Hoppa till innehållet

Annons

Råvaror: Guldpriset stiger

Såväl oljan som basmetallerna har visat en viss uppgång sedan onsdagen och även guldpriset har stigit.

På råoljemarknaden var Brent vid klockan 8.20 upp 0,31 dollar till 110,35 dollar per fat, medan WTI var upp 0,54 dollar till 90,52 dollar per fat.

"Det finns ett visst stöd ur ett tekniskt perspektiv. Det gör det rimligt att vi har fått se en viss uppgång", sade Ken Hasegawa på Newedge Group till Bloomberg News.

Nedgången de senaste veckorna kan ha sett som överdriven och lett till köpläge. Samtidigt hämmar skuldkrisen i Europa och oro för en eskalering uppsidan i oljan.

"Det finns en pessimism som kommer in i marknaden. Oljan är uppenbart under tryck som ett resultat av vad som händer i Europa", sade Jonathan Barratt på Barratt's Bulletin till Bloomberg News.

Statistik från USA:s energidepartement, DOE, på onsdagen visade att de amerikanska lagren av råolja sjönk med 2,4 miljoner fat under förra veckan. Enligt Bloomberg News väntades lagren stiga med 1,9 miljoner fat.

Den inofficiella lagerstatistiken från American Petroleum Institute, som redovisades på tisdagen, visade på en uppgång i lagren av råolja med 0,3 miljoner fat.

Lagren av bensin minskade med 0,5 miljoner fat, väntat var en uppgång med 0,5 miljoner. Kapacitetsutnyttjandet vid raffinaderierna sjönk med 1,5 procentenheter till 87,4 procent, väntat var en uppgång med 0,25 procentenheter.

Det amerikanska energidepartementet rapporterade också att den totala bränslekonsumtionen i USA minskade med 1,1 procent under fyraveckorsperioden som slutade den 21 september. Därtill var lagernivåerna alltjämt högre än genomsnittet för säsongen, trots en nedgång på 0,7 procent.

Oljeproduktionen i USA steg förra veckan till den högsta nivån sedan januari 1997, vilket minskar landets beroende av importerad olja i takt med att nya tekniker utvecklas för utvinning. USA kunde täcka 83 procent av sitt energibehov under årets första sex månader. Importen har samtidigt sjunkit 3,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Enligt Japans finansdepartement sjönk oljeimporten från Iran med 67 procent i augusti jämfört med för ett år sedan, eller 33 procent från i juli.

Asienbörserna är överlag upp på torsdagen. På valutamarknaden har euron stärkts något till 1,289 mot dollarn, från 1,286 vid svensk stängning på onsdagen. Utvecklingen i Spanien står fortsatt i fokus och på torsdagen ska den spanska regeringen presentera budgeten för 2013.

Bland basmetallerna har kopparns tremånaderstermin stigit med 63 dollar till 8.183 dollar per ton, medan zinkpriset stigit 12 dollar till 2.083.

Marknaderna i Kina kommer att vara stängda under nästa vecka för firandet av nationaldagen. Samtidigt väntas Kina hålla sin partikongress, som hålls vart femte år, inom några veckor för att bland annat genomföra ett skifte på olika ledarposter.

Vinsterna i kinesiska industriföretag sjönk för femte månaden i rad i augusti. Jämfört med augusti 2011 sjönk vinsterna med 6,2 procent, den största nedgången i år, rapporterade den kinesiska statistikbyrån.

"Det bör finnas ett visst köpintresse från Kina på förväntningar om tillväxtstöttande åtgärder efter partikongressen. Ekonomin ser blek ut och regeringen behöver göra något. Om de inte gör något nu, så bör de göra det efter partikongressen", sade Shen Zhaoming på Changjiang Futures till Bloomberg News.

På ädelmetallmarknaden noterade spotpriset på guld en uppgång på drygt 6 dollar till 1.759 dollar per uns, medan silvret var upp 0,22 dollar till 34,18.

"Det är programmen med kvantitativa lättnader som har sporrat och nu har vi marknader som är oroade för inflationsaspekterna av detta." Strejkerna i Sydafrika kommer att "ge priserna en bra hävstång på uppsidan", sade David Lennox på Fat Prophets till Bloomberg News.

Strejker i Sydafrika har avstannat cirka 39 procent av landets guldproduktion då arbetare kräver högre löneförhöjningar. Anglogold Ashanti, den tredje största producenten, uppgav på oonsdagen att alla dess gruvor i landet hade stängt.

Noteringar klockan 8.20:
Råolja (pris/fat):

WTI, första termin +0:54 USD 90:52
Brent, första termin +0:31 USD 110:35
Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)

Koppar +63 USD 8.183
Zink +12 USD 2.083
Aluminium +20 USD 2.092
Nickel +85 USD 18.140
Bly +12 USD 2.276
Tenn +150 USD 20.950
Ädelmetaller (pris/uns, spot)

Guld +6:25 USD 1.759:00
Silver +0:22 USD 34:18
Jordbruksråvaror (pris/pund, majtermin)

Bomull +0:0036 USD 0:7138

Innehåll från Ikano BostadAnnons

Klimatneutrala om sju år: ”Alla letar efter lösningar”

De vill bli klimatneutrala – om sju år.

Nu är byggbranschens arbete att lyckas med med det ”omöjliga” igång.

– Vi är ödmjuka inför uppgiften, inget företag sitter ensamt med alla svar och alla letar efter lösningar, säger Mikael Hallengren, produktionschef hos Ikano Bostad.

EXTERN LÄNK: Pilotprojekt med klimatneutralt kvarter

Bygg- och fastighetsbranschen står för 20 procent av Sveriges klimatavtryck, enligt en rapport från Boverket. Till år 2045 har bygg- och anläggningsbranschens färdplan satt målet att siffran ska bli noll – Ikano Bostad vill lyckas ännu snabbare:

– Produktionen av material till nya bostäder har en hög klimatpåverkan, därför vill vi spänna bågen ännu mer och sikta på 2030. Vi vill verkligen ställa om produktionen och tror det är möjligt att nå dit. Men då behöver vi också jobba betydligt mer med andra material än vad vi byggt med historiskt, säger Mikael Hallengren.

Därför har man sjösatt flera utvecklingsprojekt, däribland att bygga mer i trä men också att hitta effektivare metoder att bygga hus i betong.

– Vi tror fortfarande att betong är en bra metod för flerbostadshus, det har viktiga egenskaper andra material saknar. Därför jobbar vi med två spår: Ett är förflytta standarden för hur vi bygger med betong. Både betong som produkt, men även med planering och genomförande för att få minskad klimatpåverkan genom hela byggprocessen. Ett annat spår är att öka inslagen av träproduktion. Att jobba med flera material ökar stabiliteten i själva byggandet i en osäker omvärld.

För att nå målet redan 2030 har Ikano Bostad tagit fram en strategi där konkreta målsättningar, som frågan kring betong och trä, ska uppnås. (se faktaruta). Kvarteret Fröa i nya Malmöstadsdelen Elinegård är Ikano Bostads första klimatneutrala projekt.

– Vi har många initiativ och utvecklingsprojekt som leder till minskat klimatavtryck i våra projekt. Vi har även ökat takten i samarbetet med våra strategiska leverantörer. En viktig del är engagemanget i verksamheten för att arbeta fram klimateffektivare lösningar i våra projekt, säger Hallengren och fortsätter:

– Bland annat arbetar vi med återvunnen isolering och isoleringsmaterial som ger lägre klimatavtryck, som förutom att ge välisolerade och täta hus också ger lägre energiförbrukning. Vi jobbar även med återvunnet stål. En sak jag tror många boende uppskattar är att vi planterar mycket gräs, buskar och träd. Det är inte bara fint utan binder också koldioxid effektivt och ger jorden ett tillskott av biogent kol för att kompensera en del av utsläppen. Solceller på taken för egenproducerad el har också blivit allt vanligare.

Samtidigt efterlyser Hallengren mer samarbete mellan branschens olika aktörer, detta gäller såväl leverantörer som byggföretag, för att öka takten i omställningen.

– Det finns flera framgångsrika branschöverskridande lokala initiativ som vi är verksamma inom, där vi både bidrar och lär oss. Vi hoppas de initiativen kan bli en katalysator för att komma igång nationellt och få en samordning, säger han och pekar på en konkret åtgärd som skulle behövas:

– Vi behöver enas nationellt kring vad som ska gälla när man beräknar klimatpåverkan, så att man inte har lokala avvikelser utan har en enhetlig standard. Redan idag finns det krav på klimatdeklarationer på allt som byggs, men vi saknar gemensamma riktlinjer för gränsvärden. Det här behöver vi samordna oss kring, säger Hallengren och lägger till:

– De företag som inte kan lösa de här frågeställningarna kommer inte vara konkurrenskraftiga eftersom kunderna efterfrågar svaren. Ta hållbara beslut i ditt företagen, annars blir det svårt att överleva på sikt.

EXTERN LÄNK: Så ska deras tuffa klimatmål nås

 

Mer från Ikano Bostad

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ikano Bostad och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera