1515
Annons

Räntor och valutor: Kronan tappar<br />

Europaräntorna visar små rörelser på tisdagens förmiddagshandel, likaså gör de stora världsvalutorna. Förmiddagens makroagenda var tunn och marknaden får vänta till eftermiddagen innan några större publiceringar av intresse redovisas.

Den tyska tioåriga statsobligationsräntan noteras oförändrad till 1,74 procent, medan den svenska motsvarigheten sjunker 1 punkt till 2,30 procent.

Förmiddagens makroagenda var tunn. I Sverige inkom statistik från SCB som visade att antalet sysselsatta steg med 51.000 personer under det tredje kvartalet, jämfört med samma kvartal i fjol. Arbetslösheten uppgick till 7,4 procent under kvartalet.

Samtidigt uppgick andelen sysselsatta i befolkningen (sysselsättningsgraden) till 66,8 procent.

Moody's publicerade på tisdagen en rapport om Sverige, där de skrev att kreditbetyget på Aaa, med stabila utsikter, främst får stöd av landets höga välståndsnivå och stabila tillväxtutsikter med en uthållig och diversifierad ekonomi under 2013-2014. Dessa faktorer stöttas också av en väntad återhämtning i inhemsk efterfrågan och fortsatt tillväxt i varu- och tjänsteexporten.

Ute i Europa visade en italiensk växelemission fortsatta räntenedgångar. Italien sålde 8,0 miljarder euro sexmånadersväxlar till en ränta på 0,629 procent. Vid förra emissionen, den 26 september, blev räntan 0,781 procent.

På valutamarknaden handlas dollarn i stort sett stabilt runt 1,377 mot euron och visar små rörelser även mot yenen.

De senaste veckorna har dollarn försvagats betydligt mot dollarn, en utveckling som har drivits av förväntningar om att Fed kommer att bibehålla en oförändrad penningpolitik snarare än att strama åt tillgångsköpen. Fed meddelar sitt räntebesked på onsdag, där inget spektakulärt väntas.

"Investerare räknar med en duvaktig ton från Fed och det är mer eller mindre inprisat. Folk drar ned på dollarpositionerna något inför Fed, men volymerna är låga - åtminstone 20-30 procent lägre än normalt", sade Alvin Tan, valutastrateg vid Societe Generale till Reuters.

Enligt en enkät genomförd av Bloomberg News räknar ekonomer med att Fed kommer att besluta om en nedtrappning av tillgångsköpen först vid mötet den 18-19 mars.

Kronan har försvagats 2 öre till 6,37 mot dollarn och 2 öre till 8,77 mot euron, från måndagens stängning.

Annars har fokus delvis legat på de strama likviditetsförhållandena i Kina, med medföljande stigande marknadsräntor i landet.

Men Kinas centralbank, PBOC, tillförde på tisdagen för första gången på två veckor likviditet till det finansiella systemet, totalt 13 miljarder dollar. PBOC har de senaste veckorna avstått från att tillföra likviditet, trots att penningmarknadsräntorna stigit kraftigt. Nattens åtgärd lyckades dock inte mildra de finansiella spänningarna utan penningmarknadsräntorna steg till den högsta nivån sedan i juli samtidigt som börserna sjönk.

"PBOC:s injektion var liten och inte tillräcklig för att täcka det säsongsmässiga behovet av pengar i månadsslutet", sade en handlare i Shanghai till Reuters.

En anonym företrädare för PBOC sade till Reuters likviditeten fortsätter att vara riklig. Centralbanken kommer att hålla sina kortsiktiga penningmarknadsoperationer i stort sett oförändrade i år.

Till eftermiddagen kommer en diger amerikansk statistikskörd, med detaljhandel i september som huvudnummer. Statistiken är försenad, på grund av de tidigare statliga nedstängningarna.

Svag bilförsäljning och sjunkande bensinpriser väntas ha dragit ned försäljningen, som enligt Bloomberg News enkät spås ha varit oförändrad från i augusti. Exklusive bilar och bensin räknar analytikerna dock en bättre utveckling, +0,4 procent.

Från USA kommer även hushållens konfidensindikator i oktober, som mot bakgrund av den statliga nedstängningen väntas ha tagit ett rejält kliv ned till 75,0 i oktober från 79,7 i september. På den fylliga USA-agendan återfinns även S&P/Case-Shiller husprisindex i augusti, september-PPI samt lager av osålda varor i augusti.

Noteringar 11.25
USD/SEK 2,814583 (6:3488) Statsobl 2y 1,02 -1,03
EUR/SEK 5,680556 (8:7507) Statsobl 10y 2,3 -2,31
EUR/USD 2,657639 (1:3784) Räntegap/ty 55 -57
US obl 10y 2,51 -2,5 Tysk obl 10y 1,74 -1,74


Innehåll från VerizonAnnons

Fem nyckelfaktorer för att förverkliga planerna på det uppkopplade företaget

Ett uppkopplat företag kan förbättra sin konkurrenskraft betydligt. Men för vissa chefer kan digitaliseringsresan verka komplicerad och svår att få grepp om. Här är fem nyckelfaktorer för att kunna utveckla de mest innovativa lösningarna, samarbeta sömlöst med partners och samtidigt vara finansiellt framgångsrik.

Det uppkopplade företaget består av ett ekosystem där varje del av företaget är digitaliserat, inklusive försäljning, kundservice, ekonomi, HR, tillverkning, FoU, teknik, logistik och marknadsföring. 

– När dessa funktioner hanteras virtuellt, kan företag dra fördel av smarta processer som baseras på dataanalys och som möjliggör en säker och sömlös koppling mellan människor, processer och produkter, säger Fredrik Hallenborg, Associated Director, Verizon Business.

1. Digitala arbetsflöden måste baseras på robusta och säkra uppkopplingar 

En robust, säker och skalbar nätverksinfrastruktur utgör grunden för framgångsrika verksamheter. Det är därför viktigt att ta hänsyn till nätverket i beslutsprocessen redan från början och sedan bygga vidare på det. För att kunna dra nytta av teknik som 5G, MEC, artificiell intelligens och AR/VR behövs en plattform som levererar nätverkstjänster på ett smidigare, mer motståndskraftigt och mer molncentrerat sätt än vad traditionella nätverksinfrastrukturer gör. Detta kallas Network as a Service (NaaS) och i kombination med digitala möjligheter kommer det att vara nyckeln till framgång. 

2. Differentiera it-lösningar för specifika branscher

Standardlösningar för dagliga processer ligger fortfarande till grund för it-infrastrukturen som är tillgänglig för alla. Den stora skillnaden är införandet av differentierade it-lösningar. I den virtuella världen kan specifika applikationer snabbt rullas ut baserat på individuella behov. Dessa applikationer sitter närmare platsen där själva kundtransaktionen äger rum. Det innebär smidigare driftsättning och snabbare svarstider, samt specifika it-lösningar för enskilda avdelningar som stödjer innovativ utveckling.

3. Skapa ett starkt partnerekosystem

Digitalisering av processer och arbetsflöden gör det möjligt att samarbeta på nya sätt och med ett större partnerekosystem. Många företag har arbetat i silos, med isolerade it-system och begränsad leverantörskontrakt som innebär att det inte varit möjligt att samverka kring nya idéer. Genom att välja it-partners som fungerar bra ihop och som satsar på digitalisering kan företag påskynda innovation och bli mer träffsäkra. Därigenom har de möjlighet att dra nytta av expertis hos branschpartners och tillsammans skapa de bästa produkterna och tjänsterna.

4. Kom ihåg den mänskliga upplevelsen inom den digitala första arbetsplatsen

Den traditionella arbetsplatsen har förändrats under pandemin, och många företag går över till hybrida arbetsmiljöer med fler samarbetslösningar. Automatisering kommer inte att ersätta arbetskraften, utan snarare omdefiniera roller utifrån nya möjligheter. På den digitala arbetsplatsen måste företag vara noggranna med varje anställds arbetsmiljö och ta hänsyn till varje individs utbildning, trivsel och erfarenhet när de interagerar med de tekniska lösningar som företaget använder. Att förstå dessa miljöer i förhållande till de anställdas upplevelser kommer att bli avgörande för det uppkopplade företagets framgång.

5. Säkra den dynamiska världen

Varje företag behöver förstå att förmågan att skapa en säker och effektiv cyberverksamhet är detsamma som att skapa en säker och effektiv drift, vilket i sin tur är detsamma som att skapa en säker och effektiv affärsverksamhet.  Säkerhet kommer att ses som en affärskritisk tjänst, snarare än som en isolerad aktivitet, inom det uppkopplade företaget. Säkerhetstjänsterna bör vara inbyggda i den grundläggande infrastrukturen så att de möjliggör den flexibilitet som användare och data måste ha när det gäller tid och plats. Dessutom måste säkerhetstjänsterna vara kopplade till identitetslösningar som skyddar det uppkopplade företaget och dess data, varumärke, och människor.

– Min utmaning till företag runt om i världen är se till att 2022 blir det år som planerna på det uppkopplade företaget förverkligas – tekniken och expertisen finns redan. Det är viktigt att företag arbetar med globala partners som kan stödja dem under hela resan och erbjuda den flexibilitet, skalbarhet och anpassningsförmåga som varje företag behöver, säger Fredrik Hallenborg, Associated Director, Verizon Business.

Ta reda på mer om hur Verizon kan hjälpa dig på din resa mot att bli ett uppkopplat företag.  

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?