– Det är ingen liten utmaning eller omställning vi står inför, säger Magnus Kjellin.

Detta innebär att elinköpare måste kunna hantera både kortsiktiga strategier för inköp och riskhantering samt långsiktiga strategier för hur man vill vara med och påverka samhällets utveckling. Förutom påverkan handlar det också om olika typer av investeringar i exempelvis vindkraft, solceller eller annan teknik.

Tekniken hittar en miljard

I dag arbetar Energy Sourcing Technology med sin SaaS-lösning mot industri och offentlig sektor, där elinköp är en stor del av affären. Men fungerar elmarknaden i dag optimalt för att alla Sveriges elinköpare ska kunna hantera sitt elinköp på ett kostnadseffektivt och tryggt sätt? Enligt Magnus Kjellin är svaret nästan.

– Det finns en både fungerande börsmarknad och en OTC-marknad för elkontrakt och gröna certifikat. Det är kanske den viktigaste förutsättningen. De handlade volymerna hade gärna fått vara större men den viktigaste förutsättningen är ändå att marknadsplatsen finns, säger han och fortsätter:

– Genom att prissäkra lite av sitt framtida elbehov successivt undviker elköpare att exponera sig fullt ut mot det rörliga kontraktspriset. Det viktigaste är att göra ett medvetet och genomtänkt val. Det vi kan göra nu med hjälp av tekniken som ger helt nya insikter och affärsmöjligheter, säger han.

Magnus Kjellin är vd på Energy Sourcing Technology.
Magnus Kjellin är vd på Energy Sourcing Technology.

Industri och offentlig sektor, som kommuner, landsting och statliga myndigheter förbrukar el, för uppskattningsvis 15-25 miljarder kronor varje år. Magnus Kjellin förklarar att tidigare avsaknaden av professionella verktyg för att hantera styrning och uppföljning av elinköpet  har inneburit att kostnaderna varit 5-10 procent för höga för elinköparna. Det motsvarar någon miljard per år.

– Som elköpare måste man engagera sig i styrning av elinköpet och i avtalstecknandet. Den som skriver på ett standardavtal från en elleverantör är nästan alltid en ekonomisk förlorare. Det handlar exempelvis om hur prissättningen av elkontrakt sker och det handlar om helt obalanserade bestämmelser kring skyldigheter och rättigheter, säger han.

– Dels så rapporteras ofta genomförda prissäkringar en gång i månaden vilket gör det väldigt svårt och tidsödande att kontrollera i efterhand, dels är avtalen formulerade på ett sätt som ger elleverantören i princip helt fria händer att sätta vilket pris som helst, säger han.

Omställningen en stor utmaning för alla som handlar med el

Leif Borgstedt är ansvarig för elhandeln på Scania, vars mål är att vara helt fossilfria till år 2025. Han konstaterar att omställningen till ett hållbart samhälle med fossilfria produkter är en stor utmaning för alla som handlar med el.

– Att kunna hantera flera olika typer av gröna energiprodukter, finansiella lösningar i kombination med hög rörlighet på priserna kommer att bli vardag för de energiansvariga. Det kräver en bredare kompetens i hanteringen av energiaffären och ställer även högre krav på ett flexibelt och bra systemstöd, säger han.

Det har inte funnits någon enkel lösning på problemet tidigare, varken för offentlig eller privat sektor. Men med hjälp av Energy Sourcing Technology’s IT-verktyg kan en stor del av handeln automatiseras och det är enkelt att hålla koll på att villkor och avtal följs och säkerställa att det inte finns några dolda marginaler i priset. Men framför allt har det inneburit en tidsvinst i det dagliga arbetet.

– Jag har fått en extra halvtid som jag kan lägga på att jobba med elinköps- och hållbarhetsfrågorna, säger han.

Hitta kostnadsbesparingar för era elinköp – läs mer om Energy Sourcing Technology 

 

Mer från Energy Sourcing Technology

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Energy Sourcing Technology och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?