1515

Räntor och valutor: Euron stärks

Europaräntorna visade under förmiddagen relativt små rörelser, efter kraftigt vidgade spreadar på måndagen.

Tyska räntor handlas vid lunchtid 1-4 punkter upp, medan italienska och spanska räntor är 4-5 punkter högre överlag. Europabörserna har sjunkit tillbaka men står fortsatt på plus, och euron har stärkts något.

Sentimentet fick en inledande positiv skjuts av att den tyska ekonomin växte betydligt mer än väntat under det första kvartalet. Enligt preliminär statistik steg BNP 0,5 procent från det fjärde kvartalet, väntat var +0,1 procent. I årstakt steg BNP 1,2 procent, väntat +0,8 procent.

Det första estimatet innehåller inga sektorsdetaljer, men enligt statistikkontoret drevs uppgången av en stark nettoexport. Den inhemska konsumtionen steg medan investeringarna sjönk, i huvudsak på grund av kallt väder i februari som dämpade byggsektorn.

Commerzbank skrev i en kommentar att den konkurrenskraftiga tyska ekonomin har kunnat undvika recession. Den oväntat höga BNP-tillväxten första kvartalet ger klara uppåtrisker för deras helårsprognos på +0,5 procent, men trots detta har osäkerheten runt tillväxten ökat betydligt på senare tid.

"Medan IFO-index pekar uppåt igen så har det viktiga inköpschefsindexet för industrin sjunkit under de senaste tre månaderna. Detta är första gången som IFO-index och PMI är så pass oförenliga. Den tyska ekonomin kommer säkert att växa i betydligt långsammare takt under andra kvartalet än under första", skrev Commerzbank.

Den osäkerhet som skapats av skuldkrisen är troligen det främsta skälet till att den tyska ekonomin inte går på i full fart, trots konkurrenskraften och det faktum att ECB:s styrräntor är alldeles för låga för landet. Det politiska dramat i Grekland, budgetrisker i Spanien och Portugal och reformstoppet i Italien gör att skuldkrisen återkommande kommer i förgrunden.

"Men eliterna i Europas politik och näringsliv är beroende av att valutaunionen överlever, så de kommer nog att till och med gå med på gemensamma euroobligationer om de knuffas så långt", skrev Commerzbank.

Tyska ZEW-index, som speglar investerarnas förtroende, sjönk till 10,8 i maj från 23,4 föregående månad, väntat var 19,0. ZEW noterade att valen i Grekland och Frankrike har lett till ökad osäkerhet och att de ekonomiska riskerna har stigit Nulägesindex steg dock till 44,1 från 40,7.

I Frankrike var BNP som väntat oförändrad under det första kvartalet, medan BNP i Italien sjönk 0,8 procent från föregående kvartal, mot väntade -0,7 procent.

Bättre tyskt utfall bidrog till att euroområdet som helhet lyckades undvika en "teknisk" recession. Sammantaget för hela euroområdet var BNP oförändrat jämfört med föregående kvartal, och även oförändrat jämfört med motsvarande kvartal 2011. Väntat var en nedgång med -0,2 procent såväl i kvartals- som årstakt. Under fjärde kvartalet sjönk BNP i euroområdet med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal.

I Grekland fortsätter arbetet med att bilda en ny regering och det senaste budet är att president Karolos Papoulias vill försöka bilda en teknokratregering för att bryta det politiska dödläget och undvika nyval.

En regeringskälla uppgav för Reuters att Grekland ska betala 430 miljoner i förfallande obligationslån för innehav som inte omfattades av skuldavskrivningen, vilket bidrog till viss lättnad för risksentimentet på tisdagen.

"Det viktigaste är huruvida det i slutändan blir en default på 150 miljarder euro snarare än (dessa) 430 miljoner. Om de skulle göra en oordnad default så skulle ECB, EU och IMF förlora stora belopp, vilket gör det mycket svårt för IMF att komma in och öka sina stödfaciliteter för sådana som Spanien och för politiker att övertyga sina väljare att det bör vara mer av en finanspolitisk union", sade Gary Jenkins på Swordfish Research till Reuters.

Svenska räntor har stigit 2-5 punkter, medan kronan har tappat marginellt mot dollarn och 1 öre mot euron jämfört med noteringarna vid stängning på måndagen.

Vice Riksbankschef Barbaro Wickman-Parak sade i ett anförande på tisdagen att penningpolitik måste baseras på prognoser och att basera dessa på katastrofscenarier är inte rimligt. Bilden av den globala ekonomin som Riksbanken såg framför sig vid aprilmötet "såg trots allt ganska bra ut", och trots en skral utveckling i Europa väntades global BNP växa ungefär i linje med det historiska genomsnittet.

"Den statistik som kommit in efter räntebeslutet i april har så här långt inte på något avgörande sätt ändrat den bilden. Men riskerna för en sämre utveckling kvarstår och nervositeten på finansmarknaderna är just nu mer uttalad än i april", sade Barbro Wickman-Parak.

Hon betonade att man inte ska läsa in alltför mycket i enskilda siffror, men sammantaget ger ny information sedan aprilmötet ingen tendens till en revidering av prognosen för den svenska tillväxten under första kvartalet.

Nordea skrev i en kommentar att Wickman-Parak sammantaget förefaller rätt avslappnad vad gäller den senaste tidens utveckling i euroområdet, och hon kommer troligen att rösta för oförändrad ränta även vid julimötet. Den överraskande motståndskraftiga arbetsmarknaden talar för denna syn.

"Men vi befarar att BNP första kvartalet kommer att komma in klart sämre än vad Riksbanken väntar sig, vilket, tillsammans med oron i euroområdet, innebär att en räntesänkning i juli inte kan uteslutas", skrev Nordea.

IMF konstaterar, efter Sverigedelegationens årliga besök, att den svaga efterfrågan på svensk export väntas fortsätta. Sveriges BNP-tillväxt väntas hamna i intervallet 0 till +1 procent i år, och aktiviteten väntas ta fart igen från mitten av året, "men nedåtrisker på kort och medellång sikt mot dessa projektioner är signifikanta och speglar bräckligheten i Europa". Enligt IMF har såväl finans- som penningpolitiska instrument har utrymme att göra beslutsamma justeringar om risker skulle materialiseras.

Exportchefernas syn på den svenska exporten förbättrades under det första kvartalet. Exportrådets index, EMI, steg till 54,8 från 49,7 kvartalet före. Nulägesindex innebar en markant förbättring från förra mätningen, och framför allt rapporterade företagen om bättre exportförsäljning vilket lyfte nulägesindex.

USA-räntorna har stigit något under förmiddagen, med den tioåriga statsobligationen 3 punkter upp på 1,80 procent. Under eftermiddagen kommer bland annat KPI och detaljhandel för april liksom Empire Manufacturing Index och NAHB husmarknadsindex för maj.

På valutamarknaden fick sig euron en liten men avtagande skjuts efter den oväntat starka tyska BNP-statistiken. Euron har stärkts till 1,284 mot dollarn från 1,283 vid måndagens svenska stängning.

"Den positiva överraskningen i tyska BNP har fått euron att rycka till. Utsikterna förblir svaga och den politiska osäkerheten är stor. Vi tror att euron kommer att fortsätta att försvagas", sade Paul Robson Royal Bank of Scotland Group till Bloomberg News.

Table


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?