1515

Räntor och valutor: KI sänker kronan<br />

Europaräntorna inledde onsdagen nedåt, men vände uppåt på eftermiddagen sedan USA:s ekonomiska tillväxt andra kvartalet reviderats upp. Euron pendlade fram och tillbaka, men hade vid svensk stängning försvagats och det hade även kronan.

Vid svensk stängning var den tyska tioåriga benchmarkräntan upp 3 punkter till 1,37 procent, från tisdagens svenska stängning, medan den svenska tioåringen slutade upp 3 punkt till 1,40 procent.

Statliga Konjunkturinstitutet släppte på morgonen såväl barometern för företag och hushåll som sin syn på konjunkturen.

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, steg till 97,1 i augusti från 95,4 föregående månad. Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytiker att barometerindikatorn skulle uppgå till 95,6 i augusti.

Barometerindikatorn återhämtade därmed en stor del av minskningen från förra månaden, men ligger fortfarande närmare tre enheter under det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi är svagare än normalt. Av sektorerna i näringslivet bidrog framför allt de privata tjänstenäringarna positivt den här månaden. Hushållens bidrag var i det närmaste neutral.

Konsumenternas samlade förväntningar, CCI, sjönk till 5,4 i augusti, jämfört med 5,6 föregående månad. Väntat var ett oförändrat index 5,6, enligt SME Direkts prognosenkät.

Konfidensindikatorn för det totala näringslivet steg till 2 i augusti, upp från oreviderade -1 föregående månad. För tillverkningsindustrin sjönk däremot indikatorn till -9, jämfört med reviderade -3 månaden före. Index kom in långt under förväntningarna på -3.

Enligt KI har orderingången från hemmarknaden minskat, medan såväl exportorderingång som produktionsvolym var i det närmaste oförändrad. Sysselsättningen har minskat något och planerna för de närmast kommande månaderna indikerar dessutom ytterligare nedskärningar. Samtidigt väntas produktionsvolymen öka något.

Torbjörn Isaksson, Nordeas chefanalytiker, noterade i ett kundbrev att tillverkningsföretag signalerade att de kommer att sänka priserna kraftigt på exportmarknaden.

"Detta är antagligen en konsekvens av kronans förstärkning och en indikation på att SEK-förstärkningen kommer att skada vinsterna", skrev han.

Anna Råman, Nykredit, tyckte att barometrarna ger lugnande nyheter beträffande tillväxten tredje kvartalet. Bortsett från barometrarna har vi inte fått så mycket data för tredje kvartalet än. Hon noterade att inköpschefsindex för juli var överraskande stark, detaljhandelssiffrorna hyfsade, men hushållens upplåning fortsatte att dämpas, samtidigt som handelsöverskottet sjönk betydligt i juli och arbetsmarknaden fortfarande utvecklas bra med robust sysselsättningstillväxt.

KI bedömde i sin Konjunkturläget att svensk BNP ökar med 1,3 procent i år och med 1,8 procent nästa år. Därmed är de inte lika optimistiska om den svenska ekonomin som finansminister Anders Borg var på Harpsund i fredags, då han räknade med en BNP-tillväxt på 1,6 respektive 2,7 procent.

Lågkonjunkturen i Sverige fördjupas, enligt KI, och med en lång och smärtsam väg tillbaka för euroområdet kommer även den svenska återhämtningen att bli långsam, med balans i ekonomin först 2016.

Även beträffande arbetslösheten har KI en mer negativ syn än regeringen och de tror att den ligger på 7,6 procent 2012 för att sedan stiga till 7,9 procent 2013.

Riksbanken kommer, enligt KI, att behöva lätta på penningpolitiken för att inflationen inte ska bli alltför låg. Fortsatt osäkerhet i euroområdet, svagare arbetsmarknad och en stark krona bidrar också.

Liksom SEB tror KI nu att Riksbanken sänker styrräntan till 1,0 procent före årsskiftet och ligger kvar där även i december 2013. KI:s bedömning är att Riksbanken sänker i oktober och december. I sin förra rapport trodde KI att Riksbanken skulle ligga stilla på dagens 1,50 procent.

KI är mer återhållsamma än finansministern när det gäller ofinansierade reformer och baserar sin nya prognos på att regeringen genomför ofinansierade finanspolitiska åtgärder på 14 miljarder kronor i budgetpropositionen. Det innebär att finanspolitiken får en svagt expansiv inriktning även 2013.

Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson sa vid en pressträff att regeringens oväntat stora finanspolitiska åtgärder 2013 på aviserade 23 miljarder kronor påskyndar återhämtningen, och BNP ökar "några tiondels procentenheter" mer 2013 än KI:s prognos.

Från europeiskt publicerades preliminär tysk inflationsstatistik. KPI steg med 0,3 procent i augusti, jämfört med månaden före, med en inflationstakt på 2,0 procent. Det var något över Bloomberg News prognos på +0,2 respektive +1,9 procent.

Commerzbank-analytikern Ulrike Rondorf skrev att det främst är volatila rörelser i oljepriset som styr inflationen för tillfället. Hon konstaterade att konsumenterna har fått betala betydligt mer för bensin och eldningsolja.

"På medellång sikt bör konsumentpriserna stiga i en starkare takt över hela linjen på grund av en penningpolitik som är alltför expansiv för Tyskland", skrev hon och tillade att ECB kommer att höja styrräntorna alltför sent, ur ett tyskt perspektiv, på grund av problemen i de perifera euroländerna.

Italien sålde på förmiddagen växlar för 9 miljarder euro, vilket också var avsedd volym. Räntan var lägre och efterfrågan större än vid den föregående motsvarande emissionen.

Spanska räntor sjönk trots beskedet att regionen Katalonien behöver 5 miljarder euro i krisstöd. På eftermiddagen kom uppgifter om att Valencia behöver över 3,5 miljarder euro för att kunna täcka utgifter för i år och tidigare år.

Norges Bank lämnade som väntat sin styrränta oförändrad på 1,50 procent mot bakgrund av låg inflation, svag tillväxt utomlands och mycket låga räntor.

Enligt vice centralbankschefen Jan F Qvigstad ger den nya informationen inte skäl att förändra den tidigare bedömningen om att styrräntan ska ligga kvar på dagens nivå fram till årsskiftet. Han räknar med att Norges Bank kan höja styrräntan någon gång mellan december i år och sommaren 2013.

Vid en pressträff sa han att kronan är en viktig variabel, som påverkar pristillväxten. Som helhet hittills under andra kvartalet har dock kronans växelkurs legat i linje med förväntningarna.

Amerikanska marknadsräntor steg efter statistiken som visade att BNP-statistiken för andra kvartalet reviderades upp till 1,7 procent i beräknad årstakt, från det första estimatet på 1,5 procent. Siffrorna kom i mångt och mycket in som väntat bland analytiker.

Den privata konsumtionen steg med 1,7 procent under andra kvartalet (+1,5 i det första estimatet), mer än väntade +1,5 procent.

Prisutvecklingen på hela BNP-underlaget, den så kallade BNP-deflatorn, steg 1,6 under kvartalet, exakt som väntat.

Kontrakterade husköp steg dock klart mer än väntat i juli, +2,4 procent, jämfört med en väntad uppgång med 1,0 procent under månaden enligt Bloomberg News prognosenkät

Klockan 20 svensk tid publicerar Federal Reserve sin regionala konjunkturrapport, Beige Book.

På valutamarknaden har euron pendlat fram och tillbaka mot dollarn under dagen. Vid svensk stängning stod den i 1,253 mot dollarn, ned från 1,256 vid samma tid på tisdagen.

Dollarn var samtidigt lite starkare mot yenen kring 78,7 (78,5).

Den norska kronan stärktes rejält efter räntebeskedet från Norges Bank och den svenska kronan tog tillbaka lite av en tidigare större försvagning i spåren på KI-rapporterna.

Den svenska kronan har under dagen blivit knappt 7 öre svagare till 6,66 mot dollarn och tappat 6 öre till 8,34 mot euron.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?