1515

Räntor och valutor: Europaräntor stiger<br />

Europeiska marknadsräntor steg på tisdagen samtidigt som euron stärktes. De svenska räntorna gick i samma riktning medan kronan stärktes mot såväl euron som dollarn. Spanska och italienska räntor var blandade efter att ha handlats volatilt.

De tyska räntorna steg upp till 8 punkter medan de svenska steg 1-5 punkter. Vid svensk stängning handlades tyska obligationer i två och tio års löptid till -0,04 respektive 1,47 procent. De svenska motsvarigheterna noterade samtidigt räntor på 1,08 respektive 1,46 procent.

Handlare som Reuters talat med hänvisade till att stop-loss-orders aktiverats och styrt rörelserna.

Italien redovisade preliminär statistik över nationalräkenskaperna för det andra kvartalet. BNP sjönk med 0,7 procent under det andra kvartalet, vilket i stort sett var i linje med förväntningarna på en nedgång om 0,8 procent. Samtidigt minskade BNP med 2,5 procent i årstakt under kvartalet, vilket var helt enligt förväntningarna.

Grekland sålde sexmånadersväxlar för 0,81 miljarder euro. Genomsnittsräntan blev 4,68 procent, jämfört med 4,70 procent vid den senaste auktionen. Den avsedda volymen var 0,65 miljarder euro och bud inkom till 2,06 gånger den avsedda volymen.

Wall Street Journal skrev i sin nätupplaga, med hänvisning till anonyma källor, att IMF pressar euroländernas regeringar att göra mer för att lätta på den börda som stödlånen till Grekland utgör.

Enligt tidningens uppgifter ställer IMF som krav för fortsatt stöd att Greklands skuld måste komma ned till "uthålliga" nivåer på nära 100 procent av BNP år 2020, vilket är klart lägre än de 120 procent av BNP som de internationella långivarna enades om i februari.

EU-kommissionens talesman Olivier Bailly kommenterade det hela senare med att målet på en skuldkvot på 120 procent av BNP 2020 ska stå fast.

"Det är ett ambitiöst mål för Grekland till 2020 och vi håller fast vid det", sade han.

Enligt Fitchs kvartalsvisa investerarenkät tror de flesta att euroområdet kommer att klara att motstå trycket och förbli intakt. Enligt enkäten tror endast 5 procent av de tillfrågade att området går mot ett storskaligt sammanbrott och många tror snarare på ett ökat samarbete.

"Majoriteten räknar med (att euroområdet) går mot en fiskal union (33 procent) eller att den hankar sig fram (31 procent)".

Fitch tror själva på att ett sammanbrott kommer att undvikas på grund av de stora kostnaderna ett sådant skulle innebära och den politiska prestigen som står på spel. De tror dock att ett scenario där området klarar sig betingas av att politiker inför fler åtgärder och att länder ger upp en del av den nationella suveräniteten.

De spanska och italienska räntorna sjönk i långa löptider och steg i korta på tisdagen efter att tidigare noterat uppgångar. Den spanska tioåringen sjönk 2 punkter till 6,72 procent och den italienska sjönk 10 punkter till 5,90 procent. Tvååringarna steg 15 och 6 punkter till 3,64 procent respektive 3,10 procent.

På valutamarknaden stärktes euron en aning mot dollarn. Vid svensk stängning handlades den till 1:243, jämfört med 1:239 vid samma tid på måndagen.

"Euron står sig ganska väl. Men det är fortfarande ett fall av korrektionshandel snarare än ett rejält rally. Folk är försiktiga i sina åtaganden efter ECB", sade Jeremy Stretch, vid CIBC, till Reuters.

Tyskland redovisade statistik för industriorder i juli. Orderingången sjönk med 1,7 procent under månaden och med 7,8 procent i årstakt. Det var sämre än förväntningarna på -0,8 procent respektive -7,0 procent.

Commerzbank skrev i en kommentar att eurokrisen har ökat trycket på kärnländerna i området och att det nu finns anledning att förvänta sig att den tyska ekonomin krymper under det tredje kvartalet.

Storbritannien redovisade industriproduktion för juni månad och utfallet blev något bättre än väntat. Produktionen sjönk med 2,5 procent i juni och med 4,3 procent i årstakt. Förväntningarna pekade mot nedgångar om 3,5 respektive 5,3 procent.

Samtidigt sjönk produktionen inom tillverkningsindustrin med 2,9 procent i juni och 4,3 procent i årstakt, jämfört med väntade 4,3 respektive 5,7 procent.

NIESR utkom också med sitt preliminära estimat för brittisk BNP i juli. BNP sjönk med 0,2 procent under andra kvartalet samtidigt som minskningen under tremånadersperioden före, som slutade i juni, reviderades till 0,7 procent från 0,2 procent.

"Estimaten tyder på att det stora negativa produktionsgapet ökar", skrev NIESR i en kommentar.

Från svenskt håll publicerade Riksgälden utfallet för statens betalningar i juli. De resulterade i ett underskott på 2,2 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos pekade mot ett underskott på 2,3 miljarder kronor.

Myndigheternas utbetalningar blev något högre än prognos. De högre utbetalningarna motverkades dock av lägre nettoutlåning till myndigheterna.

För tolvmånadersperioden till och med juli 2012 gav statens betalningar ett underskott på 25,3 miljarder kronor och statsskulden var 1.071 miljarder kronor i slutet av juli.

Den svenska kronan var oförändrad mot euron och stärktes mot 2 öre dollarn på tisdagen. Vid stängning var kurserna 8:34 och 6:71.

SEB skrev i ett kundbrev att kronan börjar ses mindre som en procyklisk valuta och att korrelationen mellan riskaptit och kronkurs har brutit samman. De spår att kronan fortsatt kommer att handlas mot euron inom intervallet 8:00 till 8:50.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?