Räntor och valutor: Viss återhämtning vid stängning

Svenska statsobligationsräntor sjönk kraftigt på torsdagsförmiddagen efter svag industristatistik och besked om att Riksbanken tänker snappa upp lite av det begränsade utbudet av statspapper. På eftermiddagen gröptes dock nergången ut något i takt med en viss förbättring i det generella risksentimentet

Vid stängning hade svenska räntor sjunkit 4-5 punkter, tvåårsräntan ner 4 punkter, till 0,99 procent, och tioårsräntan ner 4 punkter till 1,56 procent. Tidigare på torsdagen noterades tioårsräntan till rekordlåga 1,50 procent

Räntegapet mellan svenska och tyska tioårsobligationer minskade till 0 punkter (9).

Kronan försvagades samtidigt 4 öre mot euron, till 8:95, medan dollarn stärktes knappt 1 öre till 6:90. TCW- index steg till 124,12 (123,68).

SCB:s dataskörd på torsdagsmorgonen visade inte den återhämtning för industriproduktionen i mars som många bedömare hade räknat med efter det oväntade raset i februari. Industriproduktionen steg endast 0,4 procent i mars jämfört med februari, efter ett ras med reviderade 5,1 procent i februari jämfört med januari (-5,2). Enligt SME Direkts prognosenkät väntades en uppgång med 2,2 procent i mars.

Liksom i februari redovisade SCB inte delutfallen för undergrupperna kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel, men en ökning med 16,9 procent för delgruppen industri för icke varaktiga konsumtionsvaror i mars tyder åtminstone på att delar av de problem som tyngde industriproduktionen i februari nu har "rättats till". Jämfört med mars 2011 sjönk dock produktionen i denna delgrupp med 15,6 procent.

Jämfört med mars 2011 sjönk industriproduktionen med 6,5 procent, väntat -4,4 procent enligt SME Direkts enkät, och bortrensat gruvnäringen, som ökade 12,7 procent, sjönk produktionen i tillverkningsindustrin med 7,6 procent i mars jämfört med mars 2011.

Under första kvartalet sjönk industriproduktionen totalt med 1,1 procent jämfört med fjärde kvartalet 2011, men i mars ökade åtminstone orderingången med 2,0 procent jämfört med i februari.

Nordea-ekonomen Andreas Jonsson skrev i ett kundbrev att problemen inom den farmaceutiska sektorn troligen inte har återställts helt i aprilstatistiken, men produktionen är svag även i andra sektorer och han anser att februari- och marsdata sammantaget utgör en besvikelse.

Andreas Jonsson tycker inte heller att återhämtningen för orderingången i mars kompenserar för raset i februari, och med ett PMI-index som pendlar runt 50-strecket ser han få tecken på någon tydlig produktionsökning under andra kvartalet.

SCB:s KPI-data för april kom in helt i linje med förväntningarna, enligt SME Direkts prognosenkät. KPI steg 0,2 procent jämfört med i mars och med 1,3 procent jämfört med april 2011, vilket också var Riksbankens prognos. KPIF- inflationen sjönk samtidigt som väntat till 1,0 procent från 1,1 procent i mars.

På förmiddagen kom också besked om att Riksbanken avser att bygga upp en portfölj bestående av statsobligationer med löptid mellan två och tio år för nominellt 10 miljarder kronor.

Riksbanken hade flaggat för att besked om en kronportfölj skulle kunna bli aktuell i en ekonomisk kommentar för två veckor sedan, men beskedet om att portföljen nu ska börja byggas upp från och med andra halvåret i år, och tolv månader framåt, kom möjligen något snabbare än väntat.

Riksbanken vill med värdepappersportföljen se till att det finns "nödvändiga system, avtal och kunskaper på plats om det i framtiden skulle bli aktuellt att snabbt vidta extraordinära åtgärder".

Sanna Eckardt och Olle Holmgren på SEB skriver i ett kundbrev att det relativt blygsamma beloppet, och det faktum att portföljen ska byggas upp under tolv månader, gör att marknadden inte borde påverkas av Riksbankens åtgärd, men beskedet fick ändå en märkbar effekt på svenska statspappersräntor när beskedet kablades ut på torsdagsförmiddagen.

I övriga Europa märktes en viss lättnad efter bekräftelse om att stödfonden EFSf ska betala ut 4,2 miljarder euro av den planerade kommande betalningen om totalt 5,2 miljarder euro till Grekland. Beskedet dämpade farhågor om att Grekland inom kort skulle börja få problem att betala av utestående skulder.

Tyska statspappersräntor steg med upp till 5 punkter i torsdagens handel medan italienska och spanska räntor sjönk med drygt 10 punkter. Euron återhämtade något av de senaste dagarnas nedgång mot andra valutor men handlades fortsatt klart under 1:30 mot dollarn.

Pasokledaren Evangelos Venizelos övertog på torsdagen mandatet att försöka bilda en ny regering i Grekland, och han sade att han tänker försöka bilda en pro-europeisk samlingsregering tillsammans med Ny Demokrati, Syrisa och Demokratiska Vänstern.

"Det grekiska folket gav inget klart mandat med sina röster, men det är tydligt att de vill ha stabilitet", sade Pasokledaren.

Samtidigt kom signaler från partiet Demokratisk Vänster som gav åtminstone en strimma av hopp om att en regering bestående av Pasok, Ny Demokrati och Demokratisk Vänster inte behöver vara helt omöjligt.

Demokratisk Vänster kritiserade i ett uttalande Syriza för att knuffa landet mot nyval.

"Demokratisk vänster fortsätter att insistera på en realistisk hållning mot ett gradvis minskat engagemang från stödpaketet genom tuffa förhandlingar med våra långivare och med ett fortsatt åtagande om att landet ska bli kvar i euron", skrev partiet i ett uttalande som publicerats på partiets webplats.

Bank of England lämnade styrräntan oförändrad på 0,50 procent efter det penningpolitiska mötet på torsdagen, vilket var helt enligt förväntningarna. Enligt en klar majoritet av tillfrågade analytiker var också beskedet om att centralbanken inte ändrar målet för tillgångsköp oförändrat på 325 miljarder pund, men en minoritet hade räknat med att målet skulle höjas. Pundet stärktes något efter BOE-beskedet och brittiska räntor steg svagt.

Norges Bank lämnade också styrräntan oförändrad, på 1,50 procent, efter det penningpolitiska mötet på torsdagen. Statistik tidigare på torsdagen som visade en oväntat låg inflationstakt i Norge i april påverkade därmed inte det väntade räntebeslutet.

Vice centralbankschefen Jan F Qvigstad konstaterade i pressmeddelandet att det finns tecken på att aktiviteten i norsk ekonomi är lite högre än väntat, men samtidigt har oron på de internationella finansmarknaderna åter ökat. Ett svagt Europa och en stark norsk krona bidrar till att dämpa inflationen och den ekonomiska tillväxten.

Den norska kronan tappade lite efter det låga inflationsutfallet på förmiddagen men återhämtade sig räntebeskedet. Jan F Qvigstad sade vid en presskonferens att banken hade beaktat inflationsutfallet för april i torsdagens räntebeslut.

I USA sjönk antalet nyanmälda arbetslösa till 367.000 förra veckan, från 368.000 föregående vecka, vilket var nära förväntningarna. Importpriserna sjönk 0,5 procent i april, vilket var mer än väntade -0,2 procent.

Det var dock ett oväntat stort underskott i handelsbalansen i mars som tilldrog sig mest uppmärksamhet bland torsdagens USA-data. Underskottet ökade till 51,8 miljarder dollar i mars från 45,4 miljarder i februari. Analytiker hade väntat -50,0 miljarder i mars.

Handelsstatistiken visade samtidigt att exporten steg 2,9 procent i mars samtidigt som importen ökade 5,2 procent.

Christoph Balz, ekonom på Commerzbank, noterar i ett kundbrev att handelsutfallet i mars trots allt gick i linje med antagandet i det första estimatet om USA BNP-tillväxt under första kvartalet. Men även om handelsstatistiken inte borde betyda att det initiala estimatet om en BNP-tillväxt på 2,2 procent behöver ändras räknar Commerzbank med att svaga bygginvesteringar och låga lager innebär att BNP-tillväxten kan behöva justeras ned till 1,8 procent.

RDQ Economics väljer dock att lyfta fram den fortsatt positiva exporttrenden i handelsstatistiken. Under första kvartalet har exporten nu ökat 15,3 procent uppräknat i årstakt. Samtidigt är en starkt ökad import av kapitalvaror en bra signal om stigande tillväxt, enligt RDQ-ekonomerna.

Amerikanska statspappersräntor vände upp i torsdagens handel, främst i längre löptider, drivet av ett mer positivt börsklimat och förberedelser inför en auktion av 30-åriga obligationer för 16 miljarder dollar.

Vic svensk stängning noterades tioårsräntan till 1,90 procent, 9 punkter högre än vid samma tid på onsdagen.

Kinas utrikeshandel genererade ett överskott på motsvarande 18,42 miljarder dollar i april, jämfört med ett överskott på 5,35 miljarder dollar föregående månad.

Exporten ökade med 4,9 procent jämfört med samma månad året före, väntat var +8,5 procent, medan importen ökade med 0,3 procent, väntat var +10,9 procent enligt Bloomberg News prognosenkät.

"Givet den växande politiska osäkerheten i Europa, så väntas dessa svaga data få Peking att växla upp takten i lättnaderna inom kort", sade Li Wei på Standard Chartered till Bloomberg News.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?