ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Riksgälden och Riksbanken i mångmiljardbråk

  • Foto: Jessice Gow/Scanpix

Riksgälden lånar upp 100 miljarder kronor i utländsk valuta för att stärka Riksbankens valutareserv. Men det görs under stark protest.

Nyligen meddelade Riksbanken att den ska stärka valutareserven med 100 miljarder kronor. Pengarna ska Riksgälden, som bland annat sköter statens upplåning, låna upp.

”Hela beloppet kommer att lånas upp med hjälp av obligationer och korta värdepapper i utländsk valuta. Riksgäldens upplåning i kronor påverkas alltså inte av utlåningen till Riksbanken”, säger den avgående chefen för riksgälden, Bo Lundgren, enligt ett pressmeddelande.

Men Riksgälden agerar under protest.

”Riksgälden menar dock att det är fel att ett myndighetsbeslut kan öka statsskulden med tresiffriga miljardbelopp utan tydliga ramar. Beslutsgången urholkar riksdagens kontroll över statens finanser”, skriver riksgälden.

Riksgälden, som redan lånat ut motsvarande 100 miljarder kronor till Riksbanken, skulle i stället föredra att låna upp pengar för centralbankens räkning om och när ett sådant behov skulle uppstå.

”En ordning där Riksgälden lånar upp valuta först när Riksbanken behövt använda valutareserven är en säkrare och billigare lösning för staten som helhet”, skriver Riksgälden.

Riksbanken motiv till att stärka valutareserven är svenska bankers stora upplåning i utländsk valuta, vilket gör det finansiella systemet sårbart i orostider. I en separat promemoria ifrågasätter Riksgälden Riksbankens resonemang.

”För det första antar Riksbanken att bankerna inte har möjlighet att emittera statsgaranterade värdepapper. Någon grund för antagandet att ett statligt garantiprogram inte skulle fungera redovisas dock inte”, heter det.

Riksgälden ifrågasätter också att Riksbankens beräkningar bygger på att centralbanken inte skulle kunna låna via Riksgälden ens under en så lång period som två-tre månader efter att ett behov uppstått.

”Riksgälden hyser ingen oro för att våra möjligheter att fullgöra vårt uppdrag enligt budgetlagen ens i ett mycket stressat internationellt läge för att förstärka valutareserven”, skriver Riksgälden.

”Sammanfattningsvis anser vi att bedömningen av behovet att öka valutareserven är överdriven.”

Riksgälden anser också att det juridiskt är oklart om Riksbanken helt sonika kan begära att låna motsvarande 100 miljarder kronor av Riksgälden. Riksgäldens uppdrag är i första hand att låna att finansiera budgetsaldot.

”Däremot är det inte självklart att Riksgälden är ålagd – eller ens har rätt – att låna obegränsat stora belopp för att på Riksbankens begäran öka valutareserven. Sådana lån är inte nödvändiga för statens löpande verksamhet på samma sätt som lån för att finansiera budgetsaldot”, skriver Riksgälden.

Tyck till