1515

Räntor och valutor: Kronan föll

Sentimentet fick på tisdagen en inledande positiv skjuts av en starkare tysk BNP-tillväxt än väntat första kvartalet, men försämrades snabbt under eftermiddagen när det stod klart att Grekland går mot nyval, med allt vad det innebär av än större osäkerhet.

Presidenten och partiledarna i Grekland misslyckades vid tisdagens sista försök att hitta ett regeringsunderlag, och därmed står det klart att det blir nyval. En expeditionsregering fram till valet ska utses på onsdagen.

Frågan är om detta andra val kommer att leda till ökade möjligheter att bilda en regering, och om denna i så fall kommer att vara redo, och hinna, genomföra de besparingar som trojkan (EU/ECB/IMF) krävt för ytterligare utbetalningar av stödpaketet. En euroexit för Grekland anses komma närmare.

Vid svensk stängning handlades tyska räntor 1-3 punkter upp, efter att som mest ha stigit 6 punkter tidigare under dagen. Italienska räntor var 8-10 punkter högre medan spanska räntor stigit 4-8 punkter, med den tioåriga statsobligationen på 6,29 procent.

"Nyheterna gör att osäkerheten kvarstår på marknaderna och det kommer att ge fortsatt stöd till tyska obligationer", sa Eric Wand på Lloyds Banking Group till Bloomberg News.

På valutamarknaden fick euron en liten skjuts till 1,287 mot dollarn efter den tyska BNP-statistiken, men tappade efter uppgifterna om nyval till 1,279, vilket kan jämföras med 1,283 vid måndagens svenska stängning. Mot yenen har dollarn stärkts något till 80,07.

Tongångarna från eurogruppen på måndagen var att de vill att Grekland stannar i euroområdet och att ingen förespråkar en exit. Samtidigt vidhåller EU-företrädare att det inte finns något utrymme för ett omförhandlat program, senast av den tyske finansministern.

Anders Borg sa att Grekland nu måste bestämma sig om landet vill uppfylla avtalet med euroländerna och IMF eller möjligen omförhandla någon liten acceptabel punkt.

"Men om man har ett nyval som leder till orimliga krav på omförhandlingar. Då är det nog så att Grekland har kommit till vägs ände", sa han på tisdagen.

Data på morgonen visade att Tysklands BNP steg 0,5 procent första kvartalet, mer än väntade +0,1 procent. I årstakt steg BNP 1,2 procent, och uppgången drevs främst av en stark nettoexport.

Commerzbank skrev i en kommentar att trots det positiva BNP-utfallet så har osäkerheten runt tillväxten ökat betydligt på senare tid.

"Medan IFO-index pekar uppåt igen så har det viktiga inköpschefsindexet för industrin sjunkit under de senaste tre månaderna. Detta är första gången som IFO-index och PMI är så pass oförenliga. Den tyska ekonomin kommer säkert att växa i betydligt långsammare takt under andra kvartalet än under första", skrev Commerzbank.

Den osäkerhet som skapats av skuldkrisen är troligen det främsta skälet till att den tyska ekonomin inte går på i full fart, trots konkurrenskraften och det faktum att ECB:s styrräntor är alldeles för låga för landet. Det politiska dramat i Grekland, budgetrisker i Spanien och Portugal och reformstoppet i Italien gör att skuldkrisen återkommande kommer i förgrunden.

Tyska ZEW-index, som speglar investerarnas förtroende, sjönk till 10,8 i maj från 23,4 föregående månad, väntat var 19,0. ZEW noterade att valen i Grekland och Frankrike har lett till ökad osäkerhet och att de ekonomiska riskerna har stigit Nulägesindex steg dock till 44,1 från 40,7.

I Frankrike var BNP som väntat oförändrad under det första kvartalet, medan BNP i Italien sjönk 0,8 procent från föregående kvartal, mot väntade -0,7 procent.

Bättre tyskt utfall bidrog till att euroområdet som helhet lyckades undvika en "teknisk" recession. Sammantaget för hela euroområdet var BNP oförändrat jämfört med föregående kvartal, efter en nedgång med 0,3 procent fjärde kvartalet. Väntat var -0,2 procent första kvartalet.

Analytiker noterade det positiva utfallet men drog inte alltför stora växlar på det inför framtiden.

Bank of America Merrill Lynch skrev i en kommentar att den positiva överraskningen i Tyskland hjälpte till att kompensera för svagare utfall i periferin. Men trots den positiva överraskningen så är utfall för euroområdet ändå förenligt med deras prognos om att BNP minskar med 0,5 procent för helåret, givet den nedgång som noterats i korttidsindikatorerna för april.

"Vi förväntar oss att återgå till negativa q/q-utfall andra kvartalet givet budgetjusteringar i området och stigande arbetslöshet och minskat förtroende, särskilt i periferin. Vi förväntar oss en svag positiv tillväxt från tredje kvartalet. Vår BNP-prognos är oförändrad på -0,5 procent för 2012 och +0,6 procent för 2013, men med betydande nedåtrisker särskilt i år på grund av det nuvarande tumultet", skrev BoA/ML.

Svenska räntor följde Europas kärna och steg initialt för att sedan sjunka tillbaka, och netto var tioåringen 3 punkter upp. Kronan tappade 6 öre till 7,09 mot dollarn och 5 öre till 9,07 mot euron.

Vice Riksbankschef Barbaro Wickman-Parak sa i ett anförande att penningpolitik måste baseras på prognoser och att basera dessa på katastrofscenarier är inte rimligt. Bilden av den globala ekonomin som Riksbanken såg framför sig vid aprilmötet "såg trots allt ganska bra ut", och trots en skral utveckling i Europa väntades global BNP växa ungefär i linje med det historiska genomsnittet.

"Den statistik som kommit in efter räntebeslutet i april har så här långt inte på något avgörande sätt ändrat den bilden. Men riskerna för en sämre utveckling kvarstår och nervositeten på finansmarknaderna är just nu mer uttalad än i april", sa Barbro Wickman-Parak.

IMF konstaterade, efter Sverigedelegationens årliga besök, att den svaga efterfrågan på svensk export väntas fortsätta. Sveriges BNP-tillväxt väntas hamna i intervallet 0 till +1 procent i år, och aktiviteten väntas ta fart igen från mitten av året, "men nedåtrisker på kort och medellång sikt mot dessa projektioner är signifikanta och speglar bräckligheten i Europa".

Exportrådets exportchefsindex, EMI, steg ändå till 54,8 från 49,7 föregående kvartal, där nulägesindex innebar en markant förbättring från förra mätningen.

USA-räntorna steg successivt under dagen för att sedan sjunka tillbaka under eftermiddagen. Vid svensk stängning låg tioåringen på 1,78 procent, 1 punkt upp från måndag samma tid.

Data på tisdagen visade att KPI var oförändrat i april från föregående månad, medan kärn-KPI steg 0,2 procent, båda som väntat enligt Bloomberg News prognosenkät. Detaljhandeln steg 0,1 procent i april, även det i linje med prognos, medan handeln exklusive bilar steg 0,1 procent (väntat +0,2).

RDQ Economics skrev i en kommentar att det är viktigt att se igenom den månadsvisa volatiliteten i detaljhandeln och en blick på den underliggande trenden visar på en starkare försäljningstillväxt de senaste tre månaderna. Den nominella försäljningsökningen sjönk visserligen i april, men det berodde främst på lägre bensinpriser, som i sig också kan innebära ökad köpkraft.

Empire Manufacturing Index överraskade positivt, och steg till 17,09 från 6,56 föregående månad, väntat var 9.00. Såväl index över nya order som sysselsättning steg något.


Innehåll från SalesforceAnnons

”Techbolagen visar vägen för tillverkningsindustrin”

Tillverkningsindustrin rymmer stora skillnader i fråga om digitaliseringsgrad, visar en ny rapport som avslöjar vad som kännetecknar vinnarna post-covid. ”Ser en tydlig klyfta”.

Pandemin har tvingat nio av tio tillverkningsföretag att ställa om radikalt och ta fram en ny strategi för att lyckas framöver. En ny studie som Salesforce genomfört globalt bland 750 beslutsfattare visar på stora skillnader inom teknikutveckling och digitalisering. Vissa lyckas bättre än andra. De företag som anser sig ha kommit längst har det gemensamt att de satsar på ökad tjänstefiering, flyttar verksamheter till molnet och anammar nya sätt att interagera med sina kunder. 

Ladda ned Trends in Manufacturing 

De som släpar efter riskerar att hamna ohjälpligt på efterkälken när samhällen gradvis öppnar upp igen, varnar experter.

– Vi ser en tydlig klyfta mellan de tillverkningsföretag som framtidssäkrat sin verksamhet och de som fortfarande kämpar med att förhålla sig till turbulenta marknader och hastigt skiftande förväntningar hos medarbetare, partners och kunder. Fler tillverkningsföretag borde låta sig inspireras av framgångsrika techföretag på områden som flytt till molnet, ökad automatisering och att skapa digitala kundupplevelser. Allt det ökar förutsättningarna att lyckas post-covid, säger Cindy Bolt, ansvarig för industriföretag vid Salesforce.

Rapporten visar entydigt att de förändringar som pandemin medfört är här för att stanna. Det gäller framför allt inom försäljning och kundservice, menar närmare sex av tio tillfrågade. Många pekar på att möjligheten att göra träffsäkra prognoser på snabbrörliga marknader hindras av bristande transparens och begränsad tillgång till data, men även av silotänkande. Hela åtta av tio menar att det är svårt att utvinna den data man verkligen skulle ha nytta av ur föråldrade legacy-system.

Bättre prognoser

De enskilt viktigaste prioriteringarna för de kommande två åren är enligt nio av tio svarande ökad processeffektivitet och förbättrade efterfrågeprognoser med hjälp av digitala redskap. Över hälften av ser migration av planeringsprocesser till molnet som en kritisk framgångsfaktor. De chefer som säger sig vara ”mycket väl förberedda” för framtiden har redan flyttat till molnet. 

Ökad tjänstefiering för att diversifiera och säkra sina intäkter från flera källor är den strategi som flertalet (86%) av de företag som ser sig som framtidssäkrade satsar på. Det handlar om att paketera produkt, support, mjukvara och kringtjänster i ett gemensamt erbjudande och en ny affärsmodell.

Den digitala klyftan av idag går mellan tillverkningsföretag som anser sig vara redo för framtiden och de som inte är det. De som anser sig vara bättre rustade har system och teknologi på plats för att hantera kommande år, konstaterar Salesforces Sverigechef Dan Bjurman:

– De svenska företag som redan var mer digitaliserade, eller som lyckades göra denna omställning fort, har stått emot pandemins effekter bättre och i vissa fall även lyckats bättre än förut. Användningen av kunddata i beslutsprocessen samt digitala verktyg för att hantera kundkontakten och den hemmajobbande personalen har haft en tydlig positiv effekt och belyser hur viktigt det är att ha en modern, digitaliserad verksamhet som fattar beslut baserat på data, samt att det är otroligt viktigt att vara flexibel och anpassningsbar.

Ta del av Salesforce senaste rapport Trends in Manufacturing eller läs mer om Manufacturing Cloud här. 

Är du intresserad av mer inom Salesforce Manufacturing, besök: 

IDC Report: Benefits of a Collaborative S&OP Process 

Future of the Manufacturing Industry 

Customer 360 Playbook for Manufacturers 

Mer från Salesforce

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Salesforce och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?