ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Vi kräver besked om kärnkraften

Nu har S, V och MP presenterat sina respektive skuggbudgetar. En sak de har gemensamt är kraftiga skattehöjningar på företag och arbete. Men skiljelinjerna är stora och det är oerhört svårt att se hur oppositionen skulle ha möjlighet att lägga fram ett gemensamt regeringsalternativ inför nästa mandatperiod.

Detta skapar osäkerhet för hushållen och företagen. Det gäller inte minst energifrågan. Vad vill S egentligen med kärnkraften? MP säger att det redan under nästa mandatperiod vill stänga minst två reaktorer om de skulle sitta i regeringsställning, något som stöds av V. Vad är Stefan Löfvens besked till svenska folket och industrin?

Regeringen ger näringsliv och konsumenter tydliga och långsiktiga besked i energifrågan. Vi vill säkra en klimatsmart och stabil elproduktion som vilar på vattenkraft, kärnkraft och på utveckling av förnybara energikällor.

Denna energimix gör att Sverige i dag har Europas kanske renaste elproduktion. Kärnkraften står för närmare 40 procent av elproduktionen och kan inte fullt ut ersättas med vare sig effektiviseringar eller förnybar energi. Lägg därtill att de svenska reaktorerna har använts länge och kommer att behöva ersättas i någon form. Detta ställer stora krav på politiskt ansvar.

S, V, och MP säger sig vilja regera Sverige efter nästa val. Vi undrar om deras gemensamma besked till svenskt näringsliv är att kärnkraften ska börja avvecklas redan nästa mandatperiod? Kommer Stefan Löfven att förverkliga MP:s krav på att stänga minst två reaktorer nästa mandatperiod om det blir ett regeringsskifte?

Detta är frågor som svenska folket och företag måste få svar på. En snabb avveckling av kärnkraften skulle slå mot svensk industri, svenska jobb och svensk välfärd samt skulle kunna leda till ökade koldioxidutsläpp kopplade till den svenska elkonsumtionen, eftersom Sverige eventuellt skulle behöva importera el från kol eller gas.

En trygg tillgång till energi och rimliga elpriser är avgörande för Sverige och för svenska företag inte minst inom de elintensiva pappers- och stålindustrierna. Alliansen ger långsiktiga besked i energipolitiken. Mot det ställs spretiga och oeniga oppositionspartier.

Peter Norman, finansmarknadsminister (M)
Lars Hjälmered, gruppledare, riksdagens näringsutskott (M)

Tyck till