ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Här är min plan för fler nya jobb

  • Foto: Annika af Klercker / SvD / SCANPIX

Många unga har svårt att få jobb. De möts ofta av arbetsgivare som söker erfarna personer. För oss finns inga fina eller fula jobb. Alla jobb behövs, skriver arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.

Ungdomsarbetslösheten har under många år varit alltför hög. För de flesta är tiden som arbetslös kort, men många unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Regeringen vill därför använda styrkan i Sveriges ekonomi till att stärka förutsättningarna för att fler unga ska ha ett arbete att gå till.

Förra veckan presenterade Socialdemokraterna sin budget och Stefan Löfven har retoriskt deklarerat att han hatar arbetslöshet. Den faktiska politiken är dock 25 miljarder kronor i höjda skatter på jobb och företag, kombinerat med förslag om främst utbyggnad av transfereringssystem och platser i olika typer av stödsystem. Socialdemokraterna tycks tro att det räcker att skriva att man ”ska skapa 20.000 platser” så har 20.000 jobb skapats. Eller att det bara är att sätta ett datum, 90 eller 180 dagar från nu, så är arbetslösheten borta.

En budget byggd på retorik räcker inte långt, den måste fyllas med fullständiga, genomförbara och finansierade förslag för att sänka arbetslösheten. Jobb skapas framför allt av företag och det är företag som anställer.

De konkreta förslag som Socialdemokraterna har presenterat handlar om kraftigt ökade kostnader för företag och utbyggda transfereringssystem. Det är förslag som beräknas hota över 70.000 jobb. Det är en politik för högre arbetslöshet och lägre sysselsättning.

Unga som söker jobb vill och måste få chansen att visa vad de går för. Men många gånger möts de av arbetsgivare som i första hand efterfrågar erfarenhet.

Det blir en cirkel som är svår att bryta. Utan det första jobbet ingen erfarenhet och utan erfarenhet inget jobb. I länder som Tyskland fungerar övergången från utbildning till arbete betydligt bättre bland annat tack vare väl utbyggda lärlingssystem.

Sverige behöver bredare vägar för unga in i arbetslivet. Det var också en anledning till att regeringen hösten 2011 tog initiativ till trepartssamtalen med arbetsmarknadens parter.

Utgångspunkten har varit att lyssna på de problem som parterna beskriver och hitta nya vägar som förbättrar möjligheterna till arbete för unga. För att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv och säkra arbetsgivares långsiktiga kompetensförsörjning har arbetsmarknadens parter inom ett antal områden till exempel, industri, handel och vård och omsorgsverksamheter, tecknat så kallade yrkesintroduktionsavtal. Avtal som kombinerar utbildning, handledning och arbete med lön enligt kollektivavtal.

För att många fler unga ska få möjlighet till en anställning inom yrkesintroduktionsavtal satsar regeringen nu på så kallade YA-jobb. För de unga handlar det helt enkelt om att få komma in på en arbetsplats och en möjlighet att lära sig jobbet på jobbet. Arbetsgivaren får en kraftig lönesubvention och handledarstöd.

YA-jobben är en ny företeelse och att bygga upp detta är ett långsiktigt arbete. När systemet väl är etablerat, uppskattar vi att det kommer kunna omfatta uppemot 30.000 unga per år. Mitt fokus är nu att noga följa denna process steg för steg så att fler anställningar för unga kommer till stånd.

I ett läge när den svenska arbetsmarknaden möter allt tuffare internationell konkurrens vill Socialdemokraterna försvåra för företag att starta, växa och anställa. Vi skiljer inte på jobb utifrån om det är det offentliga eller det privata som är arbetsgivare. För oss finns inga fina eller fula jobb. Alla jobb behövs.

Jobben är vår viktigaste fråga. Sverige står inför ett viktigt vägval 2014. Höjda skatter, ökad belastning på företag och jobb eller växande företag och fler jobb som kommer fler till del. Jag sätter jobben först. Att nya jobb växer fram och fler unga får en chans på arbetsmarknaden är det som bygger ett starkt Sverige.

 

Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsminister (M)

 

 

Läs svar från Karl-Petter Thorwaldsson här

Tyck till