ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Ska vd:n ha styrelseuppdrag?

Det är märkligt att en vd i en av Sveriges största koncerner samtidigt kan vara styrelseordförande för ett stort externt börsbolag utan koppling till det egna bolaget. Svensk kod för bolagsstyrning måste ändras, skriver den tidigare vd:n Torgny Hellström.

Arbetet för börsbolagens valberedningar pågår som bäst för att presentera förslag till styrelsesammansättningar för vårens årsstämmor. I olika sammanhang debatteras huruvida en börs-vd – och styrelseledamöter – kan ägna tillräckligt med tid åt att göra ett fullgott arbete som ledamot av en extern styrelse.


Förvånansvärt nog
ställs dock mer sällan frågan hur mycket tid en börs-vd kan eller ska lägga på externa styrelseuppdrag och samtidigt fullgöra sina uppgifter gentemot det bolag personen är vd för. Det är märkligt eftersom vd:ns engagemang i det ­egna bolaget är avgörande för bolagets framgång.


Man kan
också tycka det är märkligt att en vd i en av Sveriges största koncerner samtidigt kan vara styrelseordförande för ett stort externt börsbolag utan koppling till det egna bolaget. Inte minst blir det märkligt när man som schablon brukar säga att det, lågt räknat, går åt minst en ­arbetsdag i veckan om en styrelseord­förande i ett börsbolag ska göra en ­redig insats.


En börs-vd
som samtidigt tillåts vara styrelseordförande kommer alltså att ägna minst ett femtiotal arbetsdagar per år åt uppdrag utanför det egna bolaget. Det är mer än två månader.

Lika märkligt kan man tycka det är att en börs-vd samtidigt kan sitta i styrelsen för tre stora börsbolag – som kanske inte ens har säte i Sverige.


Låt oss
därför se lite närmare på dessa frågor.


Första frågan
är om en börs-vd över huvud taget ska tillåtas ha styrelseuppdrag vid sidan av sitt vd-skap. Svaret på den frågan är att en vd visst ska kunna ha externa styrelseuppdrag.

Det är ofta utvecklande att ingå i en styrelse och samverka med en annan vd samtidigt som det ger ett annat perspektiv på det egna arbetet.


I vilken
omfattning ska då en vd kunna ha externa styrelseuppdrag? Svensk kod för bolagsstyrning föreskriver att styrelsen ska godkänna ­väsentliga uppdrag som vd:n har ­utanför bolaget. Sådana uppdrag ska också redovisas i bolagsstyrningsrapporten.


Helt naturligt
är det alltså styrelsen som avgör vilka styrelseuppdrag vd:n får ha.

Förhållandena varierar så mycket mellan olika bolag att det är omöjligt att utifrån ett teoretiskt tänkt schema beskriva en absolut sanning. Det måste vara upp till varje styrelse.


Det kan
vara befogat att en vd i ett investmentbolag sitter i ett flertal portföljbolags styrelser eftersom verksamheten ju består i att förvalta aktieportföljen. Ett annat bolag kan vara
i det skedet att styrelsen inte vill tillåta vd:n någonting annat än att endast ­fokusera på det egna bolaget.


Däremot är
arbetet att vara styrelseordförande för ett bolag av särskild karaktär och så tidskrävande att det endast i undantagsfall går att kombinera med att vara börs-vd. Det räcker med en kris eller att något oförutsett uppstår i ett av bolagen så är konflikten uppenbar. Vd:ns första prioritet måste alltid vara det egna bolaget och inte att leda ett annat bolags styrelsearbete.


Därför föreslår
jag att koden ändras så att den föreskriver att en börs-vd inte får vara ordförande för ett annat ­bolags styrelse – inte att förväxla med dagens regler att samma person inte får vara vd och styrelseordförande i ett och samma börsbolag. I de få fall det finns skäl för en vd, till exempel i ett investmentbolag, att vara styrelseordförande, får styrelsen redovisa skälen för detta genom en avvikelse.


Koden bör
också ändras så att ­styrelsen på ett transparent sätt för aktieägarna redovisar vilka externa styrelseuppdrag vd:n har, hur mycket tid vederbörande lägger på dessa uppdrag, inklusive förberedelser och ­resor, hur stor ersättningen är för uppdragen och varför det är bra för bolaget att vd:n har dessa uppdrag.


Det är
naturligtvis bra att en sådan redovisning görs i bolagsstyrningsrapporten, men för att redovisningen ska få genomslagskraft bör koden ­föreskriva att styrelsen muntligen för årsstämman redovisar hur man resonerat när man godkänt externa styrelseuppdrag. Annars riskerar frågan att gömmas undan.


Årsstämman skall
enligt gällande lag fastställa riktlinjer för ledningens ersättning och vd:ns ersättning redovisas särskilt. Därför är det också rimligt att årsstämman får en uppfattning om hur mycket tid vd:n lägger utanför det egna bolaget. Annars blir ju argumentet att vd har en internationellt konkurrenskraftig ersättning för att lägga all sin tid i bolaget och för ­aktieägarnas bästa något besynnerligt. Transparens är det enklaste sättet att räta ut frågetecken.

Torgny Hellström, management­konsult Ruddex International, tidigare bland annat vd Anoto

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till