1515

Räntor och valutor: Svenska räntor kraftigt upp

Stimulansåtgärder, och antydningar om möjliga kommande stimulanser, bidrog till ökad riskaptit i torsdagens handel på finansmarknaderna. "Säkra" statspappersräntor steg och euron stärktes mot andra valutor.

Den positiva trenden inleddes under den svenska ledigheten på onsdagen på signaler om åtgärdsberedskap från ECB och vissa Fedledamöter, och ökade förväntningar om att EU inte tänker låta Spanienoron utvecklas till en akut kris. På torsdagen bidrog andra aktörer till att det positiva klimatet bestod åtminstone en dag till.

Kinas centralbank sänkte, något överraskande, depositräntan och ettåriga utlåningsräntan med 25 punkter, till 3,25 respektive 6,31 procent. Det var första gången sedan 2008 som Kinas centralbank sänkte styrräntorna.

Många bedömare hade räknat med att Kina skulle svara på tecknen på en inbromsning i ekonomin, och en dämpning i inflationen, med ytterligare ekonomiska lättnader, men förväntningarna pekade kanske mer mot ytterligare sänkningar av bankernas reservkrav än en räntesänkning redan nu.

Analytiker som Bloomberg News talat med tror att den något oväntade räntesänkningen kan tolkas som en signal om att den ekonomiska majstatistik som Kina ska publicera i helgen kommer att signalera en kraftigare inbromsning än väntat, och i så fall var torsdagens räntesänkning troligen inte någon engångshändelse.

Centralbanken öppnade också för större frihet för bankerna i räntesättningen, bankerna kan nu erbjuda utlåning med upp till 20 procents rabatt mot benchmarkräntan och erbjuda inlåningsräntor som är upp till 10 procent högre än den officiella depositräntan

Spanien sålde statsobligationer i tre olika löptider, två, fyra och tio år, för totalt knappt 2,1 miljarder euro på torsdagsförmiddagen, den avsedda volymen var upp till 2 miljarder euro. Räntorna sattes överlag klart högre än vid de senaste motsvarande auktionerna i april, och enligt många ekonomer högre än vad Spanien uthålligt klarar av. Ett styrketecken var dock att efterfrågan var större nu än i april.

Marknadsaktörer hade föraningar om att emissionen skulle lyckas, spanska statpappersräntor sjönk påtagligt inför auktionen och rörde sig därefter oregelbundet, men pressade senare ytterligare nedåt efter uppgifterna om att Tyskland nu skulle stödja användning av "euroområdesinstrument".

Det spanska intresset riktas nu mot IMF:s rapport om kapitalbehovet i de spanska bankerna, som presenteras på måndag. Icke namngivna finansmarknadskällor uppgav för Reuters på torsdagen att rapporten kommer att visa att bankerna behöver kapitalinjektioner på omkring 40 miljarder euro, efter avräkning för vad "hälsosamma" banker kan finansiera själva.

På eftermiddagen fick riskaptiten visst ytterligare stöd av nyhetsflashar om att Tysklands förbundskansler Angela Merkel ska vara redo att stödja användning av "euroområdesinstrument".

Torsdagens huvudfokus var dock åtminstone på förhand Fedchefen Ben Bernankes anförande inför kongressen om de ekonomiska utsikterna. Uttalanden från tre fedledamöter, bland annat vicechefen Janet Yellen, att att Fed har utrymme för ytterligare stimulanser bidrog till att öka intresset för anförandet, men marknadens initiala reaktion antydde en viss besvikelse över Fedchefens kommentarer, trots att han antydde att Fed är redo att agera.

Ben Bernanke sade att USA-ekonomin hotas av den europeiska krisen och hotet från den automatiska finanspolitiska åtstramningen, "fiskala klippan", i början av 2013.

"Som alltid är Federal Reserve fortsatt redo att vidta åtgärder vid behov för att skydda det amerikanska finansiella systemet och ekonomin i händelse av att den finansiella stressen eskalerar", sade han.

Frånvaron av tydligare signaler om snara åtgärder i Ben Bernankes anförande bidrog till att pressa upp dollarn något samtidigt som uppgången på flera aktiemarknader dämpades något.

RDQ Economics skrev i en snabbkommentar att de inte såg något i Fedchefens kommentarer som tyder på att han skulle vara redo att vidta nya åtgärder redan vid kommande Fomc-möte den 19-20 juni. Även om han sade att Fed är redo att agera så gav han inga detaljer, och budskapet om åtgärdsberedskap var i stora drag det samma som i uttalandet i samband med räntebeskedet i april

Amerikanska statspappersräntor noterade små förändringar på torsdagen, men efter uppgångar på onsdagen noterades tioårsräntan vid den svenska marknaden 10 punkter högre, på 1,65 procent, än vid tisdagens svenska stängning.

Svenska statspappersräntor steg 19-35 punkter på torsdagen jämfört med tisdagens stängningsnivåer, mest i längre löptider, och det var betydligt mer än uppgången i tyska räntor under samma period. Tioårsräntan steg 35 punkter, till 1,47 procent, och räntegapet mot den tyska motsvarigheten vände till +9 punkter (-5).

Utöver anpassningen till onsdagens uppgång i tyska räntor påverkades svenska statspappersräntor av beskedet från Finansinspektionen på torsdagsmorgonen om att de föreslår att försäkringsbolagen tillfälligt ska ges möjlighet att tillämpa ett golv för diskonteringsräntan, detta på grund av "exceptionella och svårförutsägbara förhållanden på marknaden".

Enligt förslaget ska försäkringsbolagen beräkna diskonteringsräntor med nuvarande metod, men baserat på stängningskurserna den 31 maj 2012. FI hoppas därmed kunna motverka en situation där bolagen tvingas sälja aktier och köpa statspapper, vilket skulle kunna skapa en negativ spiral av sjunkande aktiepriser och statspappersräntor som ytterligare kan förvärras situationen.

SEB-analytikerna Charlotte Asgemyr och Olle Holmgren noterade i ett kundbrev att stängningsnivåerna den 31 maj inte skiljer allt för mycket från dagens nivåer, men beskedet skulle ändå innebära att försäkringsbolagen i alla fall inte behöver förbereda sig ytterligare för sjunkande räntor. Det borde dämpa köpintresset i framför allt statsobligationer med längre löptider.

Nordea-ekonomerna presenterade en ny konjunkturprognos på torsdagsmorgonen, där de justerar upp BNP-prognosen för Sverige 2012 till +0,4 procent, från -0,3 procent i den förra prognosen i mars. Prognosen för 2013 lämnas samtidigt oförändrad på +1,8 procent.

Justeringen av 2012-prognosen kan kopplas till det oväntat starka BNP-utfallet för första kvartalet, något som enligt Nordea-ekonomerna var en tillfällig uppgång, och de räknar nu med ny dämpning och en utdragen svacka som bidrar till att Riksbanken sänker reporäntan från nuvarande 1,50 procent till 1,00 procent i slutet av året.

Kronan försvagades mot euron under den svenska nationaldagen, på torsdagsmorgonen handlades euron som högst till nära 9:05. Kronan återhämtade sig senare i torsdagens handel, vid den svenska stängningen noterades euron till 8:98, 2 öre svagare jämfört med tisdagens svenska stängning. Dollarn hade samtidigt försvagats 7 öre, till 7:14, och TCW- index sjunkit till 125,06 (125,82).

På onsdagen meddelade Europeiska centralbanken som väntat att styrräntan lämnas oförändrad på 1,00 procent, men vid den efterföljande presskonferensen sade ECB-chefen Mario Draghi att vissa ledamöter i ECB-rådet förespråkade en räntesänkning.

"Räntebeslutet skedde med mycket brett konsensus. Några ledamöter hade föredragit en räntesänkning i dag. Inte många", sade Mario Draghi.

Han beskrev den ekonomiska situationen som komplex med motstridiga signaler. Alla mjuka enkätdata pekar nedåt medan hårda data pekar uppåt.

ECB-chefen höll också dörren öppen för att ECB återupptar stödköp av sårbara euroländers statsobligationer eller genomför en tredje treårsrepa, LTRO3.


Innehåll från RicohAnnons

Global expertis och nära kundrelationer – Ricoh stöttar företag på den digitala resan

Peter Källgren, Torbjörn Häggmark, Mats Lundin och Magnus Iden på Ricoh.
Peter Källgren, Torbjörn Häggmark, Mats Lundin och Magnus Iden på Ricoh.

Redan för ett år sedan lanserade Ricoh kampanjen ”Work Together Anywhere” och sedan dess har behovet av att kunna arbeta på distans och digitalisera verksamheten blivit än mer centralt för företag runtom i världen. Med musklerna hos ett stort, globalt företag levererar Ricoh dagligen personlig service och den senaste tekniken för digitala helhetstjänster på den moderna arbetsplatsen. – Tack vare våra partnerorganisationer kan vi vara stora men ändå nära, och alltid i framkant, säger Peter Källgren, Head of Business Communication Services, på Ricoh. 

Den accelererande digitaliseringen kan innebära stora möjligheter för företag, men det förutsätter att man har tid och resurser att hänga med i utvecklingen – något som inte alltid är så enkelt när den egna verksamheten kräver ens fulla uppmärksamhet. Ricoh är i många avseenden en global jätte men när det kommer till kundrelationer är den personliga kontakten viktig, något som också möjliggörs av ett rikstäckande nät av partners och återförsäljare.

– De flesta vet inte hur de ska ta det första steget och många står och stampar. Då kan man alltid konsultera oss och så sätter vi ihop en helhetslösning som fungerar oavsett vad det är för verksamhet och oavsett var kunden sitter, säger Magnus Iden, National Sales Manager Indirect and SMB Channel.

Man räknar med att ungefär 30% kontorsyta kommer minska efter att coronapandemin är över. De nya sätten att arbeta, i digitala mötesrum på distans, har gjort att hela digitaliseringsresan fått en enorm skjuts, och inte minst i Sverige. Det har även ökat intresset för och vikten av video. 

– När det gäller inställningen till hemarbete ligger vi långt fram i Sverige, vilket ställer ytterligare krav på att tekniken på ett funktionellt sätt måste kunna hanteras från hemmaplan. Det är också viktigt med tillgång till system och dokument, säger Mats Lundin, National Sales Manager MA. 

Skräddarsydda lösningar

De nya behoven har drivit på affärsområdet rejält för Ricoh. Nya tider kräver nya rutiner och ny teknik såväl i mötesrummen som i hemmet. I den breda produktportföljen finns väl utarbetade kommunikationstjänster.

– Vi kan hjälpa till med väldigt mycket. Vi analyserar statistik för hur man bäst effektiviserar hela kontorsytan, hur man sprider kunskap, hur man bäst utnyttjar konferensrummen och övriga ytor. Vi arbetar väldigt användaranpassat och kan skräddarsy en lösning – avancerad eller enklare – beroende på hur behoven ser ut. Ibland blir det en lösning för alla och ibland en anpassad lösning, till exempel per avdelning, säger Torbjörn Häggmark, Sales Specialist CS.

Global support

Ricohs långa erfarenhet av att stötta bolag i alla storlekar på deras digitaliseringsresa innebär att de har ett brett team av experter. Med sitt globala nätverk och gränsöverskridande supportfunktion har de kapacitet att serva kunder överallt, oavsett var i världen de befinner sig – något som speglas i fjolårets kampanj ”Work Together Anywhere”. Kampanjen  togs fram för att hjälpa kunder med insikter, vägledning och service från Ricohs nätverk av experter, tekniker, installatörer, och partners över hela världen. 

– Vårt arbete går ut på att hjälpa företag att digitalisera och möjliggöra att arbeta effektivt i hybridmöten, på kontoret och på distans. Ska man lyckas med digitalisering måste det vara samma förutsättningar oavsett om man sitter på huvudkontoret, ett lokalt säljkontor eller hemma, avslutar Peter.

Fakta

Ricoh är ett globalt bolag med totalt 100 000 anställda i 200 länder. Med våra unika styrkor och all vår kapacitet hjälper vi företag att anpassa och förenkla sina arbetsflöden. Låt dina anställda använda sin arbetstid till det som de är bäst på, i en arbetsmiljö som är flexibel, samarbetsinriktad, effektiv och säker.

Läs mer på www.ricoh.se

 

Mer från Ricoh

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Ricoh och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?