Annons

Räntor och valutor:<br />Spänd väntan på Fed-besked<br />

Det var inga större rörelser på ränte- och valutamarknaden under natten till onsdag. Marknaden är avvaktande i väntan på besked från Fed på onsdagen och ECB på torsdagen.

De amerikanska räntorna visade inga större rörelser under natten till onsdag inför Feds räntebeslut som väntas på onsdagskvällen. Tvååringen hade vid klockan 6.25 sjunkit 1 punkt till 0,21 medan tioåringen var oförändrad på 1,48 procent, sedan svensk stängning på tisdagen.

Före räntebeskedet, som inkommer klockan 20.15, väntas sysselsättningssiffror från ADP klockan 14.15. Förväntningarna pekar mot att 120.000 personer fått jobb under juli månad, vilket skulle vara den lägsta siffran på tre månader. Samtidigt väntas en rad PMI-siffror från både USA och Europa, där de europeiska väntas visa nedgångar eller fortsatt svaga trender i ekonomin.

"Ekonomier är svaga globalt, vilket resulterar i en flykt till kvalité. Det finns utrymme för ytterligare nedgångar i de amerikanska räntorna" sade Hiromasa Nakamura, vid Mizuho Asset Management i Tokyo, till Bloomberg News.

Under natten till onsdagen talade USA:s finansminister Timothy Geithner, först i Los Angeles och sedan i en intervju med Bloomberg Television, där han påpekade att kortsiktiga tillväxtåtgärder är nyckeln till framgång för långsiktig stabilitet i såväl USA som Europa.

Han sade att USA bör utnyttja tillfället med låga statsobligationsräntor till att genomföra åtgärder för att stödja arbetsmarknaden, bland annat genom skattereformer för ökat jobbskapande i den privata sektorn.

Timothy Geithner uttryckte också en oro över ineffektiv europeisk krispolitik och att Europa också måste främja tillväxten på kort sikt. Vidare sade han att USA har ett "enormt strategiskt intresse" i ett starkt Europa.

Dollarn fortsatte att försvagas mot den japanska yenen, och sjönk till ett tvåmånaderslägsta, 77,90, under natten till onsdag, efter att kinesiskt PMI ökat spekulationerna om ytterligare åtgärder för att hejda inbromsningen i den kinesiska ekonomin.

Vid klockan 6.25 hade den vänt upp en aning och handlades till 78, jämfört med 78,24 vid svensk stängning på tisdagen.

Den officiella PMI-siffran i Kina sjönk till 50,1 i juli, från 50,2 i juni, och närmar sig gränsen vid 50,0. Samtidigt steg HSBC:s PMI-siffra till 49,3 från 48,2, men ligger alltjämt under 50-strecket.

Hongbin Qu, HSBC:s chefsekonom, konstaterade att tillverkningen, enligt deras index, endast bekräftade en svag förbättring tack vare de tidigare lättnaderna, vilket han beskrev som "långt ifrån inspirerande".

De japanska räntorna visade, precis som de amerikanska, små rörelser. Vid halv sjutiden var tvååringen oförändrad på 0,10 procent, sedan svensk stängning på tisdagen, medan tioåringen hade sjunkit 1 punkt till 0,78 procent.

Marknaderna är annars avvaktande i väntan på beslut från Fed och ECB.

Förväntningarna är att Fed på onsdagen ska låta styrräntan ligga orörd på 0,25 procent och att ECB inte ska röra sin på 0,75 procent på torsdagen.

Konsensus är dock att de båda bankerna ska vidta någon form av stimulerande åtgärder.

SEB skriver i ett kundbrev att frågan inte är om Fed ska agera, utan när. De anför som argument att arbetsmarknaden är "fast i leran" samtidigt som inflationen ligger under Feds mål. Detta gör att banken tror att Fed kommer att agera såvida de inte ser bevis på att ekonomin återhämtar sig på eget bevåg. Marknaden överlag verkar dock inte förvänta sig några större åtgärder vid augustimötet utan i så fall vid septembermötet.

Samtidigt lovade ECB-chefen Mario Draghi förra veckan att göra vad som krävs för att hjälpa euron, vilket sporrat spekulationer om handling från ECB. Frågan marknaden ställer sig nu är dock om Mario Draghi kan leva upp till sina löften.

"Marknaden tror att Draghi sade att han ska använda sitt trumfkort. Men nu har tveksamheter uppstått om han kan möta dessa höga förväntningar" sade Katsunori Kitakura, vid Sumitomo Mitsui, till Bloomberg News.

Euron visade små rörelser under natten till onsdagen. Klockan 6.25 handlades den till 1,230, jämfört med 1,229 vid tisdagens svenska stängning.

På dagens fortsatta agenda står Nationwides husprisindex för juli i Storbritannien klockan 8.00. här väntas att priserna ska ha minskat med 0,2 procent under månaden och med 1,9 procent i årstakt.

Silf/Swedbank publicerar inköpschefsindex för industrin i juli klockan 8.30. Förväntningarna pekar mot en nedgång till 47,5, från 48,4, enligt SME Direkts enkät.

Även euroområdet publicerar definitiva PMI-siffror för juli, detta klockan 9.58. Väntat här är en oförändrad siffra på 44,1.

Klockan 10.28 inkommer ännu en industri-PMI-siffra, denna gång julis siffra från Storbritannien. Förväntningarna pekar på en nedgång i det brittiska industri-PMI:t till 48,4, från 48,6, enligt Bloomberg News enkät.

Onsdagens eftermiddag och kväll domineras av USA som publicerar en rad statistik före Feds räntebesked klockan 20.15.

Klockan 14.58 publiceras amerikanskt industri-PMI för juli. Väntat här är ett utfall på 51,8. Dagens sista PMI inkommer klockan 16.00, det är ISM:s inköpschefsindex för juli månad. Väntat är en uppgång till 50,2 från 49,7 i juni.

Samtidigt, klockan 16.00, inkommer statistik över amerikanska bygginvesteringar i juni, vilka väntas ha ökat med 0,4 procent.

Onsdag 6.25 (tisdag kl 16.15):
USD/SEK 6:8103 (6:8063) EUR/USD 1:2296 (1:2289)
EUR/SEK 8:3730 (8:3647) USD/JPY 78:00 (78:24)
Jp obl 2 0,10 (0,10) Jp obl 10 0,78 (0,79)
Ty obl 2 -0,09 (-0,08) Ty obl 10 1,29 (1,30)
US obl 2 0,21 (0,22) US obl 10 1,48 (1,48)


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från EPOSAnnons

Studie: Så påverkas du av dåligt ljud på jobbet

Strulande teknik och störande bakgrundsljud är inte bara kostsamma tidstjuvar i arbetet. Det kan också leda till stress och minskat välmående. 

– Har du upplevt en dag fylld med avbrutna och ineffektiva samtal kan det kännas utmattande. Det beror på att hjärnan slösar bort onödig energi och kognitiv förmåga för att kunna fokusera på det relevanta och önskade ljudet, säger Jesper Kock, Vice President of Research and Development på EPOS.

Ställ om företaget mot en hybrid arbetsplats med EPOS ljudlösningar 

I samma stund som jobben flyttade ut från kontorslandskapen och in i våra hem uppstod många nya problem och utmaningar – och buller är en växande smärtpunkt när arbetsplatsen blir hybrid. Vi utsätts för nya typer av bakgrundsljud och plötsliga avbrott som uppstår när vi samsas med andra familjemedlemmar på hemmakontoret. Dessutom har i princip all kontakt med kollegor och samarbetspartners förlagts till digitala rum som ställer ökade krav på utrustning och verktyg.

Dåligt ljud skapar mikrofrustrationer

Att ljudbortfall, bakgrundsbrus och teknikstrul under en videokonferens kan vara både störande och tidskrävande känner nog många igen sig i – och visste du att varje anställd förlorar nästan en halvtimme i veckan bara på dåligt ljud? 

I en internationell undersökning genomförd av IPSOS på uppdrag av EPOS framgår dessutom sambandet mellan dåligt ljud och vårt välmående. Att utsättas för avbrott och brus under arbetsdagen skapar återkommande mikrofrustrationer som kan leda till trötthet och stress över tid. 

Studien visar att hela 95 procent medger att deras koncentration och effektivitet på jobbet har påverkats på grund av dåligt ljud. Var tredje slutanvändare uppger också att de känt frustration och irritation över ljudproblem, och var fjärde att de har upplevt stress. Dessutom påverkar det vår självkänsla och 15 procent uppger också att dessa problem har känts pinsamma eller bidragit till sämre självförtroende.

Därför reagerar kroppen med stress

Att vi reagerar så omedelbart på ljud beror på att hörselsinnet är ett viktigt varningssystem. Det är direkt sammankopplat med kroppens stressreglerande system och kan utlösa en reaktion där stresshormon som kortisol eller adrenalin frigörs i kroppen. 

Att minska och få bort ljudkällorna som aktiverar den här stressresponsen i kroppen blir därför en prioriterad fråga som sätter teknikutvecklingen i fokus.

– När denna ansträngning är konstant under en period av dagar, veckor och månader kan det ha en överraskande skadlig inverkan på ditt välbefinnande. Det är av dessa skäl viktigt att utnyttja en enhet som har en högtalare och mikrofon av hög kvalitet som är utformad för att hantera och avbryta störande ljud har blivit så viktig, säger Jesper Kock.

Omställningen ställer nya krav på företagen

Ljudproblematiken kan på sikt leda till mer än förlorad effektivitet och att hitta en balans mellan privat och arbete har aldrig varit så viktigt som nu.

– De senaste månaderna har det visat sig att bullriga miljöer som inte är avsedda för arbete skapar mer stressande situationer, särskilt i kombination med högre förväntningar. Med anställda som jobbar på distans och är uppkopplade till kollegor via flera enheter som mobiltelefoner, e-post och kommunikations- och samarbetsplattformar, har efterfrågan på att leverera resultat nästan omedelbart ökat, säger Sir Cary Cooper, Professor of Organizational Psychology and Health at Manchester Business School och fortsätter: 

– Detta arbetssätt är dock inte hållbart och arbetsgivaren har en tydlig skyldighet att samarbeta med sina anställda för att hitta rätt lösningar för dem. Genom att arbeta tillsammans kan företag skapa de bästa lösningar som ökar teamets moral, skapar harmoni och optimerar arbetsproduktivitet och effektivitet.

Ställ om företaget mot en hybrid arbetsplats med EPOS ljudlösningar 

TIPS: Så minskar du ljudstressen på jobbet

• Alltid uppkopplad och tillgänglig. När gränsen mellan arbete och privat suddas ut är det viktigt att bygga upp en positiv kultur inom företaget. Innan du bokar in ännu ett virtuellt möte eller videosamtal: ställ dig frågan om detta inte skulle kunna vara ett email i stället?

• Se upp för möteströttheten. Varje anställd förlorar i snitt en halvtimme i veckan av sin produktiva arbetstid på grund av teknikstrul. EPOS undersökning visar också att alla mikrofrustrationer som uppstår kan leda till både minskat välmående och dålig självkänsla. En viktig uppgift som företagsledare blir därför att hitta metoder för att minska de dagliga stressfaktorerna.

• Att jobba på distans betyder inte att vi inte kan jobba tillsammans och tekniska lösningar blir allt viktigare när en stor del av kommunikationen sker digitalt. Enligt studien är 79 procent av beslutsfattarna överens om att bra ljudutrustning som headset, hörlurar och högtalartelefoner kan minska problematiken både i och utanför samtalen. Ljudupplevelser och robusta ljudkommunikationsverktyg blir högsta prioritet för att säkerställa produktivitet och kontinuitet i arbetsflödet.

Mer från EPOS

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med EPOS och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?