Hoppa till innehållet

Annons

Räntor och valutor: Kronan starkare

USA-räntorna steg successivt på torsdagskvällen, och har fortsatt något upp i den asiatiska handeln. Den tioåriga statsobligationen handlas på 1,78 procent, 4 punkter upp från svensk stängning på torsdagen.

Asienbörserna är överlag upp på fredagen medan dollarn varit relativt stabil mot såväl euro som yen.

Sandra Pianalto, Fed-chef i Cleveland, sa på torsdagen att Federal Reserves senaste program om att köpa bolåneuppbackade värdepapper för 40 miljarder dollar per månad kan komma att ge en begränsad inverkan på ekonomin.

"Det är möjligt att dessa köp kommer att ge något mindre räntenedgångar och kanske inte stimulera ekonomin i samma utsträckning som tidigare program för tillgångsköp", sa hon.

Hon sa att programmet ändå väntas ge ett visst nedåttryck på bolåneräntorna, och dessa lägre räntor kan ge ett visst ytterligare stöd för bostadsmarknaden genom att underlätta husköp och refinansiering.

Japanska räntor visar små förändringar på fredagen, med den tioåriga benchmarkräntan på 0,81 procent.

Yuan Gangming, ekonom på Chinese Academy of Social Sciences, sade att Kinas ekonomiska inbromsning kan komma att dröja kvar längre än under den globala finanskrisen på grund av svagare extern efterfrågan och begränsad utlåning till småföretag. Tillväxten kan minska till under 7 procent under första kvartalet, efter en tillväxt på 7,4 procent tredje och 7,2 procent under fjärde kvartalet.

På valutamarknaden har euron stärkts något till 1,298 mot dollarn, medan dollar/yen fortsatt handlas mellan 78,20 och 78,40. Kronan har stärkts 3 öre mot dollarn och 1 öre mot euron.

"Marknadens fokus har skiftat till ekonomiska fundamenta från penningpolitiskt agerande från centralbanker runt om i världen. Köptrycket på yenen kan komma att öka om data skulle bekräfta fortsatta tecken på en inbromsning", sa Junichi Ishikawa på IG Markets Securities till Bloomberg News.

I Europa rapporterar Financial Times att EU-myndigheter i skymundan arbetar för att bereda väg för ett nytt spanskt stödprogram och obegränsade obligationsköp från ECB, genom att hjälpa den spanska regeringen att utarbeta ett ekonomiskt reformprogram som kan annonseras under nästa vecka.

Enligt EU-företrädare som är involverade i diskussionerna så fokuserar samtalen mellan den spanska regeringen och EU-kommissionen på åtgärder som kan komma att krävas av de internationella långivarna som en del av ett nytt stödprogram, som kan säkra att dessa är på plats innan ett nytt stödpaket formellt begärs.

IMF-chefen Christine Lagarde sa i en intervju med Wall Street Journal att den spanska sektorns rekapitaliseringsbehov väntas ligga i närheten av den bedömning som IMF gjorde i juni, på mellan 40 och 80 miljarder euro, det vill säga lägre än de 100 miljarder euro i stödpaket som EU kommit överens om.

Från Grekland rapporteras förhandlingarna mellan regeringen och trojkan och besparingspaket på 11,5 miljarder euro fortsätta på fredagen. Wall Street Journal skriver om en växande konfrontation mellan de internationella långivarna om vem som ska stå för finansieringen för att hålla Grekland flytande. Alla parter vill hålla Grekland inom euroområdet, men ingen vet ännu hur det ska ske.

Reuters rapporterade på torsdagen att Italien nu spår ett budgetunderskott för 2012 på 2,6 procent av BNP, jämfört med tidigare prognos om 1,7 procent, efter att landets recession anses vara djupare än vad som tidigare befarats.

På fredagens agenda står för svensk del finansräkenskaperna för andra kvartalet från SCB.

Den internationella agendan är tunn. I Rom träffar under dagen Italiens premiärminister Mario Monti sina grekiska och spanska kollegor Antonis Samaras och Mariano Rajoy, och efter svensk stängning håller Fed-ledamoten Dennis Lockhart ett anförande.

Innehåll från Luleå Tekniska UniversitetAnnons

Vi behöver ett helt nytt systemtänk kring dagvatten

Maria Viklander, ämnesprofessor i VA-teknik och ansvarig för forskning inom VA-teknik.
Maria Viklander, ämnesprofessor i VA-teknik och ansvarig för forskning inom VA-teknik.

Ökande vattenbrist och allt fler översvämningar tillsammans med en allt högre belastning på vår miljö innebär att vi måste tänka om när det gäller vattenhantering. Luleå tekniska universitet koordinerar två kunskapscenter, Drizzle och Dag&Nät, som har utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande. 

Vattenbrist och översvämningar är inte längre ett problem som endast finns på andra sidan jorden, utan något som även påverkar oss i Sverige. Med en ökande medvetenhet om dessa problem blir det allt tydligare att vi måste tänka om när det gäller hanteringen av vårt vatten.

– Historiskt har vi i Sverige länge haft god tillgång till vatten med bra kvalitet. Men nu när vatten är en bristvara även här, måste vi våga ändra vårt beteende och de lösningar och system som ska bidra till omställningen. Det är kanske inte nödvändigt att spola våra toaletter med rent dricksvatten, till exempel, säger Maria Viklander, ämnesprofessor i VA-teknik och ansvarig för forskning inom VA-teknik.

Läs mer om VA-teknik här 

VA-teknik vid Luleå tekniska universitet ligger i frontlinjen av forskning om dagvatten. Mycket tack vare de två kunskapscentren, Drizzle och Dag&Nät, som bland annat fokuserar på metoder och system som kan hjälpa oss att återanvända vatten och samtidigt minska vattenförbrukningen och energikostnaderna.

Läs mer om Drizzle här 

– Vi behöver få en ny helhetssyn på systemnivå för att kunna hantera vatten på ett mer hållbart vis. Det innebär bland annat att betrakta dagvatten och avloppsvatten som resurser och hitta nya användningsområden som kan ersätta användandet av dricksvatten, säger Maria Viklander.

Forskningen i både Drizzle och Dag&Nät sker i nära samverkan med privata och offentliga aktörer som kommuner, företag och branschorganisationer för att omsätta forskning och teknik i praktiken. Tillsammans levererar centren världsledande forskning inom många områden, inte minst när det kommer till åtgärder för att minimera föroreningsbelastningen på miljön samt minska risken för översvämningar i städer.

Läs mer om Dag&Nät här

– Samarbete mellan akademi, företag och kommuner är av högsta vikt för att öka relevansen och implementering av resultat, säger Maria Viklander.

Det är hög tid att vi börjar tänka på vattnet som en resurs snarare än ett problem. Meningsfullheten och framtidsaspekten i Maria Viklanders jobb är något hon värderar på ett personligt plan:

– Det händer saker, är framtidsorienterat och meningsfullt! Vi inom forskargruppen strävar efter att hitta lösningar för att ta itu med miljöutmaningarna, klimatförändringarna och vattenbristen. Förändringen börjar med oss själva, avslutar Maria.

Visste du att…

… dagvatten kan återanvändas för att minska belastningen på miljön och minska användningen av dricksvatten?

… dagvatten är ofta förorenat med skadliga ämnen och att hållbar hantering kan förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag?

… hållbar hantering av dagvatten kan minska risken för översvämningar

Mer från Luleå Tekniska Universitet

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera