Räntor och valutor: Bottenfiske för euron

Fortsatt osäkerhet kring det spanska banksystemet fick räntespreadarna mellan kärna och periferi i Europa att vidgas ordentligt på onsdagen.

Räntorna i kärnan nådde nya rekordlåga nivåer samtidigt som räntorna i periferin steg, euron försvagades och Europabörserna sjönk.

Mitt i all eurooro kom dock stark svensk BNP- statistik som visade på en robust tillväxt under det första kvartalet. Kronan stärktes initialt efter BNP-statistiken, men i den generella oron försvagades ändå kronan mot dollarn från tisdagen. Mot euron stärktes kronan ett knappt öre.

Det starka BNP-utfallet höll upp svenska räntor något relativt Tyskland. Den tioåriga svenska statsobligationsräntan sjönk 7 punkter till 1,35 procent medan den tyska tioårsräntan sjönk 8 punkter till rekordlåga 1,29 procent. Den tyska tvåårsräntan var som lägst nere på 0,05 procent.

Med fortsatt stor osäkerhet hur Spanien ska kunna mäkta med rekapitaliseringen av sina banker steg Spaniens marknadsräntor 15-27 punkter, med den tioåriga statsobligationsräntan 15 punkter upp till 6,60 procent. Den spanska tioårsräntan närmar sig därmed de 7 procent som ofta pekas ut som ohållbara.

"Detta är farliga tecken, tidigare har Portugal, Grekland och Irland sökt internationellt stöd efter att ha brutit igenom sådana nivåer. Om saker och ting inte förbättras och ECB inte intervenerar i obligationsmarknaden kommer rädslan för en kollaps i euroområdet att öka", sade Koen De Leus, strateg vid KBC Securities, till Reuters.

En liten lättnad kom dock under onsdag eftermiddag då EU-kommissionen i en rapport med policyrekommendationer skrev att en direkt rekapitalisering av banker från den permanenta stödfonden ESM skulle kunna övervägas, för att bryta kopplingen mellan banker och stater. EU-kommissionen förespråkade även steg mot en "bankunion" i EMU, liksom att införa gemensamma euroobligationer.

EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn sade att euroländernas räddningsfonder i princip står redo att ge lån till Spanien för rekapitalisering av landets banker, men han påpekade samtidigt att EU-fördraget inte tillåter att ESM direkt rekapitaliserar banker utan att gå via staten.

Laurent Fransolet vid Barclays skrev i en snabbkommentar att nyckelfrågan är hur Tyskland ställer sig till direkt kapitalisering via ESM. Själv räknar han med att saker och ting kommer att gå i riktning mot det.

"Jag skulle dock vara lite försiktig: det här är ett ganska stort steg eftersom bankförluster i ett land skulle behöva täckas av alla", skrev han.

Ekonomikommissionär Olli Rehn meddelande också att kommissionen är beredd att skjuta på kravet att Spanien ska nå under 3 procents budgetunderskott från 2013 till 2014, under förutsättning att budgetåtgärder för 2013 och 2014 anges i mer detalj.

Italienska marknadsräntor steg 13-30 punkter, med tioårsräntan 13 punkter högre till 5,91 procent. Till ränteuppgången bidrog här en svag emission av statsobligationer, där Italien inte lyckades sälja maximalt avsedd volym. Räntorna var också högre än vid närmast föregående emission.

Samtidigt fortsätter marknaden att hålla ögonen på det kommande grekiska nyvalet den 17 juni, där Syriza, som motsätter sig nuvarande stödprogram, blev största parti i en opinionsundersökning på onsdagen.

Euroområdets samlade konjunkturindikator sjönk kraftigt i maj, till 90,6 från 92,8 i april, den lägsta nivån sedan oktober 2009. Väntat enligt Bloomberg News enkät var en nedgång till 91,9.

Nedgången drevs av sämre sentiment bland företagen, framför allt industrin och detaljhandeln, medan hushållen blev lite gladare. Industrins konfidensindikator sjönk till - 11,3 från -9,0 medan hushållens konfidensindikator steg till - 19,3 från -19,9.

"Den återuppståndna osäkerheten paralyserar den ekonomiska aktiviteten i euroområdet. Ökande oro för Grekland och Spanien har återigen fått ned det ekonomiska sentimentet i euroområdet till recessionsnivåer", skrev Commerzbank i en kommentar.

Svensk ekonomi inledde 2012 oväntat starkt. Efter att ha sjunkit 1,0 procent under det fjärde kvartalet steg BNP 0,8 procent under det första kvartalet, vida över den väntade lilla uppgången på +0,1 procent i SME Direkts enkät. I årstakt steg BNP 1,5 procent, över förväntningarna om 0,9 procents tillväxt.

"Det här var ju väldigt starka siffror, som visar på en bred uppgång i ekonomin, där både exporten och privatkonsumtionen, men även investeringarna gav ett positivt bidrag", sade Bengt Roström, analytiker vid Nordea, till Nyhetsbyrån Direkt.

Det analytikerna framför allt överraskades av var ett mycket starkt uppsving för fasta bruttoinvesteringar, som steg hela 11,4 procent i årstakt. Det fanns dock frågetecken för hur uthållig den uppgången kan vara.

"Framförallt ser man investeringar som verkligen tar fart. Men antagligen var det stora engångsposter och vi tror inte att det är en trend som kommer att hålla i sig", sade Handelsbankens analytiker Anders Brunstedt till Nyhetsbyrån Direkt.

Flera bedömare menade att den starka tillväxten gör det troligt att Riksbanken låter räntan ligga kvar vid kommande räntemöte i juli.

"Dagens utfall tillsammans med annan svensk data vi har sett under senare tid gör att vi håller fast vid vår bedömning att det blir oförändrad ränta i juli", skrev Swedbanks analytiker Knut Hallberg i ett marknadsbrev.

Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson sade till Nyhetsbyrån Direkt att BNP-utfallet var starkt men att det kan ha lyfts av tillfälliga faktorer, som den kraftiga ökningen av investeringarna.

Han påpekade också att de indikatorer som hittills kommit för det andra kvartalet inte tyder på att det första kvartalets uppsving håller i sig. Börserna har sjunkit, liksom många barometrar, och eurooron har intensifierats.

"Det här är inga tydliga signaler om att det vänder uppåt", sade Jesper Hansson och tillade att BNP-utvecklingen snarare ligger i linje med KI:s hanka-sig-fram-scenario, där det går lite upp och ned.

Amerikanska marknadsräntor sjönk när investerare sökte säkra placeringar och den tioåriga statsobligationsräntan nådde nya rekordlåga nivåer. Vid svensk stängning hade den sjunkit 9 punkter till 1,64 procent, från tisdagen.

Antalet kontrakterade husköp i USA sjönk 5,5 procent i april jämfört med i mars. Väntat enligt Bloomberg News prognosenkät var en oförändrad nivå.

Oro för att Spaniens bankproblem ska visa sig landet övermäktiga fick euron att försvagas, till 1,242 mot dollarn från 1,254 vid svensk stängning på tisdagen. Euron handlas därmed nära de lägsta nivåerna på två år gentemot dollarn.

"Den spanska bankkrisen har potential att knäcka euroområdet oavsett det grekiska valresultatet", sade Jane Foley, senior valutastrateg vid Rabobank, till Reuters.

Samtidigt stärktes den japanska yenen mot dollarn, till 78,9 från 79,4 på tisdagen.

Kronan försvagades 6 öre mot dollarn, till 7,22, från tisdagens stängning. Mot euron stärktes kronan ett halvt öre till 8,97.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?