ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Krönika

Kommentar: Därför får de dela på ekonomipriset

Är de finansiella marknaderna effektiva? Ja, svarar Eugene Fama. Nej, svarar Robert Shiller. På måndagen tilldelades båda, tillsammans med Lars Peter Hansen ekonomipriset.

Eugene Fama, Robert Shiller och Lars Peter Hansen är 2013 års mottagare av Riksbankens pris till Alfred Nobels minne, allmänt kallat Nobelpriset i ekonomi.

Deras forskning rör prissättning av tillgångar, vilket får sägas vara ett minst sagt aktuellt ämne med tanke på vilda svängningar världens finansmarknader uppvisat de senaste åren.

Men priskommittén bjuder också på en liten paradox. Tillspetsat kan sägas att Eugene Fama är fader till teorin om effektiva marknader och Robert Shiller fader till teorin om ineffektiva marknader.

Den förstnämnde gjorde sig ett namn på 1960-talet då han genom noggranna statistiska analyser visade att det i princip är omöjligt att med hjälp av historiska data förutsäga hur priset på en viss tillgång ska utvecklas.

Eugene Fama visade också att ny information snabbt inkorporeras i priset på en tillgång och att utvecklingen därefter åter bli slumpmässig. Detta brukar kallas att marknaden är effektiv, det vill säga att all tillgänglig information är inbakad i priset.

Eugenes Famas forskning bidrog till indexfondernas födelse. Varför ödsla tid och pengar på att försöka klura ut hur en enskild tillgång kommer att utvecklas när det ändå inte är möjligt? Bättre då att köpa lite grann av många tillgångar.

Robert Shiller är tillsammans med Richard Thaler, som nog är lite besviken i dag, en av förgrundsgestalterna inom så kallad behavioural finance. Forskningsfältet knyter ihop beteendevetenskap och psykologi med finans.

Robert Shiller gjorde sig känd med forskning som visade att aktiepriser rör sig omotiverat mycket i förhållande till hur utdelningarna ändras. Marknaden är med andra ord inte effektiv i bemärkelsen att den på ett korrekt sätt bakar in befintlig information i prissättningen. Han har senare skrivit mycket om bubblor och ligger också bakom det amerikanska fastighetsprisindexet Case/Shiller.

Lars Peter Hansens viktigaste bidrag är en ekonometrisk metod, kallad Generalized Method of Moments, som används bland annat inom forskningen kring tillgångspriser men också inom andra fält.

Det är inte riktigt så enkelt som att Eugens Famas och Robert Shillers resultat går helt på tvärs. Exempelvis har Eugens Fama i senare arbeten delvis ifrågasatt de resultat som gjorde honom känd. Icke desto mindre har debatten om huruvida marknaderna är effektiva eller inte varit het de senaste åren. I dess mer nyanserade form handlar det mer om i vilken grad och under vilka omständigheter de kan betraktas som effektiva.

Man kan därför säga att priskommittén väljer att säkra sig mot möjliga utfall, en så kallad hedge. På sätt och vis är det passande eftersom särskilt Robert Shiller är en varm anhängare av hedging för att minska riskerna.

Tyck till