1515
Annons

Räntor och valutor: <br />Dollarns uppgång mattas<br />

Europaräntorna sjunker överlag i den inledande handeln på torsdagen, och följer därmed USA-räntorna ned i spåren av budgetuppgörelsen i kongressen.

Tyska räntor är 2-5 punkter ned medan medan den tioåriga amerikanska statsobligationen har sjunkit 11 punkter från svensk stängning på onsdagen. Räntorna i amerikanska statsskuldsväxlar har också kommit ned efter tids volatilitet.

Den amerikanska kongressen agerade på onsdagskvällen lokal tid i sista sekunden för att undvika en "default".

Ett förslag om budgetförlängning, som gör att den statliga verksamheten åter kan öppna på torsdagen och fungera fram till den 15 januari, samt att skuldtaket höjs till och med den 7 februari, röstades igenom i såväl senaten som representanthuset.

Strax före midnatt lokal tid undertecknade så president Barack Obama uppgörelsen. Därmed lyckades USA, efter många om och men, i sista stund komma fram till en lösning före deadline, som av finansminister Jack Lew satts till den 17 oktober. Då skulle skuldtaket slås i och statens likvida medel i stort vara slut.

Uppgörelsen, som arbetades fram av senatens majoritetsledare Harry Reid (demokrat) och minoritetsledare Mitch McConnell (republikan) innebär ett nederlag för de republikaner som velat villkora ett godkännande med olika former av skadeskjutning på Barack Obamas sjukvårdsreform, Affordable Care Act.

Uppgörelsen är i stort sett "ren" från förebehåll. Den innehåller heller inga förändringar i administrationens möjligheter till tillfälliga budgetåtgärder, vilket innebär att den 7 februari inte blir någon absolut deadline utan att skulttaket kan undvikas kanske en eller två månader bortom det.

Nu vidtar förhandlingar om budgeten, såväl innevarande års som en mer långsiktig lösning, och de automatiska besparingar som enligt tidigare plan ska starta under 2014. En gemensam kommitté mellan senaten och representanthuset ska diskutera budgetfrågor med en rapport senast den 13 december.

Analytiker noterar överlag att även om politikerna som väntat kom fram till en uppgörelse i tid, så skjuts problemen bara på framtiden med potential till nytt käbbel inom kort.

Fokus återvänder nu till data och fundamenta. En rad statistikrapporter har skjutits upp och respektive ansvariga myndigheter antas offentliggöra publiceringsplaner inom kort.

Fokus ligger i första hand på jobbrapporten för september, som till stor del var färdig innan staten stängde 1 oktober och därmed borde kunna publiceras inom kort, kanske redan på fredagen eller måndagen. Annan data kan dröja längre då den inte "processats klart".

En annan fråga är hur nedstängningen och bråket om skuldtaket påverkat den reala ekonomin. Danske Bank konstaterar att skattningar pekar mot att effekten på fjärde kvartalets BNP blir mellan 0,3-0,6 procentenheter (uppräknat till årstakt), vilket får anses som relativt modest.

Men viktigare är sannolikt hur de indirekta effekterna blivit av en nedgång i hushållens och företagens sentiment.

"Hur länge som denna negativa inverkan kommer att bestå är osäkert, men givet att uppgörelsen till största delen bara sparkar burken ytterligare längs vägen och inte inkluderar förändringar i de kommande automatiska nedskärningarna i statliga utgifter nästa år, så tror vi att det kan bestå åtminstone några månader", skriver Danske Bank.

Federal Reserves regionala konjunkturrapport, Beige Book, visade på en fortsatt "blygsam till måttlig" tillväxt i ekonomin, och osäkerheten runt budget och skuldtak uppgavs av flera ha påverkat anställningsplanerna och framtidsutsikterna mer generellt.

SEB noterar att uppgörelsen även får betydelse för Fed.

"Med en ny tidsfrist som löper ut efter årsskiftet är sannolikheten låg att Fed skulle påbörja en nedtrappning av obligationsköpen redan i december i avsaknad av en uppgörelse", skriver SEB i bankens morgonbrev.

I september gjorde man rätt som avvaktade den politiska utvecklingen och samma sak måste rimligen ske nu. Nås en politisk lösning före årsskiftet utan ytterligare besparingar på kort sikt är det troligt att Fed annonserar en nedtrappning av obligationsköpen på något av mötena under första kvartalet, men det ska inte uteslutas att det kan dröja längre än så om vi får ett nytt debacle i Washington, skriver SEB.

Dollarn stärktes under onsdagen men har tappat något under torsdagen, till 98,40 mot yenen och 1,356 mot euron.

"Folk var inställda på en åtgärd från kongresen att lyfta skuldtaket. Framåtblickande så ger det oss kort tid innan ett nytt möjligt debacle. 99-nivån för dollar/yen är svår att komma över, det har varit en motståndsnivå sedan slutet av september", sade Desmond Chua på CMC Markets till Bloomberg News.

På torsdagen kommer från USA nyanmälda arbetslösa (klockan 14.30) och Philadelphia Fed Index (klockan 16.00). Antalet nyanmälda arbetslösa antas ha sjunkit med 39.000 till 335.000 efter en kraftig uppgång veckan dessförinnan, medan Philadelphia Fed Index väntas ha sjunkit till 15,0 i oktober från 22,3 i september.

Publiceringen av KPI och bostadsbyggandet i september stod ursprungligen på agendan, men kommer inte att publiceras redan på torsdagen även om staten nu åter kan öppna.

Svenska räntor sjunker 2-4 punkter i inledningen, medan kronan har stärkts 3 öre till 6,47 mot dollarn och 1 öre till 8,78 mot euron.

Närmast inväntas SCB-statistik över svensk arbetslöshet i september. Enligt SME Direkts enkät väntas arbetslösheten ha stigit till 7,5 procent från 7,3 procent i augusti. I säsongsrensade termer väntas arbetslösheten ha legat stilla på 8,0 procent.

Torsdag kl 9.00 (onsdag kl 16.15):
USD/SEK 6:4726 (6:5022) Statsobl 2y 1,07 (1,09)
EUR/SEK 8:7769 (8:7897) Statsobl 10y 2,52 (2,55)
EUR/USD 1:3560 (1:3519) Räntegap/ty 64 (61)
US obl 10y 2,64 (2,75) Tysk obl 10y 1,88 (1,94)


Innehåll från VerizonAnnons

Fem nyckelfaktorer för att förverkliga planerna på det uppkopplade företaget

Ett uppkopplat företag kan förbättra sin konkurrenskraft betydligt. Men för vissa chefer kan digitaliseringsresan verka komplicerad och svår att få grepp om. Här är fem nyckelfaktorer för att kunna utveckla de mest innovativa lösningarna, samarbeta sömlöst med partners och samtidigt vara finansiellt framgångsrik.

Det uppkopplade företaget består av ett ekosystem där varje del av företaget är digitaliserat, inklusive försäljning, kundservice, ekonomi, HR, tillverkning, FoU, teknik, logistik och marknadsföring. 

– När dessa funktioner hanteras virtuellt, kan företag dra fördel av smarta processer som baseras på dataanalys och som möjliggör en säker och sömlös koppling mellan människor, processer och produkter, säger Fredrik Hallenborg, Associated Director, Verizon Business.

1. Digitala arbetsflöden måste baseras på robusta och säkra uppkopplingar 

En robust, säker och skalbar nätverksinfrastruktur utgör grunden för framgångsrika verksamheter. Det är därför viktigt att ta hänsyn till nätverket i beslutsprocessen redan från början och sedan bygga vidare på det. För att kunna dra nytta av teknik som 5G, MEC, artificiell intelligens och AR/VR behövs en plattform som levererar nätverkstjänster på ett smidigare, mer motståndskraftigt och mer molncentrerat sätt än vad traditionella nätverksinfrastrukturer gör. Detta kallas Network as a Service (NaaS) och i kombination med digitala möjligheter kommer det att vara nyckeln till framgång. 

2. Differentiera it-lösningar för specifika branscher

Standardlösningar för dagliga processer ligger fortfarande till grund för it-infrastrukturen som är tillgänglig för alla. Den stora skillnaden är införandet av differentierade it-lösningar. I den virtuella världen kan specifika applikationer snabbt rullas ut baserat på individuella behov. Dessa applikationer sitter närmare platsen där själva kundtransaktionen äger rum. Det innebär smidigare driftsättning och snabbare svarstider, samt specifika it-lösningar för enskilda avdelningar som stödjer innovativ utveckling.

3. Skapa ett starkt partnerekosystem

Digitalisering av processer och arbetsflöden gör det möjligt att samarbeta på nya sätt och med ett större partnerekosystem. Många företag har arbetat i silos, med isolerade it-system och begränsad leverantörskontrakt som innebär att det inte varit möjligt att samverka kring nya idéer. Genom att välja it-partners som fungerar bra ihop och som satsar på digitalisering kan företag påskynda innovation och bli mer träffsäkra. Därigenom har de möjlighet att dra nytta av expertis hos branschpartners och tillsammans skapa de bästa produkterna och tjänsterna.

4. Kom ihåg den mänskliga upplevelsen inom den digitala första arbetsplatsen

Den traditionella arbetsplatsen har förändrats under pandemin, och många företag går över till hybrida arbetsmiljöer med fler samarbetslösningar. Automatisering kommer inte att ersätta arbetskraften, utan snarare omdefiniera roller utifrån nya möjligheter. På den digitala arbetsplatsen måste företag vara noggranna med varje anställds arbetsmiljö och ta hänsyn till varje individs utbildning, trivsel och erfarenhet när de interagerar med de tekniska lösningar som företaget använder. Att förstå dessa miljöer i förhållande till de anställdas upplevelser kommer att bli avgörande för det uppkopplade företagets framgång.

5. Säkra den dynamiska världen

Varje företag behöver förstå att förmågan att skapa en säker och effektiv cyberverksamhet är detsamma som att skapa en säker och effektiv drift, vilket i sin tur är detsamma som att skapa en säker och effektiv affärsverksamhet.  Säkerhet kommer att ses som en affärskritisk tjänst, snarare än som en isolerad aktivitet, inom det uppkopplade företaget. Säkerhetstjänsterna bör vara inbyggda i den grundläggande infrastrukturen så att de möjliggör den flexibilitet som användare och data måste ha när det gäller tid och plats. Dessutom måste säkerhetstjänsterna vara kopplade till identitetslösningar som skyddar det uppkopplade företaget och dess data, varumärke, och människor.

– Min utmaning till företag runt om i världen är se till att 2022 blir det år som planerna på det uppkopplade företaget förverkligas – tekniken och expertisen finns redan. Det är viktigt att företag arbetar med globala partners som kan stödja dem under hela resan och erbjuda den flexibilitet, skalbarhet och anpassningsförmåga som varje företag behöver, säger Fredrik Hallenborg, Associated Director, Verizon Business.

Ta reda på mer om hur Verizon kan hjälpa dig på din resa mot att bli ett uppkopplat företag.  

Mer från Verizon

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Verizon och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?