Annons

Räntor och valutor:
Kronan tappar på svag statistik

Europaräntorna visade överlag små rörelser på måndagen. Svenska räntor sjönk efter ett oväntat svagt inköpschefsindex och detta pressade också kronan på grund av ökade spekulationer om en räntesänkning från Riksbanken.

Den tyska tioårsräntan var vid svensk stängning ned 1 punkt till 1,35 procent, från svensk stängning i fredags, medan den svenska tioårsräntan slutade 3 punkter ned till 1,39 procent.

I fokus för svensk del stod inköpschefsindex för tillverkningsindustrin från Silf/Swedbank. Index rasade till 45,1 i augusti, från 50,6 i juli, och ligger därmed på sin lägsta nivå sedan i maj 2009.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytiker att PMI skulle ha sjunkit till 49,5 i augusti.

Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank och ansvarig för inköpschefsindex, sade till Nyhetsbyrån Direkt att det alltid råder en viss osäkerhet i inköpschefsindex under sommaren och det har varit stora svängningar de senaste månaderna. Sett på lite längre sikt är dock trenden klart nedåtriktad.

"Man ska vara lite försiktig mellan månaderna, speciellt vid stora kast. Vi hade en ganska stark uppgång i juli och ganska stor nedgång i augusti, men tittar man lite längre tillbaka är det en ganska tydlig nedväxling i industrikonjunkturen", sade Jörgen Kennemar.

Jörgen Kennemar konstaterade vidare att det svenska inköpschefsindexet var överraskande positivt under det första halvåret. Sverige stack då ut med ett inköpschefsindex som pendlade kring 50-strecket samtidigt som euroländerna var nere på 44-45. Nu verkar dock problemen i EMU ha kommit ikapp den svenska ekonomin.

Tunga delindex som orderingång och produktion sjönk 8-10 enheter i augusti jämfört med juli, och sysselsättningsindex sjönk till en årslägsta nivå.

Nordeas Andreas Jonsson skrev i en kommentar att nedgången i inköpschefsindex tyder på att avmattningen i global efterfrågan och förstärkningen av kronan tynger tillverkningsindustrin kraftigt.

"Dagens siffra stödjer en mer expansiv penningpolitik. Vi håller fast vid vår syn om räntesänkningar i oktober och december", skrev Andreas Jonsson.

Inköpschefernas konjunkturvarning kan dock ha kommit väl sent för att kunna få något avgörande inflytande på Riksbankens räntebesked på torsdag. Enligt SME Direkts enkät räknar tio av tolv tillfrågade ekonomer med att styrräntan kommer att lämnas oförändrad på 1,50 procent, medan två räknar med att räntan sänks till 1,25 procent.

De sex ledamöterna i Dagens Industris så kallade skuggdirektion var däremot ense om att Riksbanken bör sänka styrräntan till 1 procent. Enligt professor Harry Flam är det så självklart att Riksbanken borde sänka räntan att han kallar beslutet för en "no-brainer".

Oavsett vad Riksbanken fattar för beslut om styrräntan och räntebanan kommer intresset att vara stort för Riksbankens synpunkter på den överraskande starka ekonomiska tillväxten i Sverige, i synnerhet i ljuset av den uppenbara inbromsningen i den globala ekonomin, och på kronan snabba förstärkning under sommaren.

Euroområdets PMI steg till definitiva 45,1 i augusti, från 44,0 juli. Det var dock lite lägre än det preliminära utfallet på 45,3. Även produktionsindex reviderades ned något i förhållande till den preliminära siffran, till 44,4 från 44,6.

Brittiska PMI steg samtidigt till 49,5 i augusti, vilket var klart över väntade 46,1, enligt Bloomberg News enkät.

I motsats till i Sverige bidrog orderindex till att lyfta det brittiska inköpschefsindexet. Orderindex steg till 49,9 från 41,8 i juli.

Även Kinas industrikonjunktur var svagare än väntat i augusti, vilket enligt bedömare väntas öka spekulationerna om mer stimulans från regeringen.

Kinas officiella industri-PMI sjönk till 49,2 i augusti, från 50,1 i juli. Det var svagare än de 50,0 som väntades, enligt Bloomberg News enkät, och första gången sedan november 2011 som indexet noterades under 50-strecket.

Kinas tjänste-PMI steg däremot till 56,3 i augusti från 55,6 i juli.

På tisdagen publiceras amerikanska ISM för industrin. Under måndagen håller den amerikanska marknaden håller helgstängt för firandet av Labor Day.

I fredags kväll fortsatte USA-räntorna att sjunka efter Fed-chefen Ben Bernankes anförande i Jackson Hole. Enligt många bedömare signalerade han en starkare åtgärdsberedskap än väntat, och fredagens amerikanska jobbstatistik för augusti kan nu bli en avgörande faktor för om, och i så fall hur, Fed kommer att agera vid Fomc-mötet nästkommande vecka.

Senare innevarande vecka blir fredagens jobbrapport för augusti med all sannolikhet den viktigaste hållpunkten. Bloomberg News prognosenkät pekar för närvarande mot att antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn ökade med 125.000 personer totalt, och med 140.000 i den privata sektorn. Arbetslösheten väntas samtidigt ha varit oförändrad på 8,3 procent.

På valutamarknaden var euron på måndagen stabil mot dollarn kring 1,257, inför torsdagens ECB-möte.

Dollarn var samtidigt marginellt svagare mot yenen kring 78:30 (78,45).

Kronan blev 8 öre svagare till 6,70 mot dollarn och hela 10 öre svagare till 8,42 mot euron sedan i fredags eftermiddag.

Ekonomerna på Swedbank skrev i ett kundbrev att en stängning över 8:38 ska ses som en indikation på en fortsatt risk för en ytterligare och mer påtaglig kronförsvagning.

"Bilden av Sverige och kronan som en så kallad säker hamn skulle därmed kunna rubbas", skrev Swedbank.

Innehåll från Green AI CloudAnnons

Världens grönaste molntjänst finns i Sverige

Jacob Boström, grundare och VD, Green AI Cloud.
Jacob Boström, grundare och VD, Green AI Cloud.

En svenskutvecklad lösning erbjuder en extremt energieffektiv och CO2-negativ molntjänst som är upp till 150 gånger snabbare än andra tjänster på marknaden. Företag som väljer Green AI Cloud minskar drastiskt sitt ekologiska fotavtryck och får samtidigt en av marknadens mest kostnadseffektiva AI-molntjänster. 

– Till skillnad från de allra flesta branscher ökar it-branschen snabbt sin CO2-andel. Bland annat ökar effektuttaget i världens datacenter mycket snabbt, och i takt med att AI-utvecklingen kräver allt mer processorkapacitet finns det stor risk att den utvecklingen fortsätter öka, säger Jacob Boström, grundare och VD, Green AI Cloud. 

Idag orsakar världens datacenter redan större koldioxidutsläpp än flyget, enligt Energimyndigheten.  Green AI Cloud bygger på en ny metod för att ta vara på spillvärmen från datacenter, en metod vars effektivitet senare har bekräftats av forskningsinstitutet RISE.

Egen ”take” på befintlig teknik

– Vår metod bygger på att ta vara på spillvärmen från vattnet i serverhallens vattenkylanläggning. Det är betydligt mer miljöeffektivt än att återvinna spillvärmen från luften, som sedan värmer upp vatten som körs in i fjärrvärmenätet. Den värme som genereras via våra serverhallar skickas till en pelletstork i Falun, säger Jacob Boström och fortsätter:

– Pellets torkas som regel med hjälp av olja och gas och inte som nu med fjärrvärme. I nästa steg kommer pelletsen värma upp bostäder och kontor utan att bidra till växthuseffekten. Varje organisation som väljer Green AI Cloud minskar sitt CO2-utsläpp och bidrar till att spara 50-100 kWh energi. Det krävs till exempel 3-5 kWh för att förse en vanlig villa med varmvatten.

Företagen som väljer Green AI Cloud redovisar det här minskade utsläppet av växthusgaser enligt GHG-protokollet, Greenhouse Gas Protocol, i form av certifierade miljöutdelningsdokument.

All lagring i Sverige

Jacob Boström framhåller att Green AI Cloud erbjuder mycket mer än en hållbar molntjänst. Företaget erbjuder betydligt högre hastighet och prestanda än konkurrenterna. En del av förklaringen är användningen av GPU:er från marknadsledande NVIDIA, grafikrelaterade beräkningar, istället för betydligt långsammare och mer energikrävande CPU:er. 

Energibesparingen är enorm – standarddatacenters använder 20 gånger mer energi för att utföra samma arbete motsvarande det som Green AI Cloud gör.

– Vår molntjänst är 100–150 gånger snabbare än andra och vi erbjuder 5 petaflop som standard, med möjlighet till 50 petaflop för kunder som behöver extrema hastigheter. Utvecklingen inom AI, till exempel allt mer avancerad NLP, natural language processing, och AI-motorer för personifierade köp och rekommendationer, förutsätter den här typen av prestanda. Kunderna kan snabbare omsätta resultaten från sina AI-aktiviteter för att skapa större värden i sina affärsprocesser och samtidigt minska sin påverkan på miljön.

Green AI Cloud har all datalagring i Sverige och uppfyller kraven enligt Schrems II-domen.

FAKTA:

Hållbarhet i världsklass

Green AI Cloud, en svensk publik molnleverantör för företag med krävande beräkningsprocesser inom Artificial Intelligence och Machine Learning. Vi erbjuder marknadens kraftigaste compute kapacitet i kombination med hållbarhet i världsklass.

https://greenai.cloud/sv/ 

 

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Green AI Cloud och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera