Hoppa till innehållet

Annons

Räntor och valutor: Börsglädje
lyfte USA-räntor

Amerikanska statspappersräntor fortsatte något uppåt efter svensk stängning på torsdagen när marknadsaktörer valde risk efter beskeden om ECB:s obligationsköpsplan och positiva amerikanska konjunktursignaler.

Euron vände åter uppåt mot dollarn, efter att ha tappat något i spåren på positiva rapporter om den amerikanska sysselsättningen och aktiviteten i tjänstesektorn. Kronan har samtidigt försvagats närmare 4 öre jämfört med torsdagens svenska stängningsnotering.

Efter beskedet om att ECB har antagit en plan för obligationsköp (Outright Monetary Transactions, OMT) riktas blickarna mot den tyska författningsdomstolens beslut, den 12 september, om huruvida euroområdets stödfonder är förenliga med den tyska konstitutionen. Enligt Tysklands finansminister, Wolfgang Schäuble, är dock ESM förenlig med den tyska grundlagen.

Spaniens premiärminister Mariano Rajoy uttryckte sig fortsatt avvaktande om en spansk stödansökan på torsdagskvällen, han vill fortsatt avvakta tydligare besked om villkoren för ett sådant stödpaket.

Italiens premiärminister Mario Monti sade å sin sida att ECB:s OMT-program minskar stigmat som förknippas med att söka hjälp, men han försöker fortsatt undvika att Italien ska behöva ansöka om det stödprogram som krävs för att ECB ska kunna börja köpa italienska statsobligationer på andrahandsmarknaden.

I fokus på fredagens USA-agenda står utan tvekan sysselsättningsrapporten för augusti, som publiceras klockan 14.30. Utfallet kan enligt många analytiker spela en viktig roll när Federal Reserves penningpolitiska kommitté, Fomc, ska fatta beslut om eventuella ytterligare lättnadsåtgärder vid nästa veckas möte.

Enligt Bloomberg News enkät väntas sysselsättningen ha ökat med 130.000 personer i augusti, +142.000 i den privata sektorn. Arbetslösheten väntas samtidigt ha varit oförändrad på 8,3 procent i augusti jämfört med i juli.

Torsdagens rapport från ADP antydde att sysselsättningsutvecklingen i den privata sektorn överträffade förväntningarna i augusti. Enligt ADP ökade sysselsättningen med 201.000 personer, väntat 140.000 enligt Bloomberg News enkät.

Joel Prakken, styrelseordförande för Macroeconomic Advisers, som tar fram statistiken tillsammans med ADP, konstaterade att sysselsättningsökningen i augusti stödjer uppfattningen om att den underliggande trenden i nyanställningarna har tagit fart efter en kraftig

inbromsning under våren.

Om den officiella statistiken matchar utfallet i ADP:s mätning kan det, enligt Joel Prakken, antyda att arbetslösheten sjönk i augusti, vilket i så fall skulle mildra oron för att USA-ekonomin är på väg in i en ny nedgångsperiod.

Carl Riccadonna och Joseph LaVorgna, USA-ekonomer på Deutsche Bank, noterar i ett kundbrev att så väl det senaste Fomc-uttalandet som Fedchefen Ben Bernankes Jackson Hole-tal ganska tydligt indikerade att den amerikanska centralbanken har nära till nya åtgärder för att stimulera den amerikanska ekonomin. Men fredagens jobbrapport kan bli avgörande, i synnerhet för vilken form av åtgärder Fomc kan tänkas presentera nästa vecka.

Deutsche Bank räknar för närvarande med att FOMC kommer att leverera ett starkt formulerat uttalande om att penningpolitiken kommer att förbli ackommoderande till åtminstone sent 2015, även om det kommer tecken på mer robust tillväxt. Denna prognos baseras på ett antagande om att fredagens jobbrapport kommer att visa en sysselsättningsökning med 150.000 personer, och att arbetslösheten sjunker till 8,2 procent.

"Om det kommer en kraftigt negativ överraskning från sysselsättningstatistiken, säg om sysselsättningen kommer in under +75.000 och arbetslösheten stiger en par procentenheter, då kan fed vidta QE utöver våra förväntade språkförändringar", skrev Deutsche Bank-ekonomerna i ett kundbrev.

Stämningen var överlag positiv när handeln inleddes på de asiatiska marknaderna på fredagsmorgonen. Marknadsaktörer uppmuntrades av beskeden från ECB och positiva konjunktursignaler från USA, men också av att Kina lanserade ett nytt omfattande infrastrukturprojekt, nu med fokus på vägbyggen, dagen efter att ha lanserat järnvägsprojekt för 800 miljarder yuan.

De planer som Kina presenterade på fredagen involverar bland annat 2.018 kilometer vägar, men nationella utvecklings- och reformkommissionen, NDRC, lämnade ingen information om hur mycket pengar som kommer att satsar i det nya paketet.

Fredagens Europaagenda inleds med handels- och bytesbalansstatistik för juli från Tyskland, klockan 8.00. Därefter riktas intresset kanske främst mot industriproduktionsstatistik för juli från Storbritannien, klockan 10.30, och Tyskland, klockan 12.00.

Enligt Bloomberg News enkäter väntas den tyska handelsbalansen visa ett överskott på 15,3 miljarder euro medan överskottet i bytesbalansen väntas bli 13,5 miljarder euro. Den brittiska industriproduktionen väntas ha ökat med 1,5 procent i juli jämfört med i juni medan den tyska produktionen väntas ha varit oförändrad.

I Sverige publicerar Riksgälden statens budgetutfall för augusti, klockan 9.30.

Noteringar 06:10
USD/SEK 5,447917 (6,7448) EUR/USD 1,870833 (1,2588)
EUR/SEK 3,986806 (8,4903) USD/JPY 78,95 (78,92)
Jp obl 2 0,11 -0,11 Jp obl 10 0,82 -0,81
Ty obl 2 0,04 -0,02 Ty obl 10 1,56 -1,53
US obl 2 0,27 -0,25 US obl 10 1,69 -1,65

Innehåll från RCO SecurityAnnons

Olika säkerhetsnivåer i samma byggnad – så löser offentlig sektor utmaningen

Stor geografisk spridning och många olika behov under samma tak. Det är några av utmaningarna när sjukhus, kommuner och myndigheter bygger sina larm- och passersystem. Därför är det viktigt att kunna anpassa säkerhetssystemen efter varje unik verksamhet. Och att skapa en bra balans mellan trygghet och tillgänglighet.

Extern länk: RCO Security AB erbjuder smarta och säkra lösningar för en trygg och smidig vardag – läs mer här

– Med ett flexibelt och skalbart passersystem kan du hantera alla tänkbara situationer och objektsstorlekar i en anläggning. Du kan även enkelt styra vilka som ska ha behörighet – i olika delar av fastigheten och vid olika tider på dygnet, säger Robert Lindgren som är försäljningschef på RCO Security.

Företaget utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem och har i dag ett av marknadens mest integrerade och flexibla system.

– Det är många som efterfrågar den flexibiliteten, framför allt myndigheter och offentliga verksamheter som ofta vill ha helt öppet i en del av fastigheten, medan de också vill ha helt låst på andra ställen.

Funktionalitet kopplat till kommuner

Det är med andra ord ingen slump att många kommuner, och även myndigheter och sjukhus, har valt RCO:s lösningar.

– Till exempel har kommuner utmaningar i och med att hotbilden mot politiker har ökat, vilket skapat en förhöjd säkerhetsrisk. Då måste delar av kommunhuset ha en mycket hög säkerhetsnivå, medan andra delar kan vara mer tillgängliga för att besökare ska kunna röra sig fritt där.

Robert Lindgren, försäljningschef på RCO Security.
Robert Lindgren, försäljningschef på RCO Security.

Båda säkerhetsnivåerna måste alltså kunna samsas under samma tak.

– Mycket av funktionaliteten i våra system är dessutom kopplad till just kommuners krav. Det är logiskt eftersom vi är ett svenskt företag och har anpassat våra system efter svenska behov.

Rätt personer vid rätt tillfälle

Behoven inom vården varierar också stort. Ett sjukhus som har öppet dygnet runt har helt andra krav än ett mindre äldreboende där besökare bara kan hälsa på dagtid.

– Sjukhusen har stora utmaningar eftersom de har en mängd olika rum och tusentals besökare och patienter som ska ha tillgång till olika ytor vid olika tillfällen. Då är det viktigt att kunna anpassa säkerheten efter varje verksamhets unika behov. Det kan vi göra tack vare att våra passersystem är skalbara och flexibla.

Samma sak gäller många myndigheter.

– Det handlar om att öppna upp myndigheter för rätt personer vid rätt tillfälle. Det vill säga att göra det möjligt att röra sig fritt och samtidigt få den trygghet som behövs genom att säkra upp för eventuella hotbilder.

– Tack vare vår systemuppbyggnad kan myndigheter och andra offentliga verksamheter med verksamhet på flera olika geografiska platser dessutom sköta all administration centralt.

Driver utvecklingen framåt

En annan fördel med RCO:s system är att de håller högsta säkerhetsklass samtidigt som de är lätta att installera, använda och anpassa. Genom att larm- och passersystemen kopplas samman är det dessutom enkelt för vanliga användare utan större kunskap att förstå vad som händer i byggnaden.

Visuella larmpaneler ger en fullständig översikt och styrning av larmanläggningen, inklusive inbrottslarm, driftslarm, dörrmiljöer och specifika larmområden. Det gör det möjligt att både öppna och blockera dörrar samt tidsinställa öppettider för dörrar i olika sektioner av byggnaden.

– Vi har generellt höga krav på säkerhet i Sverige och ligger långt framme utveckling globalt sett. Det ska vi fortsätta att göra och den utvecklingen vill vi vara med och driva, säger Robert Lindgren.

Extern länk: RCO Security AB erbjuder smarta och säkra lösningar för en trygg och smidig vardag – läs mer här

 

Mer från RCO Security

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RCO Security och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera