1515

Räntor och valutor: Grekiskt hopp håller räntorna i schack

En mix av oväntat svag statistik från Kina, att JP Morgan gjort en rejäl tradingförlust och politisk osäkerhet i Grekland tyngde inledningsvis risksentimentet på fredagen, som dock lättade något under förmiddagen efter vissa grekiska ljusglimtar.

"Den pågående nervositeten om de politiska utsikterna i Grekland och den stigande möjligheten av en exit från euroområdet håller kvar efterfrågan på tyska obligationerna. Utsikterna för obligationerna kommer att dikteras av rörelserna i riskmarknaderna, som i sin tur tungt påverkas av utvecklingen i Grekland", sade Nick Stamenkovic på RIA Capital Markets till Bloomberg News.

Tyska räntor har stigit någon punkt under förmiddagen, men handlas ändå 1-4 punkter lägre än vid svensk stängning på torsdagen. Spanska räntor har sjunkit 1-2 punkter med tioåringen under 6 procent, medan italienska räntor är 3-6 punkter ned.

Italienska räntor var fortsatt lägre efter en emission av växlar för 10 miljarder euro (även avsedd volym) till lägre ränta och högre bid/cover-nivåer än i april.

I Grekland pågår ansträngningarna för att bilda en ny regering, där bollen ligger hos Pasok. Marknaden reagerade lite på att Antonis Samaras, ledare för det största partiet Ny Demokrati, på fredagen sagt att det fortfarande finns hopp om att kunna lyckas bilda en regering. Han sade att nyval inte borde hållas och att landet behöver prioritera politisk stabilitet över allt annat.

Den tyske utrikesministern Guido Westerwelle sade att Greklands framtid i euroområdet nu ligger i "deras egna händer". Medan Tyskland står fast vid sina åtaganden om hjälp, så måste Grekland leva upp till överenskomna reformåtgärder.

"Om det sker ett avsteg från reformvägen som har överenskommits på bindande sätt, så kommer ytterligare stödutbetalningar inte att vara möjliga", sade han enligt Bloomberg News.

EU-kommissionen presenterade på fredagen sin vårprognos, där de noterar att EU:s ekonomi genomgår en mild recession. En gradvis återhämtning väntas starta under andra halvåret och ta fart under 2013.

Kommissionen spår att BNP faller med 0,3 procent i euroområdet i år och stiger med 1,0 procent nästa år. Prognosen för i år är därmed oförändrad jämfört med interimsprognosen i februari.

"En återhämtning är i sikte, men situationen är bräcklig med stora skillnader mellan medlemsländerna. Vi bevittnar en pågående justering av de budgetmässiga och strukturella obalanser som byggdes upp före och efter krisen, som förvärras av det svaga ekonomiska sentimentet", sade ekonomikommissionär Olli Rehn i en kommentar.

EU-kommissionen reviderade upp sin prognos för inflationen i euroområdet i år till 2,4 procent från 2,1 procent. Nästa år väntas en inflation på 1,8 procent.

Nio av 17 euroländer är på väg att missa sina budgetmål på vägen för att sänka underskotten under stabilitetspaktens 3-procentsgräns. Det gäller till exempel Grekland, Portugal och Spanien, som antas ha ett underskott på 6,4 procent i år och 6,3 procent nästa år, jämfört med målen på 5,3 respektive under 3 procent.

Prognosen har dock inte tagit hänsyn till de senaste budgetåtgärderna, och Olli Rehn sade att de har fullt förtroende för Spaniens beslutsamhet att nå målen. En ny bedömning om behovet av fler besparingar kommer i slutet av maj.

Vad gäller Italien ligger de före den tidtabell EU har satt upp och spås nå -2,0 procent i år, klart bättre än målet att sänka underskottet till under 3-procentsgränsen.

Statistik från Kina visade på en oväntat svag ekonomisk aktivitet i mars, samtidigt inflationen fortsatte att dämpas, en mix som talar för ytterligare stimulansåtgärder.

Dessutom minskar utlåningen. Kinesiska banker förmedlade 681,8 miljarder yuan i nya lån under april, ned från drygt 1.000 miljarder i mars och under väntade 780,0 miljarder yuan.

"Kinas ekonomi är till och med svagare än väntat, med industriproduktionen tillbaka på ensiffriga tillväxttal för första gången sedan den globala finanskrisen. Tillsammans med en dämpad inflation i morse verkar det finnas starka argument för ytterligare lättnader", sade Alistair Thornton, ekonom vid IHS Global Insight i Peking, till Reuters.

USA-räntorna handlas fortsatt lägre med den tioåriga statsobligationen på 1,85 procent. På fredagens USA-agenda står april-PPI och preliminärt Michigan-index för maj.

Svenska räntor handlas 2-3 punkter ned, medan kronan har tappat 6 öre mot dollarn och lika mycket mot euron, som nu kostar över 9 kronor för första gången sedan i december.

Arbetsförmedlingens visade att den öppna arbetslösheten sjönk till 4,3 procent i april från 4,5 procent i mars. Totalt, inklusive deltagare i program för aktivitetsstöd, var arbetslösheten 8,2 procent.

Arbetsförmedlingen såg ändå flera tecken på en fortsatt försvagning på arbetsmarknaden. De noterade att de totalt antalet inskrivna ökade, samtidigt som både antalet lediga platser och antalet personer som påbörjat någon form av arbete minskade.

Swedbank skrev i en kommentar att statistiken bekräftar bilden av en arbetsmarknad som utvecklas sidledes. Den öppna arbetslösheten kvarstår på 4,5 procent, säsongrensat. Antalet personer i program med aktivitetsstöd ökar något samtidigt som antalet nyanmälda lediga platser är något färre än för ett år sedan.

"Statistiken ger inget stöd för någon mer markant försvagning på arbetsmarknaden. Den ger stöd för Swedbanks prognos om en mycket marginell uppgång för arbetslösheten i år", skriver Swedbank.

På valutamarknaden har euron återhämtat sig något till 1:294 mot dollarn efter att ha varit nere på 1:2905 som lägst under fredagen. Jämfört med torsdagen är det ändå en viss fortsatt försvagning.

Table


Innehåll från FacebookAnnons

Satsa globalt – här är experternas bästa råd för internationell expansion med e-handel

Business Sweden, Facebook och Smartly är tre aktörer som på olika sätt stöttar svensk export. Så hur gör man som svenskt företag för att lyckas internationellt?

En del av svaret är att utveckla sin e-handel och här är experternas bästa tips.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

E-handeln har ökat dramatiskt det senaste året och för Sverige har det blivit en betydande exportinkomst. Fördelen med att satsa globalt är uppenbar: kundkretsen mångdubblas, men baksidor finns i form av bland annat ökad konkurrens, höga utvecklingskostnader och större risk för bakslag inom allt från lokala lagar till tull- och logistikproblem. 

Därför har vi ställt frågor till tre personer med över 60 års kombinerad erfarenhet av internationell handel med digital inriktning. Piet-Hein Kerkhof är Vice President på annonseringstjänsten Smartly och har drygt 20 års erfarenhet av internationell e-handel på några av världens största e-handlare. Linda Laszlo Ek hjälper svenska företag som vill ta sin e-handel ut i världen i sin roll som Senior Trade Adviser och expert på internationell e-handel på Business Sweden. Johnas Liljegren är Head of Retail på Facebook där han arbetar tätt ihop med många av Sveriges mest framgångsrika e-handelsexporter.

Om du hade ett råd till ett traditionellt företag inom B2C som vill börja med internationell e-handel, vad skulle det vara?

Linda Laszlo Ek:

– Klivet ut på andra marknader online kan innebära en mångdubblad kundkrets. För att stå sig i en allt tuffare globala konkurrens, där e-handlare slåss om kunderna, blir det allt viktigare att planera och lägga upp en exportstrategi för hur man ska positionera sig och sticka ut bland sina konkurrenter på varje marknad. Att därför förstå och lära känna varje marknad man ska in på och göra sig så relevant som möjligt mot sin målgrupp lokalt blir avgörande för ens framgång. Det handlar om alltifrån att synas i rätt kanaler, förstå kundernas beteendemönster och preferenser och inge ett förtroende som gör att lokala kunder känner sig trygga med att handla dina produkter.

Johnas Liljegren:

– I dag är det viktigt att vara upptäckbar, inte bara sökbar. Den fysiska butiken har historiskt stått för större delen av inspiration till köp, detta har nu flyttat till mobilen. Precis som vi vill få rekommenderat vad vi ska titta på eller lyssna på vill vi bli inspirerade till köp. Precis som underhållningsplattformar jobbar med personalisering genom data gör våra plattformar det också både för organiskt innehåll och för annonser. Att jobba med insikter, automation, kreativitet och produkterbjudande ger plattformar som Instagram eller Facebook möjlighet att inspirera fler att välja annonsörens produkter.

Piet-Hein Kerkhof:

– Gränsen mellan online och offline har suddats ut. Med allt som fladdrar runt i användarnas flöden och skärmar måste innehållet sticka ut och engagera. För att vara relevant måste man som företag anpassa sig. Du lyckas genom att sammanföra annonsköpare, kreatörer och dataanalytiker för att tillsammans skapa annonser som sticker ut, når fram och ger mätbara resultat. Börja med att digitalisera en sak först och gör det bra.

Vilken koll måste man ha på lagar och regler i de länder man säljer till?

Linda Laszlo Ek:

– Det beror på lite olika omständigheter och var i internationaliseringsprocessen du befinner dig samt hur mycket du ska satsa på en specifik marknad. Faktorer som vilka produkter du säljer, vilka marknader du ska in på samt vilka kanaler du ska använda spelar också roll. Men generellt sett kan man säga att ju mer riktad och lokalanpassad e-handel du kör mot en viss marknad, samt om du börjar komma upp i höga försäljningsvolymer, desto större ansvar har du att efterfölja lokala regelverk. Det kan handla om allt från lokala produktkrav, registreringskrav, momsredovisning, marknadsföringsregler till informationskrav på din webbshop för att nämna några exempel. 

– Allt regleras mer på e-handelsområdet än tidigare, så det gäller att se upp vilket ansvar man har på varje marknad. Inom EU pågår det ett stort arbete, där det kommer nya förordningar och direktiv hela tiden. Det är nog få som missat de nya momsreglerna med den nya e-tjänsten OSS, som träder i kraft den 1 juli och som kommer påverka EU:s e-handlare. Till nästa år kommer även nya regler för konsumenträtten inom EU.

Kan man jobba med internationell e-handel inom B2B? Vad är ett bra första steg för att komma igång? 

Johnas Liljegren:

– Minska friktion i alla led. Hur kan ni vara mer tillgängliga, enklare att handla av, bättre på att möta kunden? Ofta har man inom B2B en mindre kundgrupp och inom ett specialiserat område. Jobba smart med insikter och kunskap ni har inom ert produktområde och dela dessa med era kunder. Rollen mässor, event och fysiska möten haft tidigare flyttar allt mer online.

Linda Laszlo Ek:

– Det är klart att det finns en stor potential även för många B2B-företag att satsa på e-handel och digitala kanaler, något som vi ser blir allt vanligare och även nödvändigt för att skapa konkurrensfördelar. En bra fråga att ställa sig om man inte har börjat med e-handel ännu är: ”Kan jag förbättra kundresan genom att erbjuda mina företagskunder e-handel?” Sedan är det, liksom vid e-handel för B2C, viktigt att lägga upp en exportstrategi och göra sig relevant på varje enskild marknad genom att förstå e-handelsmognaden lokalt för branschen, samt preferenser och beteendemönster lokalt. Vad som funkar på en marknad kanske inte funkar på en annan.

Johnas Liljegren:

– Ja, rätt frågor är viktiga att ställa: Behöver du få fler företag att känna till din tjänst eller produkt för att vara valbar eller behöver du vara tillgänglig när kunden överväger olika leverantörer? Beroende på vilken kategori ni arbetar inom kommer e-handeln vara mer eller mindre planerad. Den stora skillnaden mot konsumenthandel är troligen att en större del av köpen är planerade.

Kan man etablera sig i många marknader trots att man inte sitter i dem fysiskt med hjälp av teknik i dag? 

Piet-Hein Kerkhof:

– Absolut. Annonsering i sociala medier är uppbyggd så att du kan skala upp den till nya marknader utan någon större ökning av din marknadsföringsbudget. Genom automatisering kan du enkelt hantera och växla mellan ett stort antal konton och kampanjer från ett och samma ställe. En annan fördel är att du kan hitta kunder som liknar dem som redan köper från dig, oavsett var i världen de befinner sig. Du kan även automatisera flerspråkiga kampanjer för att marknadsföra dina produkter på lokala språk.

Linda Laszlo Ek:

– Ja, det är ju det som är den stora fördelen med e-handel och digitala kanaler. Att man, tack vare teknik och digitala kanaler, i dag kan bli en globalt framgångsrik exportör utan att behöva etablera sig med fysisk verksamhet på varje marknad. Sedan finns det förstås en del fördelar med lokal etablering och registrering efterhand man börjar komma igång med försäljning på en specifik marknad och vill satsa mer ordentligt. Lokal etablering gör det möjligt att spela på lika villkor och till viss del erhålla samma förmåner som sina lokala konkurrenter. Det kan till exempel vara att skaffa ett lokalt varulager för att kunna konkurrera om snabba leveranser, att erbjuda lokala betallösningar eller rekrytera lokal kundtjänst.

Johnas Liljegren:

– Globala plattformar som Facebook och Instagram är bra exempel på hur digitalisering och globalisering suddar ut landsgränser. Man kan som varumärke ha en närvaro i alla länder där de globala plattformarna verkar. Att sälja sina produkter via e-handel har lägre kapitalkostnader än fysisk handel. Försäljare kan via e-handelsplattformar som till exempel Shopify skapa e-handel och betalningslösningar utan stora initiala kostnader och de kan jobba med personalisering och effektiv marknadsföring med verktyg som bland annat Facebook tillhandahåller. Vi ser i dag ofta hur nystartade så kallade ”digital native vertical brands” tänker globalt från start och kan styra det mesta centralt och med små team med hjälp av teknik.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

 

 

 

Mer från Facebook

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Facebook och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?