1515

Räntor och valutor: <br />Yenen försvagas<br />

Riskaptiten fick en viss skjuts av Bank of Japans lättnader på onsdagsmorgonen, men effekten avtog relativt snabbt, med fortsatt positionering i avvaktan inför spanska besked om de tänker söka stödpaket eller inte.

Tyska räntor var vid svensk stängning 1-2 punkter ned medan spanska räntor sjunkit 14-23 punkter och italienska sjunkit 8-11 punkter.

"Vad som har förändrats under de senaste veckorna är att centralbanker har tagit bort svansrisker. Domedagsscenariot är inte längre det huvudsakliga scenariot som det kanske varit för två månader sedan. Det som inte förändrats är idén om att politikerna inte agerar så snabbt och sammanhängande som centralbankerna. Spanien behöver be om hjälp för att hålla partyt igång, så vad vi ser nu är en konsolidering", sade Michael Leister på Commerzbank till Reuters.

Tyskland sålde på onsdagen tvååriga statsobligationer till en snittränta på 0,06 procent, vilket var första gången med positiv ränta sedan den 20 juni. Bid/cover-nivån visade samtidigt på god efterfrågan.

På torsdagen ska Spanien sälja statsobligationer i två löptider för avsedda 4,5 miljarder euro på torsdagen.

Premiärminister Mariano Rajoy sade på onsdagen att Spanien måste minska budgetunderskottet för att kunna finansiera sig självt, och att de reformer som genomförs kommer att ta tid innan de ger effekt.

Vice premiärminister Soraya Saenz de Santamaria upprepade att Spanien kommer att fatta beslut om eventuellt sökande av stödpaket när de väl har analyserat detaljerna i ECB-förslaget om obligationsköp.

"Spanien vill undvika att bli tillsagda att göra mycket större åtaganden än vad de planerar. Regeringen vill komma fram med en plan på egen hand och använda den som plattform för att få stöd", sade Gianluca Ziglio på UBS till Bloomberg News.

BOJ beslutade att utöka sin fond för tillgångsköp med 10.000 miljarder yen till 55.000 miljarder yen. Utökningen sker genom ytterligare köp av till hälften obligationer och till hälften växlar. Tidpunkten för när köpen ska vara avslutade förlängs från mitten av 2013 till slutet av 2013.

BOJ skrev i ett uttalande att åtgärderna vidtas för att försäkra att ekonomin uppnår prisstabilitet och för att försäkra uthållig tillväxt.

BOJ-chefen Maasaki Shirakawa sade att inbromsningen i Kina varit ett viktigt ämne vid policymötet. Den europeiska skuldkrisen är fortsatt den största orosfaktorn, samtidigt som osäkerheten om USA är fortsatt hög. Han sade också att de fortsätter att bevaka inverkan av den starka yenen, och att valutan är en faktor i beslutsfattandet.

Danske Bank skrev i en kommentar att BOJ-beslutet måste betraktas som en relativt aggressiv åtgärd.

"Med BOJ mycket fokuserad på växelkursen, så har åtgärden i viss mån tvingats fram av förra veckans Fed-beslut. Den senaste tidens svaga data indikerar att tillväxten bromsar in i snabbare takt och en mer duvaktig BOJ-styrelse har också varit viktiga faktorer bakom dagens beslut", skriver Danske Bank.

De noterar att dagens beslut inte i sig innebär att takten i köpen ökar, utan att de förlängs till slutet av 2013. BOJ:s kvantitativa lättnader bör också ses som mer modesta än Feds och ECB:s.

"Framåtblickande så väntar vi oss att QE-programmet ska utvidgas ytterligare innan årsskiftet och en betydande appreciering av yenen är förutbestämd att mötas av mer aggressiva lättnader och möjlig intervention på valutamarknaden", skriver Danske Bank.

Yenen tappade initialt från 78,70 till 79,20 mot dollarn efter BOJ-beskedet, för att därefter åter stärkas ned mot 78,49 vid svensk stängning. Mot euron tappade yenen till över 103,60 för att sedan stärkas till 102,42.

"Marknaden var medveten om att trycket ökat på BOJ att göra något men denna stimulans har kommit lite tidigare än vad som antagits vilket gav en initial reaktion att sälja yen. Det finns däremot en klar skillnad med att BOJ-policyn är begränsad i sin omfattning medan Fed och ECB har åtagit sig mer obegränsade åtgärder", sade Ian Stannard på Morgan Stanley till Bloomberg News.

Dollarn stärktes något till 1,305 mot euron från 1,306 vid svensk stängning på tisdagen, efter att tillfälligt ha varit under 1,30-nivån. Handlare hänvisade, enligt Reuters, till vissa vinsthemtagningar i avvaktan på besked från Spanien.

Protokollet från Bank of Englands policymöte den 6 september visade att samtliga ledamöter då röstade för såväl oförändrad ränta som omfattning av program för tillgångsköp.

"För de flesta ledamöterna var det här beslutet relativt självklart, även om en del av dessa ledamöter ansåg att det var mer sannolikt att ytterligare stimulanser krävs, än att det inte är det, framöver. Andra såg riskerna mot inflationen på medellång sikt som balanserade" kring 2-procentsmålet, framgick det av protokollet.

BOE-ledamöterna konstaterade att "väldigt substantiella risker" från euroområdet sannolikt kommer att kvarstå en tid framöver. Dessa, om de materialiseras, "skulle kunna få en betydande påverkan på stabiliteten i det globala banksystemet".

SEB skrev i en kommentar att BOE-protokollet avslöjar en lite mer duvaktig policykommitté, MPC, jämfört med vad protokollet från augustimötet gjorde. Förändringarna i tonläget indikerar inget/mindre fokus lades på att diskutera beslutet i juli (då BOE höjde målet för tillgångsköpen med 50 miljarder pund), snarare låg fokus på om och när man ska utöka programmet ytterligare, det vill säga MPC har blivit mer duvaktigt.

"Med en ekonomi som visar få tecken på att återhämta sig och inflationen troligen under BOE:s inflationsmål på medellång sikt, så håller vi det redan som sannolikt att BOE kommer att utöka sitt program för tillgångsköp före årsskiftet. Septemberprotokollet stärker oss bara i den uppfattningen", skrev SEB.

De ser pundet som en av de svagaste valutorna inom G10 och ser därför inga skäl att justera sin prognos baserat på innehållet i protokollet.

Svenska räntor sjönk 1-2 punkter medan kronan stärkts 3 öre mot dollarn och 5 öre mot euron, jämfört med noteringarna vid svensk stängning på tisdagen.

USA-räntorna visade relativt små nettoförändringar, med den tioåriga statsobligationen oförändrad på 1,78 procent vid svensk stängning.

Bostadsbyggandet i USA steg 2,3 procent i augusti, jämfört med månaden före, till en säsongsjusterad årstakt på 750.000 bostäder. Väntat var 767.000. Samtidigt reviderades juliutfallet ned till 733.000 från 746.000. Byggloven sjönk däremot mindre än väntat i augusti.

"Detta är ytterligare en rapport som stödjer synen att husmarknaden förbättras. Både bostadsbyggande och bygglov har stigit i en tvåsiffrig takt de tre senaste månaderna och jämfört med föregående år", konstaterar RDQ Economics.

Bilden av en förbättrad husmarknad stärktes också av försäljningen av befintliga bostäder, som steg med 7,8 procent i augusti till en beräknad årstakt på 4,82 miljoner, den högsta nivån sedan maj 2010. Det låg långt över förväntningarna om en ökning på 2,0 procent och en försäljningstakt på 4,52 miljoner.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?