Annons

Räntor och valutor: Kronan försvagas

Europeiska marknadsräntor går i olika riktning i måndagens förmiddagshandel. Räntorna i Europas kärna sjunker, medan de i euroområdets periferi stiger. Samtidigt försvagas kronan mot såväl euro som dollar.

Vid lunchtid är den tyska tioåriga benchmarkräntan ned 3 punkter till 1,68 procent, jämfört med svensk stängning i fredags, medan den svenska tioåringen är ned 1 punkt till 1,62 procent.

Spanska räntor tyngs av att EU:s finansministrar vid helgens möte på Cypern misslyckades med att komma överens om en tidtabell för ett mer enat banksystem.

"Eurogruppens möte har kommit och gått, och trots att ECB indikerat att de är villiga att köpa obligationer är vi fortfarande inte närmare vad många på marknaden ser som det ultimata slutspelet. Tills dess att vi når en position när deras vilja att tygla obligationsräntorna kan testas så kommer räntorna att röra sig högre", sade Brian Barry, analytiker på Investec Bank i London, till Bloomberg News.

Vid ekofinmötet påminde den tyske finansministern Wolfgang Schäuble om att en europeisk banktillsyn är ett nödvändigt villkor för att nödfonden ESM ska kunna rekapitalisera banker. Ett annat villkor är att mottagarlandet ska ansöka om ett ekonomiskt anpassningsprogram.

Wolfgang Schäuble sade också att han vill se "stresstester" på banker innan den planerade överföringen av övervakning från nationell till överstaglig nivå.

Frankrikes finansminister Pierre Moscovici höll inte med Wolfgang Schäuble om tidtabellen för EU-ländernas beslut om den europeiska banktillsynen. Till skillnad från sin tyske kollega ansåg Pierre Moscovici att det är fullt möjligt att fatta beslut före årets slut.

Cyperns finansminister Vassos Shiarly, som var ordförande vid mötet, sade att Spanien kommer att behöva "mycket mindre" än de 100 miljarder euro anslagna av euroländerna som stöd för de spanska bankerna. Spaniens tillkännagivande väntas de närmaste dagarna.

Spaniens finansminister Luis de Guindos uppgav vid ekofinmötet att regeringen tror att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga för att nå budgetmålen. Flera mötesdeltagare, som Wolfgang Schäuble och Olli Rehn, sade att Spanien signalerat fler åtgärder om målen riskerar att missas.

Wall Street Journal skriver att även om Spanien väntas behöva ett stödpaket, så har Mariano Rajoys regering ännu inte begärt något sådan. Men EU-företrädare har uppgett att de har påbörjat utforskande samtal för att komma fram till vilka ekonomiska och budgetmässiga förändringar som skulle krävas i utbyte mot en "försiktighets-kreditlina" från stabilitetsfonderna.

Ett förslag är att ett land i ett "försiktighets"-program bara skulle behöva efterleva EU-kommissionens länderspecifika rekommendationer och procedurerna för makroekonomiska obalanser.

På förmiddagen presenterade Eurostat statistik över handelsbalans och arbetskraftskostnader.

Handelsbalansen i euroområdet visade ett överskott på 15,6 miljarder euro i juli, lite högre än förväntningarna på 15,0 miljarder euro, enligt Bloomberg News.

Arbetskraftskostnaderna steg med väntade 1,6 procent under andra kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare.

Amerikanska räntor sjunker i förmiddagens europeiska handel, med tioårsräntan ned 3 punkter till 1,86 procent.

I eftermiddag publiceras Empire manufacturing index, som väntas ha stigit till -2,00 i september från -5,85 i augusti, enligt Bloomberg News prognosenkät.

På valutamarknaden har euron pendlat runt 1:31 mot dollarn, jämfört med 1:316 vid svensk stängning i fredags. Dollarn handlas lite starkare mot yenen.

Kronan har samtidigt tappat 7 öre mot dollarn och är 6 öre svagare mot euron.

Nordea ändrar sin prognos för euro/krona om tre månader till 8:50, från 8:35. De motiverar förändringen med att revideringen av svensk BNP gav en mindre positiv bild av den svenska ekonomin och de förväntar sig en svagare utveckling under hösten.

Utvecklingen för kronan under sommarmånaderna kan karaktäriseras som en "perfekt storm" för kronappreciering, där alla traditionella drivkrafter för kronstyrka var på plats samtidigt som den sommarillikvida kronmarknaden gav en särskilt stark effekt.

Nu har denna "perfekta storm" bedarrat, enligt Nordea-ekonomerna.

Noteringar 11.45
USD/SEK 4,309028 (6:5122) Statsobl 2y 0,78 -0,79
EUR/SEK 4,709028 (8:5713) Statsobl 10y 1,62 -1,63
EUR/USD 2,198611 (1:3161) Räntegap/ty -6 (-8)
US obl 10y 1,86 -1,89 Tysk obl 10y 1,68 -1,71

Innehåll från LinnéuniversitetetAnnons

Spännande forskning med internationell lyskraft bygger kunskap för framtiden

Hur kan vi greppa utmaningarna inom digitaliseringen av samhället? Hur använder vi AI och ny teknik för att utveckla hållbara lösningar?  På Linnéuniversitet arbetar man tvärvetenskapligt, med särskilt fokus på tillämpad artificiell intelligens. ”Hur vi hanterar dessa utmaningar är avgörande för framtiden”, säger professor Marcelo Milrad.

Att möta de utmaningar vårt samhälle står inför med kunskap och i kreativa miljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan genomsyrar Linnéuniversitetets arbete. Tvärvetenskaplig, högkvalitativ och spännande forskning bedrivs bland annat inom e-hälsa, smart industri, digitalt lärande, digital humaniora samt digital affärsutveckling, med såväl nationell som internationell lyskraft. 

Spetsforskning och industridoktorander till nytta för företag

Vid Linnéuniversitetet finns en spetsforskningsmiljö med tillhörande forskarskola som fokuserar på tillämpad forskning inriktad mot digitaliseringsutmaningar inom industrin.  Forskarskolan delfinansieras av KK-stiftelsen och industriföretag som vill stärka sin utveckling inom data och AI.  

– Vi formulerar vad forskningen ska handla om tillsammans - det ska ligga i linje med företagens interna utveckling, men också ha en koppling till dataintensiva tillämpningar och vara långsiktigt så att det blir en röd tråd för doktoranden, förklarar professor Welf Löwe. 

Innovativa pedagogiska och tekniska lösningar i skolan

Digitalt lärande ligger i fokus i ett flertal projekt vid Linnéuniversitetet. Ett av dessa, Extending Design Thinking with Emerging Digital Technologies, var ett av endast fem projekt av de mer än 75 som sökte till EUs stora forskningsprogram Horizon Europe som fick bidrag sommaren 2022. Linnéuniversitetet är koordinator och leder detta projekt där 6 europeiska länder deltar i.  

– Målet med projektet är att designa och utveckla innovativa pedagogiska och tekniska lösningar som ska användas i skolor i Europa. Lösningarna skapas med hjälp av tekniker som artificiell intelligens, augmented reality, 3D Printing och virtuella robotar, säger Marcelo Milrad.

E-hälsolösningar förstärker vård och omsorg

Vid Linnéuniversitetet finns även en unik samling av kunskap och kompetenser inom området e-hälsa. Tillsammans med Region Kalmar län satsar nu Linnéuniversitetet flera hundra miljoner kronor under de närmaste tio åren inom e-hälsa. En vital del av forskningen inom e-hälsa rör nya metoder för systematisk datainsamling, övervakning och visualisering av hälsodata. Universitetet är därför en del av Health Data Sweden, en av fyra Europeiska Digitala Innovationshubbar (EDIH) i Sverige som startades i januari i år. 

– Digital transformation inom sjukvården innebär bland annat nya sätt att möta och interagera med patienten. Vi kan ta hjälp av patienten för att fånga den typ av hälsodata vi inte haft tillgång till tidigare. Med analyser som använder olika AI lösningar kan vi göra prediktioner och skapa vassa medicinska beslutsstöd, förklarar docent Evalill Nilsson.

Fakta:
-
Marcelo Milrad leder Kunskapsmiljö Digitala transformationer: forskning, utbildning och samverkan med externa aktörer.
- Welf Löwe leder spetsforskningscentrum DISA: insamling, analys och nyttogörande av stora datamängder.
- Evalill Nilsson leder eHälsoinstitutet: forskning och utbildning inom e-hälsa.

Lnu.se 

Mer från Linnéuniversitetet

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Linnéuniversitetet och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1090kr
Prenumerera