1515
Annons

Räntor och valutor: Stiltje trots statistikflöde<br />

Rörelserna på ränte- och valutamarknaden har varit begränsade på förmiddagen, trots ett ymnigt statistikflöde.

Tyska räntor handlas 1-2 punkter upp, medan spanska räntor går sidledes och italienska sjunker några punkter överlag. Euron handlas på 1,236 mot dollarn, i princip oförändrat från måndagens svenska stängning.

Preliminär BNP-statistik under morgonen satte en relativt positiv ton. Frankrikes BNP var oförändrad under andra kvartalet jämfört med första kvartalet, väntat var -0,1 procent, medan Tysklands BNP steg med 0,3 procent, bättre väntade +0,2 procent.

"Tyskland fortsätter att gå bättre än resten av regionen, och dagens data bekräftar landets motståndskraft. Räntorna är upp främst på grund av detta", sa Marchel Alexandrovich på Jefferies International till Bloomberg News.

Frankrikes BNP fick stöd av investeringar och offentlig konsumtion. Detaljer i den tyska statistiken kommer först den 23 augusti, men det tyska statistikkontoret uppgav i en kommentar att exporten och konsumtionen bidrog till tillväxten under andra kvartalet, medan företagens investeringar minskade.

Commerzbank framhöll att detta sannolikt var det sista solida BNP-utfallet från Tyskland på ett tag. Orderingången har sjunkit under ett års tid och enkätbaserade ledande indikatorer har gått ned betydligt på senare tid. Detta gäller särskilt inköpschefsindex för industrin, som pekar mot en liten nedgång i BNP under tredje kvartalet.

"Även om den tyska ekonomin fortfarande är mycket konkurrenskraftig, så kan den inte frikoppla sig från den osäkerhet som skapats av skuldkrisen. Den tyska ekonomin drabbas också av en inbromsad global tillväxt. Dessa faktorer förklarar sannolikt varför tyska företag har investerat mindre under andra kvartalet än första", skrev Commerzbank i ett marknadsbrev.

Samtidigt som utvecklingen i Frankrike och Tyskland var lite bättre än antagits så befinner sig fortsatt länder som Spanien och Italien i recession, och utfallet för hela euroområdet blev ändå som väntat, med en BNP-nedgång om 0,2 procent jämfört med föregående kvartal och -0,4 procent i årstakt. Under första kvartalet var BNP oförändrad jämfört med föregående kvartal.

Kenneth Wattret på BNP Paribas sa till Reuters att euroområdet undvikit recession med en hårsmån, men att det kommer att bli ett temporärt andrum. De flesta indikatorerna för momentum i euroområdet indikerar att tredje kvartalet kommer att se en retraktion. När detaljerna kommer i september så kommer det visa sig att investeringarna är mycket svaga, mot bakgrund av lågt företagsförtroende.

"Kärnan går fortfarande bättre än periferin. Momentum-indikatorer för Tyskland försvagas. Det kommer att bli allt svårare för euroområdet att undvika en större kontraktion. Det ser ut som om den tyska ekonomin får kämpa för tillväxt när vi går in i andra halvan av året", sa Kenneth Wattret.

ZEW-index, som speglar tyska investerares och analytikers syn, sjönk samtidigt mer än väntat i augusti. Index över förväntningarna om framtida tillväxt i Tyskland sjönk till -25,5 från -19,6 föregående månad. Nulägesindex sjönk till 18,2 från 21,1.

ZEW uppgav i en kommentar att indikationerna pekar mot en inbromsning under andra halvåret snarare än en kraftig nedgång i ekonomin. Nedgången beror främst på en svagare utveckling hos handelspartners, medan den inhemska konsumtionen ses som relativt stark och stabil.

För svensk del kom industridata och KPI. Konsumentpriserna sjönk med 0,4 procent i juli jämfört med föregående månad, och steg 0,7 procent i årstakt, väntat var -0,3 respektive +0,8 procent. I juni var inflationstakten 1,0 procent.

Komponenterna kom i stort in som väntat, där främst säsongsnormala prissänkningar på kläder och lägre priser på el drog ned KPI medan högre priser på paketresor och transport motverkade i andra riktningen.

KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,8 procent i årstakt, i linje med förväntningarna och även Riksbankens prognosbana från i juli.

Anna Råman på Nykredit konstaterade att utsikterna för inflationen har utvecklats i divergerande riktning under de senaste månaderna. Svenska ekonomiska data har generellt varit starkare än väntat, vilket talar för ett högre pristryck allt annat lika. De globala råvarupriserna har samtidigt stigit på grund av torkan i vissa delar av världen och massiva skyfall i andra delar. Prognosen för livsmedelspriserna har därmed dragits upp för hösten.

Starkare data och det faktum att Sverige i ökad grad ses som ett "safe haven" har samtidigt skapat en betydande kronförstärkning. Sedan mitten av maj har kronan stärkts nästan 9 procent i handelsviktade termer, och detta ger så klart ett nedåttryck på inflationen.

"Till stor del så tar de olika effekterna ut varandra och vi ser inte behov av någon större revidering av vår inflationsbana, som pekar mot att inflationen kommer att förbli mycket dämpad under resten av året och gradvis ta fart under 2013", skrev Nykredit.

Industriproduktionen steg 0,4 procent i juni jämfört med månaden före, väntat var -0,5 procent, och steg med 1,1 procent i årstakt. I maj steg industriproduktionen med reviderade 3,6 procent jämfört med föregående månad (+3,5).

Nordea noterade att det var den första positiva årstakten i industriproduktionen sedan i januari och att dagens utfall minskar diskrepansen mellan månadsutfallen och Nationalräkenskaperna.

Enligt SCB:s snabbestimat för BNP steg produktionen i de varuproducerande branscherna med 2,2 procent i årstakt under andra kvartalet.

Anna Felländer på Swedbank noterade att industriproduktionen överraskade positivt igen.

"Dagens data minskar osäkerheten om den framtida utvecklingen för industrisektorn och stöder också vår syn om att Riksbanken kommer att hålla oförändrat vid mötet i september", skrev Swedbank.

Industrins totala orderingång sjönk 0,2 procent i juni jämfört med månaden före. Orderingången från hemmamarknaden steg 2,0 procent medan exportorderingången sjönk 1,8 procent.

Statistiken gav inget märkbart utslag på marknaden. Svenska räntor har stigit 1-2 punkter, medan kronan tappat marginellt mot dollarn och euron från måndagens stängning.

Tisdagens USA-agenda bjuder på en lång rad hållpunkter där störst intresse sannolikt riktas mot detaljhandelsstatistiken för juli, klockan 14.30. Enligt Bloomberg News enkät väntas försäljningen ha ökat 0,3 procent i juli efter tre månader med vikande detaljhandel, -0,5 procent i april, -0,2 procent i maj och -0,5 procent i juni.

Försäljningsökningen väntas ha varit 0,3 procent även exklusive bilar, efter -0,4 procent i juni.

Från USA kommer också NFIB:s konfidensindikator för småföretagssektorn i juli, klockan 13.30, PPI för juli, klockan 14.30 och lager osålda varor i juni, klockan 16.00.


Innehåll från RCO SecurityAnnons

Passersystem är en säkerhetsfråga – det här är viktigt att tänka på

Ett uppdaterat och pålitligt passersystem är en central del av säkerheten i en fastighet‚ men det är också viktigt att inte kompromissa med öppenheten och tillgängligheten. RCO Security lyfter essentiella aspekter att ha i åtanke när det är dags att uppgradera passersystemet.

– Det är otroligt viktigt med en flexibel lösning – annars kan det bli kostsamt, säger Claes Gustafsson, Key Account Manager på RCO Security.

Oavsett vilken storlek fastigheten har, eller antalet personer som ska ha tillgång till den, så är det viktigt att skapa en trygg och öppen miljö – och det börjar med passersystemet. Processen att välja system kräver dock vissa förberedelser. 

– Det finns en hel del att tänka på innan man installerar ett nytt passersystem. Det första man behöver fråga sig är: hur ser den befintliga infrastrukturen ut? Därefter vet man oftast vanligtvis hur man ska gå vidare, men oftast behöver man experthjälp, menar Claes Gustafsson.  

RCO Security är en svensk tillverkare vars fokus ligger på passersystem med integrerat inbrottslarm för den nordiska marknaden. I kundbasen syns allt från bostadsrättsföreningar till sjukvård, handel, industri och kommun. Ju fler personer som ska vara involverade i systemet, desto viktigare är det med ett säkert och flexibelt passersystem.

– Våra system erbjuder den högsta krypteringsnivån på marknaden, säger Claes Gustafsson.

Vikten av öppna och skalbara system

Optimalt är att använda sig av ett öppet system. Det innebär att andra automatiserade lösningar – såsom larm- eller personaldatasystem – kan integreras i passersystemet. Det ger en bättre överblick och förenklar även delning av data och information mellan de olika systemen. En annan viktig aspekt är att välja ett system som kan byggas på, allt eftersom behoven tillkommer.

– Genom att erbjuda system som är såväl öppna som skalbara tillåts våra kunder att bygga ut passersystem i sin egen takt, om de med tiden vill utöka med till exempel inbrottslarm, porttelefon eller grafisk presentation. Ett flexibelt system hanterar dessutom förändringar i arbetsuppgifter och behörigheter, avslutar Claes Gustafsson. 

Om RCO Security

RCO Security AB utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem. Vårt erbjudande karaktäriseras av god kvalitet, hög tillgänglighet och innovation. Genom närhet till våra kunder skapar vi en trygg, säker och smidig vardag – vare sig man har behov av ett kodlås vid en enda dörr eller ett stort integrerat system för styrning av passer och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet.

Öka säkerheten med digitala dörrlås i hela fastigheten

 

Mer från RCO Security

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RCO Security och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?