1515
Annons

Räntor och valutor: Kronan stärks<br />

Kronan stärks på fredagsförmiddagen samtidigt som korta svenska räntor stiger något efter oväntat positiva konjunktursignaler från KI, men frågan som kvarstår är hur lång tid det ska behöva ta innan positiva indikatorer omsätts i bättre hårda data.

Konjunkturinstitutets barometerindikator steg till 101,6 i oktober, från 98,2 i september, vilket var väl över de 98,7 som väntades enligt SME Direkts prognosenkät.

Det var främst indikatorn för tillverkningsindustrin som steg starkt, till 101,2 från oväntat svaga 94,5 i september, (enligt SME Direkt väntades 96,2 i oktober), men alla delindex utom privata tjänstenäringar noterade goda ökningar.

Det totala hushållsindexet steg till 102,0 i oktober, från 97,9 i september (väntat 98,4), och omdömet höjdes påtagligt om såväl den egna som om Sveriges ekonomi. Inflationsförväntningarna, tolv månader, sjönk däremot till 1,5 procent från 1,8 procent.

KI noterade att konfidensindikatorerna i oktober låg över de historiska genomsnitten för samtliga delar utom byggsektorn, och att tecknen på en vändning konjunkturen blir allt tydligare.

Roger Knudsen, barometeransvarig på KI, sade vid en pressträff att industrin är lite mer positiva i omdömena om lagren och "lite mer optimistiska" om produktionsplanerna.

"Förväntningarna på orderingången är rätt uppskruvade, både på hemma- och exportmarknaden. Det är få kvartal tillbaka till 2006 som visat så stor optimism", sade han.

Martin Enlund, seniorstrateg på Handelsbanken, noterar i ett kundbrev att KI bjöd på ytterligare en omgång starka sentimentsdata.

"Hårda data kommer i sinom tid att börja komma ikapp. Dessa resultat indikerar uppåtrisker mot svensk BNP-tillväxt framöver jämfört med Riksbankens BNP-prognoser", skriver han.

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, skriver för sin del att KI:s näringslivsindikatorer indikerar "hygglig" BNP-tillväxt under fjärde kvartalet, och att barometern går i linje med Riksbankens prognoser om gradvis stigande BNP-tillväxt på kort sikt (+0,5 procent tredje kvartalet och +0,6 procent fjärde kvartalet).

Olle Holmgren, analytiker på SEB, noterar att KI-barometern visar en bred uppgång, och att den stöder deras egen som Riksbankens bedömning om att BNP-tillväxten kommer att accelerera på väg inpå 2014.

"Men skakiga internationella sentiment antyder vissa risker för bakslag på kort sikt i Sverige", skriver han i ett kundbrev.

Data från SCB visade vidare att utlåningen till hushållen ökade i en oförändrad takt, 4,8 procent, i september, vilket var i linje med förväntningarna och tredje månaden i rad med samma ökningstakt.

Ekonomerna på Nordea är dock något förvånade över ökningstakten i hushållsutlåningen är så stabil givet den ökade aktiviteten på bostadsmarknaden starkt ökande priser på framför allt bostadsrätter. Stigande priser och gynnsamma förutsättningar för hushållen talar dock för att utlåningstakten kan öka framöver, men det kommer i sin tur mötas av moteld från Finansinspektionen och/eller Riksbanken.

Den tyska konjunkturbarometern IFO-index sjönk oväntat till 107,4 i oktober, från 107,7 i september. Analytiker väntade 108,0 enligt Bloomberg News enkät. Delindex för nuläget var i stort oförändrat, på 111,3, medan utsikterna sjönk till 103,6 från 104,2 (väntat 104,5).

IFO-ekonomen Klaus Wohlrabe sade dock i en kommentar att nedgången i index endast är en mild dämpning, och inte utgör någon ändring av trenden. Han konstaterade vidare att industrins produktionsplaner och exportförväntningar har reviderats upp.

Storbritannien redovisade ett första estimat av BNP-utvecklingen under tredje kvartalet som kom in helt i linje med förväntningarna. BNP steg 0,8 procent jämfört med andra kvartalet (då BNP steg 0,7 procent) och steg 1,5 procent jämfört med tredje kvartalet 2012.

Industriproduktionen steg 0,9 procent jämfört med andra kvartalet, tjänsteproduktionen steg 0,7 procent och byggproduktionen steg 2,5 procent. Inga detaljer redovisas om användningssidan i denna rapport.

Den brittiska ekonomin framstår just nu som en av de starkaste i Europa, efter några riktigt svaga år, men givet att utfallet gick i linje med prognos blev reaktionerna på ränte- och valutamarknaden begränsade.

I övriga Europa noteras endast begränsade ränterörelser på fredagsförmiddagen, med undantag för Italien där räntor steg relativt starkt. Marknadsaktörer som Bloomberg News talat med hänvisar rörelserna i italienska räntor till en rapport på torsdagen som visade att hushållens ekonomiska förtroende försvagats påtagligt i oktober, vilket reser nya frågetecken om utsikterna för landets ekonomi, och dessa farhågor ökade ytterligare något när tyska IFO-index oväntat sjönk i oktober.

I eftermiddag Klockan 14.30, publiceras statistiken över orderingången på varaktiga varor i USA, som antas ha ökat med 1,7 procent under september jämfört med föregående månad. Commerzbank tror på en ökning om 2,3 procent, men att detta nästan uteslutande beror på en uppgång hos flygplanstillverkaren Boeing.

Det blir även definitivt Michigan-index för oktober, klockan 15.55, som väntas ha justerats ned till 75,0, jämfört med preliminära 74,2. I september stod index i 77,5.

På valutamarknaden har euron på nytt stärkts en bit över 1,38 mot dollarn, som nu ligger kring sin svagaste nivå mot euron på två år.

Noteringar 11.00
USD/SEK 2,522222 (6:3656) Statsobl 2y 1,06 -1,03
EUR/SEK 5,502778 (8:7815) Statsobl 10y 2,35 -2,34
EUR/USD 2,695139 (1:3795) Räntegap/ty 59 -58
US obl 10y 2,51 -2,5 Tysk obl 10y 1,76 -1,76


Innehåll från Praktikertjänst Försäkring ABAnnons

Skräddarsydda försäkringar ger mer tid för vård

Carin Wibäck, verksamhetsansvarig på Tandläkarna Wibäck i Åhus.
Michael Ringdahl, vd på Praktikertjänst Försäkring AB.
Carin Wibäck, verksamhetsansvarig på Tandläkarna Wibäck i Åhus. Michael Ringdahl, vd på Praktikertjänst Försäkring AB.

Det privata vårdbolaget Praktikertjänst stöttar sina delägare som alla är verksamma vårdutövare så att de kan fokusera på att ge vård. En viktig del är att erbjuda skräddarsydda försäkringar anpassade efter branschen. 

Det är alltid viktigt att vara rätt försäkrad, i vården är det extra viktigt eftersom det vid olycka eller sjukdom finns risk för både ekonomiska och hälsomässiga kostnader. Utifrån det behovet gjorde Praktikertjänst ett kartläggningsarbete som visade att deras vårdutövare var försäkrade genom olika bolag. Inget aktivt jämförelse- eller skadeförebyggande arbete ägde rum, vilket var både dyrt och opraktiskt. För att få kontroll över koncernens försäkringar och risker grundades Praktikertjänst Försäkring AB, som sedan 2007 har erbjudit sina delägare individuellt anpassade försäkringar optimerat för vårdföretag. Carin Wibäck, leg. tandläkare och verksamhetsansvarig på Tandläkarna Wibäck i Åhus, är en av bolagets försäkringstagare. 

– Jag är tandläkare och mitt fokus ligger på mina patienter. Om det händer något oförutsett vill jag få snabb och effektiv hjälp så att jag kan fortsätta arbeta, säger hon. 

Komplett försäkringsskydd

Ett bra skyddsnät är viktigt för Carin Wibäck. Det handlar både om de lagstadgade försäkringarna för tandläkare samt vid egen sjukdom eller oförutsedda händelser. 

– Vid till exempel en vattenskada, där man kan behöva stänga ned mottagningen och sanera, kan vi varken hjälpa våra patienter eller få in pengar i verksamheten. Därför är det viktigt att ha ett försäkringsbolag som förstår vår situation, säger hon. 

Michael Ringdahl, vd på Praktikertjänst Försäkring AB, menar att deras viktigaste uppgift är att ha rätt försäkringar och villkor på plats samt vara uppdaterade på regler och bestämmelser.  

– En delägare ska inte behöva leta efter nödvändiga försäkringar och sätta sig in i snåriga detaljer. Vi erbjuder rätt försäkringar från start så att våra delägare kan känna sig trygga med att villkoren är breda och verksamhetsanpassade. Vi ser hur väl vår försäkringsportfölj står sig trots en hårdnande marknad. Samtliga försäkringar har grundligt analyserats utifrån ett helhetsperspektiv och placerats där de bäst hör hemma. Avstämning sker löpande i samarbete med Sveriges största och ledande oberoende försäkringsrådgivare, säger han.

Långsiktigt och hållbart riskhanteringsprogram

Det unika i programmet är kontinuiteten av långsiktighet, uthållighet och uppföljning samt det systematiska skadeförebyggande arbetet. Det innebär bland annat riskbesiktning på plats, för de största riskerna, som leder till rekommendationer och åtgärdsplaner. Även kontinuerliga utbildnings- och informationsinsatser ges ut till organisationen. 

– I det skadeförebyggande arbetet tar vi också fram kris- och beredskapsplaner, eftersom det är lätt att bli ställd i en akut situation. Vi har även en fullgod skadehantering, flera samarbetspartners och en intern krisgrupp som samspelar vid större skador, säger Michael Ringdahl.

Över tid har de sett en reducerad risknivå, vikande skadetrend och minskade kostnader.   

– Även om vi känner oss nöjda med vår nuvarande situation, gäller det att fortsätta vara lyhörd och nyfiken. Inte sitta still i båten utan ständigt förbättra det skadeförebyggande arbetet och koncernens försäkringsprogram, avslutar Michael Ringdahl. 

Fakta: 

Praktikertjänst har funnits i drygt 60 år och är Sveriges största vårdgivare inom privat tandvård och hälso- och sjukvård. Bolaget erbjuder det mest kompletta och konkurrenskraftiga försäkringsskyddet på vårdmarknaden. Försäkringarna ger trygghet, flexibilitet och kompletterar det individuella försäkringsbehovet.

Mer information finns på:

www.praktikertjanstforsakring.se 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Praktikertjänst Försäkring AB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?