1515

Räntor och valutor: Euron fortsätter stärkas

Europaräntorna pekar överlag fortsatt nedåt under tisdagens förmiddagshandel samtidigt som de ledande europeiska börserna stiger och euron stärks.

Vid lunchtid är den tioåriga tyska benchmarkräntan ned 2 punkter till 1,91 procent, från måndagens svenska stängning, medan den svenska tioårsräntan är upp 2 punkter till 2,06 procent.

Spanska och italienska räntor stiger efter emissioner på förmiddagen.

Spanien sålde växlar för totalt 2,58 miljarder euro, under avsedd volym som var upp till 3,0 miljarder euro.

Räntan för sexmånadersväxlarna var högre än vid motsvarande emission i februari, samtidigt som efterfrågan på såväl tremånaders- som sexmånadersväxlarna var mindre än förra gången.

Spaniens premiärminister Mariano Rajoy sade att han kommer att lägga fram en "mycket sträng" budget för 2012 den 30 mars och sedan inleda arbetet med en ny uppsättning reformer, inklusive inom energiområdet och den offentliga sektorn. Regeringen har inga planer på att höja skatten på konsumtion, sade han.

Här hemma publicerade SCB ett knippe statistik och speciellt handelssiffrorna tolkas olika av olika bankanalytiker.

Handelsbalansen visade ett överskott på 5,9 miljarder kronor i februari, vilket var lägre än väntade +7,3 miljarder som analytikerna räknat med enligt SME Direkt.

Exportvärdet var i princip oförändrat jämfört med samma månad 2011, till 98,5 miljarder kronor. Importvärdet steg 5 procent till 92,9 miljarder kronor.

SEB:s Olle Holmgren konstaterar att handelsöverskottet kom in lägre än de räknat med vilket främst berodde på svagare export. Eftersom antalet arbetade dagar är lågt i mars kommer det dessutom att innebära ytterligare press nedåt för exporten och utgöra en nedåtrisk för SEB:s BNP-prognos för första kvartalet, enligt analytikern.

Andreas Jonsson, analytiker på Nordea, tonar dock ned handelsstatistiken och påpekar att de ska tolkas försiktigt eftersom den är "ökänt volatil". Men om man lägger ihop januari och februari pekar de mot en ganska svag inledning på året, vilket stämmer överens med sjunkande BNP även under första kvartalet, enligt analytikern.

Swedbank är dock av en annan åsikt. Även om starka importsiffror gjorde att handelsnettot blev svagare än väntat så överraskade februaris handelssiffror lite på uppsidan och pekar mot en återhämtning under första kvartalet efter ett svagt fjärde kvartal.

Utlåningstakten till hushållen fortsatte att växla ned till 5,0 procent i februari, från 5,1 procent i januari, medan

penningmängden ökade såväl mätt i M1 som i M3.

Nordeas Caroline Bjerking konstaterar att kredittillväxten gradvis har minskat de senaste två åren i takt med att bolåneräntorna stigit. Dessutom går nedväxlingen hand i hand med den tröga trenden för huspriserna vid slutet av fjolåret.

"Den lägre kredittillväxten välkomnas av Riksbanken, även om direktionen kanske skulle vilja se en mer tydlig nedgång. Kredittillväxten bör inte vara någon stor orosfaktor för Riksbanken för närvarande", skriver hon i en kommentar, men tillägger att den kan vara ett skäl till att gå in tidigare i höjningscykeln, när lägre bolåneräntor så småningom leder till att efterfrågan på krediter börjar ta fart igen.

Producentpriserna ökade med 0,4 procent i februari, jämfört med i januari, och med 0,5 procent jämfört med ett år tidigare. Högre råvarupriser motverkades delvis av en starkare krona.

Förväntningarna låg på +0,3 respektive +0,4 procent, enligt SME Direkts enkät bland analytiker.

Nordea presenterade för övrigt en ny konjunkturprognos på morgonen där de skriver att Sveriges ekonomi växer igen från och med mitten av 2012, efter en svag inledning på året. Arbetsmarknaden släpar dock efter och läget förbättras något först under nästa år.

Sveriges BNP väntas minska med 0,3 procent i år och öka med 1,8 procent nästa år, enligt Nordea, som konstaterar att riskviljan har ökat påtagligt sedan ECB steg in och tog en mer aktiv roll. Flera faktorer i omvärlden håller dock tillbaka återhämtningen. Den ekonomiska aktiviteten dämpas när statsfinanser ska saneras. Därtill kan nya regleringar för den finansiella sektorn hämma kreditgivningen.

Nordea räknar med att Riksbankens reporänta ligger på 0,75 procent i slutet av 2012 och 1,75 procent i slutet av 2013.

OECD skriver i en rapport om euroområdet och EU som publicerades på tisdagen att EU behöver ta itu med den ekonomiska krisen och gå mot en starkare, mer rättvis och renare tillväxt.

Strukturella svagheter i arbets- och produktmarknaderna bidrar till låg produktivitet och sysselsättning, liksom en långsam tillväxt. En högre tillväxttakt skulle göra de nuvarande skuldnivåerna mer uthålliga och skapa mer utrymme för att hantera de social och miljömässiga utmaningarna. Detta kräver ett ambitiöst program för strukturreformer. Att ta bort policyhinder för tillväxten kräver ett brett omfång av åtgärder för att höja produktiviteten och sysselsättningsnivåerna, enligt OECD.

OECD:s generalsekreterare Angel Gurria sade att euroländernas finansministrar bör öka resurserna för euroområdets räddningsfonder vid eurogruppens möte på fredag till åtminstone 1.000 miljarder euro. Den nuvarande storleken på räddningsfonderna är inte tillräckligt stora för att återskapa marknadens förtroende.

USA-räntorna pekar också fortsatt nedåt i förmiddagens europeiska handel, efter Fed-chefen Ben Bernankes mjuka tal på måndagseftermiddagen.

Han sade bland annat att det är uppmuntrande att arbetslösheten har sjunkit, men att en fortsatt ackommoderande penningpolitik krävs för att göra ytterligare framsteg. Han sade vidare att det är svag efterfrågan, snarare än strukturella orsaker, som förklarar den alltjämt höga arbetslösheten.

Sebastien Galy, strateg vid Societe Generale, sade till Reuters att marknaden tog fasta på Ben Bernankes uttalande att arbetslösheten till stor del har cykliska förklaringar.

Klockan 16.00 i eftermiddag släpps de amerikanska hushållens konfidensindikator för mars, där analytikerna i Bloomberg News enkät väntar sig en liten nedgång till 70,1 från 70,8 i februari, enligt. Klockan 15.00 kommer S&P/Case- Shiller husprisindex för januari, där priserna väntas ha sjunkit med 3,80 procent i årstakt. Dessutom fortsätter Fed- chefen Ben Bernanke i kväll sin serie med gästföreläsningar och flera andra Fed-företrädare talar under sen eftermiddag och kvällen.

På valutamarknaden har euron åter hämtat sig mot dollarn, efter en försvagning tidigare på morgonen, och handlas kring 1:336. Dollarn tyngs mot de flesta större valutor efter att Ben Bernankes signaler om en fortsatt ackommoderande penningpolitik gett näring till spekulationer om att det kan bli en ny tredje omgång kvantitativa lättnader, QE3.

Dollarn har även tappat mot yenen.

Kronan, som också försvagades i den inledande europeiska handeln har hämtat sig och har stärkts med 4 öre mot dollarn och med cirka 2 öre mot euron.

Table


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?