1515

Råvaror: Guldpriset stiger<br />

Såväl oljan som basmetallerna har visat en viss uppgång sedan onsdagen och även guldpriset har stigit.

På råoljemarknaden var Brent vid klockan 8.20 upp 0,31 dollar till 110,35 dollar per fat, medan WTI var upp 0,54 dollar till 90,52 dollar per fat.

"Det finns ett visst stöd ur ett tekniskt perspektiv. Det gör det rimligt att vi har fått se en viss uppgång", sade Ken Hasegawa på Newedge Group till Bloomberg News.

Nedgången de senaste veckorna kan ha sett som överdriven och lett till köpläge. Samtidigt hämmar skuldkrisen i Europa och oro för en eskalering uppsidan i oljan.

"Det finns en pessimism som kommer in i marknaden. Oljan är uppenbart under tryck som ett resultat av vad som händer i Europa", sade Jonathan Barratt på Barratt's Bulletin till Bloomberg News.

Statistik från USA:s energidepartement, DOE, på onsdagen visade att de amerikanska lagren av råolja sjönk med 2,4 miljoner fat under förra veckan. Enligt Bloomberg News väntades lagren stiga med 1,9 miljoner fat.

Den inofficiella lagerstatistiken från American Petroleum Institute, som redovisades på tisdagen, visade på en uppgång i lagren av råolja med 0,3 miljoner fat.

Lagren av bensin minskade med 0,5 miljoner fat, väntat var en uppgång med 0,5 miljoner. Kapacitetsutnyttjandet vid raffinaderierna sjönk med 1,5 procentenheter till 87,4 procent, väntat var en uppgång med 0,25 procentenheter.

Det amerikanska energidepartementet rapporterade också att den totala bränslekonsumtionen i USA minskade med 1,1 procent under fyraveckorsperioden som slutade den 21 september. Därtill var lagernivåerna alltjämt högre än genomsnittet för säsongen, trots en nedgång på 0,7 procent.

Oljeproduktionen i USA steg förra veckan till den högsta nivån sedan januari 1997, vilket minskar landets beroende av importerad olja i takt med att nya tekniker utvecklas för utvinning. USA kunde täcka 83 procent av sitt energibehov under årets första sex månader. Importen har samtidigt sjunkit 3,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Enligt Japans finansdepartement sjönk oljeimporten från Iran med 67 procent i augusti jämfört med för ett år sedan, eller 33 procent från i juli.

Asienbörserna är överlag upp på torsdagen. På valutamarknaden har euron stärkts något till 1,289 mot dollarn, från 1,286 vid svensk stängning på onsdagen. Utvecklingen i Spanien står fortsatt i fokus och på torsdagen ska den spanska regeringen presentera budgeten för 2013.

Bland basmetallerna har kopparns tremånaderstermin stigit med 63 dollar till 8.183 dollar per ton, medan zinkpriset stigit 12 dollar till 2.083.

Marknaderna i Kina kommer att vara stängda under nästa vecka för firandet av nationaldagen. Samtidigt väntas Kina hålla sin partikongress, som hålls vart femte år, inom några veckor för att bland annat genomföra ett skifte på olika ledarposter.

Vinsterna i kinesiska industriföretag sjönk för femte månaden i rad i augusti. Jämfört med augusti 2011 sjönk vinsterna med 6,2 procent, den största nedgången i år, rapporterade den kinesiska statistikbyrån.

"Det bör finnas ett visst köpintresse från Kina på förväntningar om tillväxtstöttande åtgärder efter partikongressen. Ekonomin ser blek ut och regeringen behöver göra något. Om de inte gör något nu, så bör de göra det efter partikongressen", sade Shen Zhaoming på Changjiang Futures till Bloomberg News.

På ädelmetallmarknaden noterade spotpriset på guld en uppgång på drygt 6 dollar till 1.759 dollar per uns, medan silvret var upp 0,22 dollar till 34,18.

"Det är programmen med kvantitativa lättnader som har sporrat och nu har vi marknader som är oroade för inflationsaspekterna av detta." Strejkerna i Sydafrika kommer att "ge priserna en bra hävstång på uppsidan", sade David Lennox på Fat Prophets till Bloomberg News.

Strejker i Sydafrika har avstannat cirka 39 procent av landets guldproduktion då arbetare kräver högre löneförhöjningar. Anglogold Ashanti, den tredje största producenten, uppgav på oonsdagen att alla dess gruvor i landet hade stängt.

Noteringar klockan 8.20:
Råolja (pris/fat):

WTI, första termin +0:54 USD 90:52
Brent, första termin +0:31 USD 110:35
Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)

Koppar +63 USD 8.183
Zink +12 USD 2.083
Aluminium +20 USD 2.092
Nickel +85 USD 18.140
Bly +12 USD 2.276
Tenn +150 USD 20.950
Ädelmetaller (pris/uns, spot)

Guld +6:25 USD 1.759:00
Silver +0:22 USD 34:18
Jordbruksråvaror (pris/pund, majtermin)

Bomull +0:0036 USD 0:7138


Innehåll från EKNAnnons

Fyra affärsmöjligheter i den gröna omställningen

Karin Wessman är hållbarhetschef på EKN.
Karin Wessman är hållbarhetschef på EKN.

Konsumenternas krav på hållbarhet ökar snabbt. Samtidigt höjer EU tempot rejält i sitt miljöarbete, och i sina regler för unionens företag. De närmaste åren kommer hållbarhet på riktigt att bli affärskritiskt – här är fyra sätt att göra hållbarhet till en lönsam och bra affär.

Läs mer om hur EKN kan hjälpa exportföretag att växa

Karin Wessman är hållbarhetschef på EKN, en statlig myndighet som finns till för att hjälpa svenska exportföretag att få bättre möjlighet till finansiering. Hon berättar att hållbarhet i sig blir en allt viktigare framgångsfaktor för världens företag.

– På EKN screenar vi tusentals exportaffärer för hållbarhetsrisker och – möjligheter varje år. Jag har arbetat med hållbarhetsfrågor i 20 år och har aldrig sett en sådan här hastighet i utvecklingen tidigare – att vara ett hållbart företag med hållbara produkter innebär stora finansiella möjligheter och konkurrensfördelar.

Här finns också affärsmöjlighet ett – att ligga i premiumsegmentet när varan eller tjänsten bidrar till hållbara lösningar. Och det kan passa många svenska företag väl.

Möjlighet 1 – se över din prisbild

– Svenska företag har ofta premiumlösningar som är mer hållbara men också kostar lite mer. Tidigare har det varit svårt att sälja in till kunden. Nu ser vi en tydlig förändring, där både kunderna och finansiärerna faktiskt efterfrågar hållbara lösningar – och är beredda att betala för dem. Det här kan öka företagets lönsamhet och marginaler, säger Karin Wessman.

Förändringen går att koppla både till att slutkonsumenter världen över prioriterar hållbarhet i allt högre utsträckning, men också till att till exempel EU höjer ribban rejält i sitt klimatarbete.

– Senast år 2050 ska EU vara klimatneutralt. Det kräver stora förändringar av samhället och ekonomin under de närmaste åren, och det kommer att påverka alla europeiska företag på ett eller annat sätt.

Först ut bland ett stort antal satsningar från EU:s håll är den så kallade taxonomin. Den kan enkelt sett förklaras som en lista över miljömässigt hållbara aktiviteter. Om aktiviteten till exempel är att producera bilar ska taxonomin definiera hur stora koldioxidutsläpp bilarna får ha för att aktiviteten ska klassas som hållbar.

– Större företag kommer alltså att behöva genomlysa sin verksamhet och rapportera hur stor andel av verksamheten som är förenlig med EU:s taxonomi.

Möjlighet 2 – se storföretagens utmaningar

Här ligger också möjlighet två. För inom kort kommer alltså många företag att leta efter grönare underleverantörer.

– Som ett litet företag är du ofta leverantör till större företag. Och dessa större företag kommer att behöva tänka igenom sina inköp eller hur de ska ställa om vissa aktiviteter och affärsmodeller så att de har mindre klimat- och miljöpåverkan. Här finns det stora möjligheter för småföretag som ligger långt fram.

Möjlighet 3 – få bättre och billigare finansiering

Även ur ett finansieringsperspektiv blir hållbarheten viktigt. Banker måste nämligen börja redovisa hur hållbara företagen är som de finansierar.

– Bankerna kommer att vilja öka sin andel ”gröna” lån och hållbarheten hos sin samlade kundstock. Det gör med all sannolikhet att du som kan visa att din verksamhet är hållbar kommer att ha lättare att både få finansiering och att få den till en bra ränta, säger Karin Wessman.

Möjlighet 4 – ligg steget före

Denna första taxonomi har fokus på klimatet. Men i nästa steg kommer även en taxonomi kring EU:s övriga miljömål – som handlar om till exempel biologisk mångfald, skydd av vatten och marina resurser och en omställning till cirkulär ekonomi. Dessutom planeras det för en social taxonomi och för en ”brun” taxonomi – som ska definiera vad som är ohållbart.

– Du har mycket att vinna på att ligga steget före och hålla koll på vilka krav som kommer att ställas om två eller fem år. Om du i god tid kan erbjuda produkter och tjänster som svarar mot framtidens hållbarhetskrav så kommer du att kunna ta marknadsandelar. Ju snabbare man inser att hållbarhet håller på att bli affärskritiskt, desto bättre för den långsiktiga lönsamheten i ditt företag.

Läs mer om hur EKN kan hjälpa exportföretag att växa

Mer från EKN

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EKN och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?