Hoppa till innehållet

Annons

Fler osålda varor i USA

Lagren av osålda varor hos USA:s detaljhandel, grossister och fabriker steg med 0,8 procent i juli, jämfört med månaden före, enligt USA:s handelsdepartement.

Analytiker hade räknat med att lagren skulle öka med 0,4 procent, enligt Bloomberg News snittprognos.

Försäljningen steg med 0,9 procent jämfört med månaden före.

Lagernivån räckte till att täcka försäljningen under 1,28 månader i juli, jämfört med 1,29 månaden före.

I juni steg lagren av osålda varor med oreviderade 0,1 procent jämfört med föregående månad.

Innehåll från VertivAnnons

Monteringsfärdiga datacenter ger ökad kostnadseffektivitet

En ökande efterfrågan på molntjänster, högupplöst streaming och andra digitala tjänster innebär en snabb utbyggnad av datacenter. Det stärker trenden att effektivisera byggen av datacenter med monteringsfärdiga moduler.

Datacenter som konstrueras med monteringsfärdiga (prefabricerade) moduler innebär kortare byggprojekt med mindre arbetsinsatser och lägre kostnader. Det leder till lägre totala kostnader och kortare tid till återbetalning av investeringar. Dessutom kan modulär design bidra till väsentligt lägre utrymmeskrav.

En undersökning av 228 företag utförd av Omnia visar att 52 procent redan använder monteringsfärdiga moduler för sina datacenter och att hela 99 procent planerar att göra det i framtiden.

Lokal anpassning behövs

Arbetssättet med monteringsfärdiga moduler bygger på standardisering, vilket underlättar återupprepning av byggprocesser. Men kraven på datacenter varierar mellan olika geografiska marknader, vilket betyder att det krävs lokala anpassningar av grundläggande design. I praktiken innebär ”localization” att standarddesign anpassas till viss del för att passa olika marknader. Det handlar till exempel om anpassning till byggpraxis, standarder och lagstiftning.

Läs mer om XR app här

För Norden finns starka krav på hållbarhet, inte minst vad gäller energiförbrukning för datacenter. Det handlar bland annat om lösningar för att återvinna värme som genereras i datacenter och använda den för uppvärmning av bostäder. Även användning av hållbara material och arbetsmetoder är viktiga.

För att underlätta användningen av monteringsfärdiga moduler har Vertiv lanserat Vertiv™ XR App. Appen bjuder på virtuella verktyg, som förstärkt verklighet (AR), för att undersöka hur våra produkter kan användas, vilket inkluderar monteringsfärdiga moduler. Det underlättar planering av datacenterbyggen, eftersom det går att se hur olika lösningar ter sig fysiskt i de tänkta miljöerna och att undersöka hur ett planerat datacenter understödjer behov av IT-kapacitet.

Whitepaper to modular solutions

Fakta om Vertiv™ XR App
En app för att utforska och planera byggen av datacenter med hjälp av virtuell och förstärkt verklighet, vilket inkluderar användning av monteringsfärdiga moduler. Appen gör det möjligt att undersöka olika designidéer. Den visar hur ett bygge kommer att te sig fysiskt och även hur det kommer att uppfylla behov av IT-kapacitet.

 

Mer från Vertiv

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Vertiv och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera