Räntor och valutor: Statistik från USA sänker

Europeiska marknadsräntor i kärnländerna pendlade fram och tillbaka på torsdagen, medan räntorna i Spanien, Italien och Frankrike sjönk ordentligt efter kraftiga uppgångar dagen före.

Amerikansk statistik på eftermiddagen fick räntorna att vända nedåt samtidigt som euron åter tappade kraft och börserna sjönk.

Vid svensk stängning var den tyska tioårsräntan ned 7 punkter till 1,22 procent, medan den svenska tioåringen slutade 6 punkter ned till 1,29 procent. Den tyska tvåårsräntan stod i 0,01 procent.

Fortsatt oro över den pågående skuldkrisen i euroområdet späddes på med nervositet över den amerikanska ekonomin.

Eurostat rapporterade att inflationstakten i euroområdet sjönk till 2,4 procent i maj från 2,6 procent i april, enligt snabbestimatet för inflationen.

Förväntningarna låg på 2,5 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät.

ECB-chefen Mario Draghi deltog på torsdagen vid en utfrågning i Europaparlamentets ekonomiska utskott i egenskap av ordförande för Europeiska systemrisknämnden.

Han sade att Europeiska centralbanken oroas av två aspekter av bankernas anpassning, att de samtidigt kan ge stöd åt tillväxten och att den är tillräcklig för att återskapa förtroendet.

Han sade också att euroländerna måste skingra dimman kring visionen om eurons framtida struktur för att spreadarna ska kunna sjunka.

Tysk statistik visade blandade signaler för såväl detaljhandeln som arbetsmarknaden.

Tyska detaljhandelns försäljning sjönk med 3,8 procent i april, jämfört med samma månad föregående år. Väntat var en uppgång med 0,3 procent.

Jämfört med månaden före steg dock försäljningen med 0,6 procent, vilket var mer än en väntad uppgång med 0,2 procent.

Antalet arbetslösa i Tyskland var oförändrat i maj jämfört med månaden före, rapporterar Bloomberg News. Det var lite svagare än den väntade nedgången med 7.000 personer, enligt Bloomberg News.

Samtidigt sjönk arbetslösheten till 6,7 procent, från 6,8 procent månaden före.

Enligt Frank-Jürgen Weise, chef för den federala arbetsmarknadsmyndigheten, är efterfrågan på arbetskraft i Tyskland fortsatt på en hög nivå och en vändning mot högre arbetslöshet är "definitivt" inte i sikte, rapporterar Bloomberg News. Han sade vidare att det är orealistiskt att räkna med "konstanta stora fall i arbetslösheten som vi har sett" i Tyskland.

Commerzbank-analytikern Eckart Tuchtfeld skrev i ett kundbrev att den tyska arbetsmarknaden växlar ned en växel och att även om den underliggande trenden är intakt så kommer arbetslösheten inte längre sjunka så "dynamiskt" som tidigare.

Statistik från branschorganisationen VDMA visade att den tyska orderingången på maskiner och anläggningar sjönk med 11 procent i april, jämfört med ett år tidigare.

Exportorderna sjönk med 9 procent medan de inhemska orderna sjönk 14 procent.

Här hemma visade SCB att Sveriges totala varuexportvolym ökade med 0,3 procent i fasta priser under första kvartalet, jämfört med samma period 2011. Exporten av energi-, mineral- samt skogsvaror låg bakom uppgången.

Samtidigt minskade den svenska varuimporten med 0,6 procent i volym.

Amerikanska räntor sjönk efter statistik på eftermiddagen. Vid svensk stängning var tioårsräntan ned 6 punkter till 1,58 procent, från onsdagens svenska stängning.

Reviderad BNP för det första kvartalet visade en tillväxt på 1,9 procent i beräknad årstakt, lägre än först rapportade 2,2 procent. Förväntningarna låg på just 1,9 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Den privata konsumtionen steg med 2,7 procent under första kvartalet (reviderat från +2,9). Analytiker väntade en ökning med 2,9 procent, medan fasta bruttoinvesteringar ökade med 4,9 procent under första kvartalet i beräknad årstakt (+1,4). Lagerbidraget var mindre än i det första estimatet.

Antalet nyanmälda arbetslösa steg med 10.000 personer till 383.000 personer, väntat var 370.000 personer.

Fyraveckorssnittet steg samtidigt till 374.500 från 370.750.

RDQ Economics prognos inför fredagens sysselsättningstapport för maj är en sysselsättningsökning med 165.000 personer utanför jordbrukssektorn. Konsensusprognosen ligger på +150.000, enligt Bloomberg News enkät bland analytiker.

Tidigare på eftermiddagen hade ADP:s mätning visat att antalet sysselsatta i privat sektor ökade med 133.00 personer i maj, efter en ökning med reviderade 113.000 personer i april (119.000). Här låg förväntningarna på +150.000 personer.

Joel Prakken, styrelseordförande för Macroeconomic Advisers, som tar fram statistiken tillsammans med ADP, konstaterade att även om ökningen var den 28:e månaden i rad av uppgångar så återspeglar den ändå en betydande inbromsning i takten i nyanställningarna.

Han sade också att den måttliga uppgången i privat sysselsättning tyder på att arbetslösheten troligen inte gick ned i maj, om inte arbetskraften fortsatte att minska.

Fler dåliga nyheter kom i form av Chicago inköpschefsindex, som oväntat sjönk till 52,7 i maj, från 56,2 i april, väntat var en uppgång till 56,8. Samtliga viktiga underindex sjönk, som exempelvis produktionsindex till 50,0 från 57,1, index över nya order till 52,9 från 57,4 och orderboksindex sjönk till 46,3 från 56,8.

På valutamarknaden återhämtade sig euron under förmiddagen, efter att ha försvagats under nattens handel, men tappade åter efter USA-statistiken.

Euron hade vid svensk stängning åter fallit under 1:24-strecket och handlades till 1:2384 mot dollarn.

HSBC uppgav i ett kundbrev att de reviderar ned sin prognos för euro/dollar i slutet på 2012 eftersom situationen i eurozonen har förvärrats mer än de räknat med. Den nya prognosen för euron är 1:35 mot dollarn, ned från 1:44 som var den tidigare prognosen.

"Vi räknar fortfarande med att euron ska avsluta året betydligt över sin nuvarande spotnivå. Det svaga tillståndet i USA:s finanser kommer att komma i fokus under det amerikanska presidentvalet senare i år, vilket kommer att stödja en rörelse uppåt för euro/dollar", skrev HSBC i en valutaanalys.

Dollarn har samtidigt försvagats något mot yenen och handlas kring 78:49.

Kronan har under torsdagen försvagats 4 öre till 7:26 mot dollarn och med 2 öre mot euron till 8:99.

Jean-Pierre Danthine, vice-chef på Schweiz Nationalbank, sade i ett tal att schweizerfrancen fortsatt är kraftigt övervärderad och att åtgärderna för euro/franc kommer att ligga fast eftersom de är lämpliga för landets nuvarande ekonomi.

Danske centralbankschefen Nils Bernstein sade i en intervju att den danska kronpeggen kan överleva om euroblocket splittras eftersom obegränsade interventioner skulle avvärja den valutamarknadschock som sannolikt skulle följa en sådan händelse, enligt Bloomberg News.

Danmarks centralbank sänkte på eftermiddagen åter sin styrränta, nu med 15 punkter till 0,45 procent. Senaste sänkningen var förra torsdagen då den sänktes med 10 punkter.

Liksom då gjorde sänkningen på grund av att centralbanken köpt valuta på marknaden.

Dansk ekonomi växte med 0,3 procent under det första kvartalet, bättre än väntade oförändrat. Även i Schweiz steg BNP mer än väntat, +0,7 procent under det första kvartalet.

Under torsdagen går irländarna att gå till valurnorna för att folkomrösta om finanspakten. Opinionsmätningarna tyder på att det blir ett ja.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från NexansAnnons

Nexans - en lokal kabelleverantör med globala 5G-lösningar

Behovet av stabila kommunikationslösningar ökar kontinuerligt, inte minst under den rådande pandemin. När nu 5G börjar ta mer plats på marknaden ställs allt större krav på en pålitlig, underliggande infrastruktur som är anpassad för att klara de ändrade förutsättningarna. 

– Eftersom vi är en komplett leverantör av infrastrukturlösningar inom både telekom och energiförsörjning kan vi tillgodose alla behov av kabelsystem till 5G. Vi ser det som en intressant och spännande utmaning, säger Peter Elisson, Technical Manager, Telecom Systems vid Nexans. 

Globala Nexans har varit en ledande aktör inom kabellösningar i över 120 år. Idag är företaget noterat på Parisbörsen och har nära 26 000 anställda. I Grimsås, söder om Borås, där Nexans har sin tillverkning finns även lokala produktchefer, teknikexperter, eget logistikcentrum samt testning i eget laboratorium.

– I Grimsås producerar vi allt från installationskablar och kraftkablar till telekopparkablar, optiska fiberkablar och lösningar till fordonsindustrin, såväl som olika komponenter, på ett sätt som passar våra nordiska förhållanden. Att ha allt samlat på samma ställe gynnar produktutvecklingen. Vi är alltså lokala på marknaden, men har styrkan i att vara en internationell koncern – en global expert, nära, fortsätter Peter.

Enkel hantering och högsta driftsäkerhet

För Nexans är steget mot 5G en naturlig utveckling, men Jean-Jacques Sage, Product Marketing & Innovation Director, Telecom Systems, berättar att övergången inte är lika självklar inom alla branscher. Utrullningen av 5G är fortfarande i ett tidigt stadie i Europa, vilket också stämmer i Sverige. Det vi vet är kraven på stabilitet och pålitlighet i nätverket kommer att vara väldigt viktigt, vilket är tydligt i den standard som finns framtagen för 5G. 

– Detta är ett nätverk med enormt många applikationer, såväl för konsumenter som inom industrin och för nya innovationer. Utan ett driftsäkert nätverk ökar risken för störningar och avbrott. Därför arbetar vi dels med att göra våra kabelsystem robusta nog att klara det nordiska klimatet, och dels med att utforma våra produkter på ett så enkelt och användarvänligt sätt som möjligt; det ska vara lätt att göra rätt även första gången. Därutöver utvecklar vi IoT-lösningar som hjälper operatörerna att bättre hantera den fysiska infrastrukturen, genom att övervaka och förvalta nätverket.

Tre marknadssegment

Ännu är det dock mycket som måste hamna på plats innan 5G kan rullas ut på allvar. Upplägget kan delas upp i tre huvudsakliga marknadssegment, var och ett med sin egen dynamik. 

– Makrocell-segmentet inkluderar framförallt mobilnätverket och kräver traditionella antenner med stora täckningsområden. Mikrocell omfattar istället mindre millimetervågantenner som installeras och nyttjas inom exempelvis en stad. Det tredje segmentet är ”inomhustäckning” – det är svårt att penetrera nyare hus med nätverkssignaler och därför kommer det att krävas nya innovationer inom området. Allt tyder på att det är Makrocell-segmentet som kommer att expandera först, fortsätter Jean-Jacques. 

Kontinuerlig utveckling och innovation

5G är i förlängningen en samling av lösningar inom datacenter, energi, fiber, koppar och IP. Oerhört få företag har kompetensen att hantera alla dessa aspekter, men Nexans har redan utvecklat produkter som passar de system som dessa nya applikationer bygger på. 

– Som en av Sveriges största kabeltillverkare har vi en lokal bredd likt få andra i branschen, men vi vill alltid utvecklas och bli bättre, inte minst gällande vårt arbete inom 5G. Nästan dagligen hittar vi nya tillämpningar och innovationer som vi testar både internt och i samverkan med våra distributörer och slutkunder. Sedan modifierar och skräddarsyr vi lösningarna baserat på erfarenheter och feedback, för att till sist kunna inkludera dem i vårt erbjudande, säger Oliver Orre Imgård, KAM Sales, Telecom Systems.

Hållbarhet – snarare mindset än enstaka mål

Nexans inställning till sitt hållbarhetsarbete är att det ska vara mer än bara ett affärsmål: Det ska fungera som ett mindset för alla som arbetar med och inom företaget. Med tanke på Nexans framstående marknadsposition har man höga krav på sitt eget hållbarhetsarbete och värnar stort om sina fyra hållbarhetsområden: Products, Partners, People och Planet.

– Några exempel är att vi optimerar våra transporter, kontinuerligt utvecklar leverantörskedjan och att vi tillverkar våra produkter med en livslängd som ofta överlever både byggnader och tjänster. Vi har också en egen återvinningsanläggning och strävar kontinuerligt mot att hitta än mer hållbara lösningar när vi utvecklar både produkter och processer. Det är en väldigt spännande utveckling, avslutar Peter. 

Kontakta Nexans här

Mer från Nexans

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nexans och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?