1515

Räntor och valutor: Draghi dämpade optimismen

Torsdagen präglades av ett optimistiskt sentiment med stark tilltro om att tillräckligt många privata investerare kommer att ansluta sig till det grekiska skuldbytet, vilket gör att Grekland kan få klartecken för sitt andra stödpaketet och att en oordnad default undviks.

Den värsta yran dämpades dock under eftermiddagen efter lite hökaktiga uttalanden från ECB-chefen Mario Draghi.

Räntespreadarna i Europa gick ihop, med små förändringar i kärnan och räntenedgångar i Italien och Spanien. På valutamarknaden stärktes euron mot dollarn och kronan stärktes likaså, framför allt mot dollarn.

Svenska marknadsräntor steg 1-3 punkter, med den tioåriga statsobligationsräntan 1 punkt upp till 1,80 procent. Den tyska tioårsräntan var oförändrad på 1,78 procent.

Investerarna såg med tillförsikt fram mot torsdagskvällens deadline för privata investerare att anmäla sitt deltagande i skuldbyteserbjudandet. På onsdagskvällen beräknade Bloomberg News att investerare med omkring 60 procent av de grekiska statsobligationerna ditintills hade sagt sig vilja delta i skuldbytet.

Den grekiska regeringen har satt som gräns att minst 75 procent av obligationsinnehavarna måste säga ja till skuldbytet och en grekisk regeringstjänsteman sade till Reuters på torsdagen att regeringen är optimistisk om ett positivt utfall, där klart över 75 procent kommer att delta frivilligt.

Den grekiska regeringen har också gjort klart att man vid ett deltagande över 75 procent är beredda att gå vidare med tvingande åtgärder för resterande innehavare, genom så kallade "collective action clauses", vilket skulle kunna utlösa CDS-kontrakt.

"Även med ett scenario där CDS-kontrakt skulle utlösas tror jag ändå att det är en 'risk på'-händelse. Det är inte en oordnad default", sade Orlando Green, räntestrateg vid Credit Agricole i London, till Bloomberg News.

ECB lämnade som väntat sin styrränta oförändrad till 1,00 procent och vid den efterföljande presskonferensen meddelade ECB-chefen Mario Draghi att det finns fortsatta tecken på stabilisering i ekonomin och att stigande energipriser och skattehöjningar kommer att få inflationen att ligga över 2 procent under 2012. Han sade att den senaste tidens statistik bekräftar tecknen på en stabilisering, men att nedåtriskerna fortsätter att dominera.

I sina nya prognoser spår ECB en svagare BNP- utveckling i år, mellan -0,5 procent och +0,3 procent, än i den förra prognosen i december. Samtidigt skrevs inflationsprognosen upp rejält, till 2,1-2,7 procent från 1,5- 2,5 procent

Mario Draghi sade att ECB:s båda treårsrepor har haft en positiv påverkan på ekonomin och har fått riskmiljön att förbättras enormt. Han sade att bollen nu ligger hos politikerna att fortsätta att förbättra situationen.

"Inga mer krisbekämpningsåtgärder från ECB", var slutsatsen som Nordeas chefanalytiker Anders Matzen drog.

Han skrev i en kommentar att Mario Draghi talade om en stabilisering, att någon räntesänkning inte hade diskuterats vid torsdagens möte och att ECB-chefen beskrev de båda treårsreporna som en tillfällig åtgärd för att förhindra en allvarlig finansiell kris.

"ECB har gjort sitt - nu är det upp till politikerna att lösa skuldkrisen", skrev Anders Matzen.

Den tyska industriproduktionen överraskande positivt i januari och steg med 1,6 procent från i december, jämfört med väntade 1,1 procent i Bloomberg News enkät. Med tanke på att decemberutfallet samtidigt reviderades upp och industriorder tidigare kommit in långt under förväntan var utfallet än starkare. I årstakt steg industriproduktionen med 1,8 procent, väntat 1,1 procent.

"Detta är förstahandsbevis för en spröd återhämtning i ekonomin", sade Carsten Brzeski, ekonom vid ING i Bryssel till Bloomberg News, och tillade att den tyska ekonomin är robust nog för att kunna motstå såväl stigande oljepriser som svagare efterfrågan i andra euroländer.

Bank of England lämnade som väntat sin styrränta oförändrad till 0,50 procent och behöll även omfattningen på programmet för tillgångsköp till 325 miljarder pund.

Bank of Canada lämnade också sin styrränta oförändrad, till 1,00 procent, vilket en samstämmig analytikerkår också hade räknat med.

Här hemma visade SCB-statistik att småhuspriserna sjönk med 1 procent under tremånadersperioden december- februari, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. På ett år har priserna sjunkit med 3 procent.

Almegas tjänsteindikator tyder på en fortsatt inbromsning i tjänstesektorn under det första kvartalet, vilket skulle tyda på att Sverige nu befinner sig i recession, med sjunkande BNP två kvartal i rad.

Amerikanska marknadsräntor steg med god global riskaptit och den tioåriga statsobligationsräntan var upp 2 punkter till 1,98 procent.

Antalet nyanmälda arbetslösa steg oväntat till 362.000 personer förra veckan.

RDQ Economics skrev i en kommentar att trots att antalet nyanmälda arbetslösa steg något har genomsnittet under februari varit på den lägsta nivån på fyra år, vilket bådar gott inför fredagens sysselsättningsrapport.

På valutamarknaden stärktes euron kraftigt mot dollarn på optimismen kring Greklands skuldbyte. Sammantaget gick euron till 1:323 mot dollarn från 1:312 vid onsdagens svenska stängning.

"Vad som driver euro/dollar är till stor del risksentimentet och vad som händer i Grekland", sade Lauren Rosborough, senior valutastrateg vid Societet Generale i London, till Bloomberg News.

Kronan stärktes också rejält mot dollarn, med 9 öre till 6:72. Mot euron var rörelserna mindre och kronan stärktes 4 öre till 8:89.

Yenen försvagades efter att Japan i januari redovisat det största bytesbalansunderskottet någonsin, vilket också var klart under prognos.


Innehåll från FacebookAnnons

Satsa globalt – här är experternas bästa råd för internationell expansion med e-handel

Business Sweden, Facebook och Smartly är tre aktörer som på olika sätt stöttar svensk export. Så hur gör man som svenskt företag för att lyckas internationellt?

En del av svaret är att utveckla sin e-handel och här är experternas bästa tips.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

E-handeln har ökat dramatiskt det senaste året och för Sverige har det blivit en betydande exportinkomst. Fördelen med att satsa globalt är uppenbar: kundkretsen mångdubblas, men baksidor finns i form av bland annat ökad konkurrens, höga utvecklingskostnader och större risk för bakslag inom allt från lokala lagar till tull- och logistikproblem. 

Därför har vi ställt frågor till tre personer med över 60 års kombinerad erfarenhet av internationell handel med digital inriktning. Piet-Hein Kerkhof är Vice President på annonseringstjänsten Smartly och har drygt 20 års erfarenhet av internationell e-handel på några av världens största e-handlare. Linda Laszlo Ek hjälper svenska företag som vill ta sin e-handel ut i världen i sin roll som Senior Trade Adviser och expert på internationell e-handel på Business Sweden. Johnas Liljegren är Head of Retail på Facebook där han arbetar tätt ihop med många av Sveriges mest framgångsrika e-handelsexporter.

Om du hade ett råd till ett traditionellt företag inom B2C som vill börja med internationell e-handel, vad skulle det vara?

Linda Laszlo Ek:

– Klivet ut på andra marknader online kan innebära en mångdubblad kundkrets. För att stå sig i en allt tuffare globala konkurrens, där e-handlare slåss om kunderna, blir det allt viktigare att planera och lägga upp en exportstrategi för hur man ska positionera sig och sticka ut bland sina konkurrenter på varje marknad. Att därför förstå och lära känna varje marknad man ska in på och göra sig så relevant som möjligt mot sin målgrupp lokalt blir avgörande för ens framgång. Det handlar om alltifrån att synas i rätt kanaler, förstå kundernas beteendemönster och preferenser och inge ett förtroende som gör att lokala kunder känner sig trygga med att handla dina produkter.

Johnas Liljegren:

– I dag är det viktigt att vara upptäckbar, inte bara sökbar. Den fysiska butiken har historiskt stått för större delen av inspiration till köp, detta har nu flyttat till mobilen. Precis som vi vill få rekommenderat vad vi ska titta på eller lyssna på vill vi bli inspirerade till köp. Precis som underhållningsplattformar jobbar med personalisering genom data gör våra plattformar det också både för organiskt innehåll och för annonser. Att jobba med insikter, automation, kreativitet och produkterbjudande ger plattformar som Instagram eller Facebook möjlighet att inspirera fler att välja annonsörens produkter.

Piet-Hein Kerkhof:

– Gränsen mellan online och offline har suddats ut. Med allt som fladdrar runt i användarnas flöden och skärmar måste innehållet sticka ut och engagera. För att vara relevant måste man som företag anpassa sig. Du lyckas genom att sammanföra annonsköpare, kreatörer och dataanalytiker för att tillsammans skapa annonser som sticker ut, når fram och ger mätbara resultat. Börja med att digitalisera en sak först och gör det bra.

Vilken koll måste man ha på lagar och regler i de länder man säljer till?

Linda Laszlo Ek:

– Det beror på lite olika omständigheter och var i internationaliseringsprocessen du befinner dig samt hur mycket du ska satsa på en specifik marknad. Faktorer som vilka produkter du säljer, vilka marknader du ska in på samt vilka kanaler du ska använda spelar också roll. Men generellt sett kan man säga att ju mer riktad och lokalanpassad e-handel du kör mot en viss marknad, samt om du börjar komma upp i höga försäljningsvolymer, desto större ansvar har du att efterfölja lokala regelverk. Det kan handla om allt från lokala produktkrav, registreringskrav, momsredovisning, marknadsföringsregler till informationskrav på din webbshop för att nämna några exempel. 

– Allt regleras mer på e-handelsområdet än tidigare, så det gäller att se upp vilket ansvar man har på varje marknad. Inom EU pågår det ett stort arbete, där det kommer nya förordningar och direktiv hela tiden. Det är nog få som missat de nya momsreglerna med den nya e-tjänsten OSS, som träder i kraft den 1 juli och som kommer påverka EU:s e-handlare. Till nästa år kommer även nya regler för konsumenträtten inom EU.

Kan man jobba med internationell e-handel inom B2B? Vad är ett bra första steg för att komma igång? 

Johnas Liljegren:

– Minska friktion i alla led. Hur kan ni vara mer tillgängliga, enklare att handla av, bättre på att möta kunden? Ofta har man inom B2B en mindre kundgrupp och inom ett specialiserat område. Jobba smart med insikter och kunskap ni har inom ert produktområde och dela dessa med era kunder. Rollen mässor, event och fysiska möten haft tidigare flyttar allt mer online.

Linda Laszlo Ek:

– Det är klart att det finns en stor potential även för många B2B-företag att satsa på e-handel och digitala kanaler, något som vi ser blir allt vanligare och även nödvändigt för att skapa konkurrensfördelar. En bra fråga att ställa sig om man inte har börjat med e-handel ännu är: ”Kan jag förbättra kundresan genom att erbjuda mina företagskunder e-handel?” Sedan är det, liksom vid e-handel för B2C, viktigt att lägga upp en exportstrategi och göra sig relevant på varje enskild marknad genom att förstå e-handelsmognaden lokalt för branschen, samt preferenser och beteendemönster lokalt. Vad som funkar på en marknad kanske inte funkar på en annan.

Johnas Liljegren:

– Ja, rätt frågor är viktiga att ställa: Behöver du få fler företag att känna till din tjänst eller produkt för att vara valbar eller behöver du vara tillgänglig när kunden överväger olika leverantörer? Beroende på vilken kategori ni arbetar inom kommer e-handeln vara mer eller mindre planerad. Den stora skillnaden mot konsumenthandel är troligen att en större del av köpen är planerade.

Kan man etablera sig i många marknader trots att man inte sitter i dem fysiskt med hjälp av teknik i dag? 

Piet-Hein Kerkhof:

– Absolut. Annonsering i sociala medier är uppbyggd så att du kan skala upp den till nya marknader utan någon större ökning av din marknadsföringsbudget. Genom automatisering kan du enkelt hantera och växla mellan ett stort antal konton och kampanjer från ett och samma ställe. En annan fördel är att du kan hitta kunder som liknar dem som redan köper från dig, oavsett var i världen de befinner sig. Du kan även automatisera flerspråkiga kampanjer för att marknadsföra dina produkter på lokala språk.

Linda Laszlo Ek:

– Ja, det är ju det som är den stora fördelen med e-handel och digitala kanaler. Att man, tack vare teknik och digitala kanaler, i dag kan bli en globalt framgångsrik exportör utan att behöva etablera sig med fysisk verksamhet på varje marknad. Sedan finns det förstås en del fördelar med lokal etablering och registrering efterhand man börjar komma igång med försäljning på en specifik marknad och vill satsa mer ordentligt. Lokal etablering gör det möjligt att spela på lika villkor och till viss del erhålla samma förmåner som sina lokala konkurrenter. Det kan till exempel vara att skaffa ett lokalt varulager för att kunna konkurrera om snabba leveranser, att erbjuda lokala betallösningar eller rekrytera lokal kundtjänst.

Johnas Liljegren:

– Globala plattformar som Facebook och Instagram är bra exempel på hur digitalisering och globalisering suddar ut landsgränser. Man kan som varumärke ha en närvaro i alla länder där de globala plattformarna verkar. Att sälja sina produkter via e-handel har lägre kapitalkostnader än fysisk handel. Försäljare kan via e-handelsplattformar som till exempel Shopify skapa e-handel och betalningslösningar utan stora initiala kostnader och de kan jobba med personalisering och effektiv marknadsföring med verktyg som bland annat Facebook tillhandahåller. Vi ser i dag ofta hur nystartade så kallade ”digital native vertical brands” tänker globalt från start och kan styra det mesta centralt och med små team med hjälp av teknik.

Så kan Facebook hjälpa dig att expandera verksamheten till nya marknader 

 

 

 

Mer från Facebook

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Facebook och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?