Räntor och valutor: Kronan fortsätter att stärkas

Det mer positiva sentimentet från veckans inledning utsträcktes till tisdagen. Tyska räntor steg 2-4 punkter medan italienska och spanska räntor sjönk 15- 20 punkter. Europabörserna gick upp överlag medan eurons nettorörelser mot dollarn varit mer begränsade från måndagen, med handel runt 1,277 vid svensk stängning.

"Det finns en vag idé om att vi kommer att få se en bredare policyrespons på EU-nivå. Investerare inser att en stor del av Armageddon-scenariot redan är inprisat. Det har varit lite vinsthemtagningar i tyska statsobligationer, givet de rekordnivåer i räntorna som vi nått", sade Michael Leister på DZ Bank till Bloomberg News.

Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble sade efter ett möte med sin nye franske kollega Pierre Moscovici på måndagen att Tyskland kommer att överväga "alla idéer" för att få fart på tillväxten i Europa. Frankrike vill samtidigt se "allt på bordet" vid det kommande informella EU-toppmötet på onsdagen, inklusive frågan om gemensamma euroobligationer.

Financial Times skrev att EU-diplomater har godkänt ett pilotprogram för att ge ut gemensamma obligationer som ska finansiera gränsöverskridande europeiska infrastrukturprojekt. Detta beskrivs som det första elementet i en ny "tillväxtpakt" som EU-ledarna ska börja snickra ihop vid toppmötet.

OECD publicerade sin vårprognos, där de konstaterade att utsikterna för den globala ekonomin nu är något ljusare än de var för ett halvår sedan. De omedelbara riskerna i euroområdet har begränsats av policyåtgärder som har förbättrat förtroendet och de finansiella förhållandena, men tydliga "bräckligheter" kvarstår.

"Det andrum som har skapats måste användas till att bygga upp förtroendet om att den ekonomiska anpassning som krävs för att lösa de underliggande solvensproblemen och obalanserna, som är roten till eurokrisen, ska komma", skrev OECD, som spår en BNP-ökning i OECD på 1,6 procent 2012 och 2,2 procent 2013.

OECD:s chefekonom Pier Carlo Padoan skrev i en kommentar att den globala ekonomin återigen försöker komma tillbaka mot tillväxt, med stöd av en blygsam ökning i handeln. Vägen mot tillväxt går dock i olika takt, USA och Japan växer snabbare än euroområdet medan stora tillväxtekonomier upplever ett måttligt cykliskt uppsving.

Krisen i euroområdet har återigen blivit allvarligare den senaste tiden, och det är den viktigaste risken mot den globala ekonomin. Förtroendet är svagt eller till och med vikande, finansmarknaderna är volatila och skuldneddragningen har knappast ens påbörjats. De finanspolitiska besparingsåtgärderna kan innebära en signifikant hämsko för tillväxten, i synnerhet i "vissa länder".

"Denna ihållande svaghet speglar de underliggande ekonomiska finansiella och finanspolitiska obalanser inom euroområdet som har varit roten till krisen, och det har bara börjat rättas till. Återhämtningen i starkare ekonomier är välkommen men inte tillräcklig för att motverka svag eller negativ tillväxt på andra håll", skrev Pier Carlo Padoan, som ser utrymme för ytterligare lättnader från ECB.

USA-räntorna steg successivt under tisdagen, med den tioåriga statsobligationen 7 punkter högre på 1,80 procent vid svensk stängning.

Försäljningen av befintliga bostäder ökade med 3,4 procent i april, mer än väntade 2,9 procent i Bloomberg News prognosenkät. På onsdagen publiceras försäljningen av nya hem, med en väntad uppgång på 2,6 procent.

Svenska räntor steg 4-5 punkter, medan kronan sammantaget stärktes 5 öre mot dollarn och lika mycket mot euron från måndagens stängning.

SCB rapporterade att industrins planerade investeringsvolym uppgår till 55,1 miljarder kronor i år, vilket i fasta priser innebär en oförändrad nivå från 2011.

Fjolårets positiva volymutveckling är därmed bruten.

Den norska kronan stärktes mot euro och dollar efter en starkare tillväxt än väntat första kvartalet. Norsk fastlands-BNP steg 1,1 procent jämfört med föregående kvartal, väntat +0,9 procent, samtidigt som fjärde kvartalet reviderades upp till +0,8 procent (+0,6).

Handelsbanken skrev i en kommentar att utfallet ligger över antagandena i Norges Banks penningpolitiska rapport.

"Vi förväntar oss att Norges Bank ska revidera upp sin räntebana något i juni, men vi behåller vår prognos om att räntan kommer att vara oförändrad på 1,5 procent till mars 2013. Internationell utveckling och ytterligare eskalering av krisen i euroområdet representerar de viktigaste nedåtriskerna för såväl vår som Norges Banks prognoser", skrev Handelsbanken.

Pundet tappade efter att inflationstakten sjunkit till 3,0 procent i april från 3,5 procent i mars, vilket var under väntade 3,1 procent. BOE-chefen Mervyn King behövde därmed inte skriva något nytt brev till finansdepartementet och förklara varför inflationen är utanför toleransintervallet.

"Detta utfall ger policykommittén något mer spelrum att genomföra mer QE för att skydda den brittiska ekonomin från oron i euroområdet. Vi förväntar oss att trycket i kärninflationen ska lätta ytterligare som respons på minskad produktion och svaga löneökningar", sade Vicky Redwood på Capital Economics till Bloomberg News.

IMF framhöll i en rapport att den brittiska ekonomin behöver ytterligare lättnader.

"Finanspolitiska lättnader och ytterligare utnyttjande av regeringens balansräkning bör övervägas om nedåtrisker materialiseras och återhämtningen inte tar fart", skrev IMF.

IMF anser även att Bank of England ska injicera mer stimulanser till ekonomin genom breda obligationsköp eller genom sänkta räntor eftersom stora risker från eurokrisen riskerar att stoppa återhämtningen.

Yenen tappade sammantaget till 79,95 mot dollarn och 102,10 mot euron. Fitch sänkte Japans kreditbetyg till A+, från tidigare AA, med negativa utsikter, och hänvisade till förhöjda risker mot den japanska statsskuldsprofilen.

"Marknaden sätter yenen under tryck efter Fitch beslut. Vi tror inte att uppgången i dollar mot yen är uthållig, och vi tror att det erbjuder nya säljmöjligheter. Yenen kommer att förbli stark trots dagens nyheter på grund av den osäkra globala miljön", sade Ian Stannard på Morgan Stanley till Bloomberg News.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Moderna FörsäkringarAnnons

Med tillgänglighet och kompetens i första rummet

Moderna Försäkringar har under många år utmärkt sig genom exceptionell service och tillgänglighet i kombination med kompetens inom skadehantering. Nu har kvittot kommit på att det hårda arbetet har gett resultat: bolaget tog hem topplaceringar i Svenska försäkringsförmedlares förenings senaste branschundersökning. 

Moderna Försäkringar knep första- respektive andraplatsen i de två undersökningskategorierna. För Kajsa Peedu, affärsområdeschef Företag och Industri, är det goda resultatet en välkommen bekräftelse på att bolagets strategi lönar sig. 

– Eftersom vi inte har några egna säljare utan enbart sysslar med förmedlade affärer är det kritiskt att ha en god relation med förmedlarna. Medan vi förvisso alltid har fått väldigt positiv feedback är det väldigt roligt att vi placerade oss så bra i branschundersökningen. Det ger oss ett kvitto på att vi gör rätt. 

Kräver gott samarbete

I undersökningen fick försäkringsförmedlarna också uppge vilka faktorer de ansåg vara avgörande för att ett försäkringsbolag ska vara framgångsrikt och ett förstahandsval. I slutänden utkristalliserades tre ord: skadehantering, tillgänglighet och kompetens, varav alla tre har varit ledord hos Moderna Försäkringar sedan många år. 

– Skadehantering är något som alla försäkringsbolag sysslar med, men det är när skadan faktiskt inträffar som bolagen skiljer sig åt – våra allra nöjdaste kunder är de som faktiskt har råkat ut för skador. Det är när skadan inträffar som vår viktigaste leverans sker.

För att leverera en bra lösning till slutkunderna behövs dock ett gott samarbete mellan de som hanterar skadorna och de som säljer och prissätter försäkringarna, det vill säga underwriters.

– Tillgänglighet och kompetens hänger ihop. Idag är förväntningarna på tillgänglighet oerhört stora och för att kunna möta kundernas och förmedlarnas krav arbetar vi ständigt på att öka vår redan höga kompetensnivå.

Handplockad expertis

Under de senaste tio åren har Företag & Industri växt från noll till 75 personer, var och en handplockad för sin expertis och sitt engagemang. Detta har lagt grunden för just det nära och personliga arbetssätt som kännetecknar Moderna Försäkringar. 

– Vi är måna om alla som sitter hos oss och det finns en daglig kontakt mellan förmedlarna, kunderna och oss. Förmedlarna känner oss vid namn och vet att var och en av våra medarbetare har både kompetens och mandat att fatta egna beslut och rätt att teckna försäkring. Du som förmedlare ska veta vem du ska prata med och vi ska vara enkla att komma i kontakt med. Direktkontakten mellan förmedlaren och våra underwriters är extremt viktig för oss. Vi är verksamma i en förtroendebransch där man gör affärer med de man litar på och därför har vi valt att vara det personliga alternativet, avslutar hon.

Läs mer om Moderna Försäkringar här

FAKTA OM MODERNA FÖRSÄKRINGAR

Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden och erbjuder topprankade försäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna i Sverige har idag drygt 470 anställda, med en organisation som är indelad i affärsområdena; Privat, Företag & Industri, Affinity, Operations, Garanti, Djur, Bilsport & Mc samt Atlantica. 

 

Mer från Moderna Försäkringar

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Moderna Försäkringar och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?