ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Här är det svenska guldet

  • Foto: Petr David Josek/ TT

Nu avslöjar Riksbanken var guldreserven finns placerad. Nästan hälften av totalen på 125,7 ton finns hos Bank of England. Guldreserven användes aktivt senast under finanskrisen, då 50 ton tillfälligt växlades till dollar för att låna ut till svenska banker.

Det har länge varit en väl förborgad hemlighet. Men nu väljer Riksbanken att berätta hos vilka centralbanker guldreserven finns förvarad.

Av totalt 125,7 ton finns 61,4 ton hos Bank of England, 33,2 ton hos Bank of Canada, 13,2 ton hos Federal Reserves filial i New York och 2,8 ton hos Swiss National Bank (se karta längst ned i artikeln). Riksbanken håller 15,1 ton på hemmaplan i Stockholm. Exakt var är av säkerhetsskäl hemligt.

Varför avslöjar ni hos vilka centralbanker guldet finns?
”Det är ett led i Riksbankens strävanden att vara så transparenta vi kan. Vi har fört en dialog med de berörda centralbankerna”, säger Sophie Degenne, chef för Riksbankens kapitalförvaltning.

Varför har det varit hemligt var guldet finns?
”Av hänsyn till sekretessen centrabanker emellan. Av tradition har det varit hemligt var guldet förvaras.”

Hur kontrollerar ni att guldet verkligen finns där det ska?
”Vi har egna förteckningar av var det finns. Dem stämmer vi av mot depåutdrag som vi får en gång per år. Från och med nu kommer vi också att börja med egna inspektioner.”

Har något guld försvunnit någon gång?
”Nej.”

Den senaste större flytten av guldreserven ägde rum under i början av 1990-talet, då guld flyttades från Federal Reserve till Bank of England. I slutet av 1980-talet flyttades guld från Federal Reserve till Bank of Canada, som då tillkom som förvaringsplats. Det berättar Göran Robertsson, biträdande chef för kapitalförvaltningen.

”Det var i samband med en uppgradering av innehavet. Tidigare hade vi en del mynt som då smältes ned och gjordes om till tackor. I samband med det flyttade vi guld från Federal Reserve till Bank of Canada, där vi tidigare inte förvarat något guld”, säger han.

Riksbanken har också sålt guld. Under perioden 2004-2009 såldes 60 ton guld. Det var den maximala mängden under det avtal som den svenska centralbanken har ingått med andra centralbanker. Under avtalsperioden 1999-2004 såldes inget guld. Under den aktuella avtalsperioden 2009-2014 har hittills inget guld sålts.

”Avtalet innebär inte att vi har någon förpliktelse att sälja guld”, säger Göran Robertsson.

Att guldreserven är utspridd på flera ställen hade ursprungligen militärstrategiska orsaker. Numera handlar det mer om att snabbt kunna växla guldet till viktiga utländska valutor. Det är också orsaken till att nästan hälften finns placerat hos Bank of England.

”London är den helt dominerande internationella marknadsplatsen för guld. Vi använde guldet 2008-2009, under finanskrisen, då vi växlade det mot dollar som vi sedan lånade ut till svenska banker”, säger Göran Robertsson.

Totalt växlades då 50 ton guld till dollar. Allt togs från den del av innehavet som finns placerad hos Bank of England. Reservens storlek återställdes sedan.

Det hör till ovanligheterna att Riksbanken aktivt använder guldreserven. Göran Robertsson kan bara påminna sig att det hänt en gång tidigare i ”modern tid”. Det var under kronförsvaret 1992. Guldet har ändå en given plats i valutareserven.

”Jag har svårt att se en situation där vi inte skulle äga något guld alls. Guld är en bra tillgång på det sättet att det minskar den totala risken i valutareserven”, säger Göran Robertsson.

”Huvudsyftet med guld- och valutareserven är att kunna använda den när det behövs, som under finanskrisen”, säger Sophie Degenne. 

Här är Riksbankens guld
Centralbank Volym, i ton Andel, i procent
Bank of England 61,4 48,8
Bank of Canada 33,2 26,4
Riksbanken 15,1 12
Federal Reserve 13,2 10,5
Schweiz centralbank 2,8 2,2

Källa: Riksbanken 

De största offentliga innehaven

Land Vikt, i ton
1 USA 8.133,5
2 Tyskland 3.396,3
3 IMF 2.814,0
4 Italien 2.451,8
5 Frankrike 2.435,4
6 Kina 1.054,1
7 Schweiz 1.040,1
8 Ryssland 911,3
9 Japan 765,2
10 Nederländerna 612,528 Sverige 125,7

Källa: Riksbanken

Riksbankens gulddepåer

Tyck till