1515

Räntor och valutor: Stärkt euro vände ned igen

Europeiska statspappersräntor uppvisade en blandad utveckling i onsdagens handel, där en inledande ränteuppgång byttes till en nedgång på eftermiddagen. Euron noterade en liknande utveckling gentemot andra valutor.

Spanska statspappersräntor steg däremot i eftermiddagens handel på förnyad oro för landets skuldsituation. Citigroups chefekonom Willem Buiter varnade på onsdagen för att Spanien stod inför en stigande risk att behöva strukturera om statsskulden.

"Spanien är nyckellandet för vilket jag oroar mig mest. Det har verkligen rört sig mot fel ände av spektret och står nu inför en större risk för en statsskuldsrekonstruktion än någonsin tidigare", sade han i en intervju med Bloomberg Radio.

Svenska statsobligationsräntor steg på förmiddagen men vid stängning noterades räntenivåerna 3-5 punkter lägre än på tisdagen. Tioårsräntan sjönk 3 punkter, till 2,08 procent, medan räntegapet mot den tyska motsvarigheten ökade till 9 punkter (6).

Euron försvagades 2 mot kronan, till 8:90, medan dollarn stärktes 1 öre, till 6:75. TCW-index sjönk till 122,21 (122,40).

EU-agendan var tunn på onsdagen, men desto mer nyheter kom från Storbritannien, först kom besked om oväntat svaga statsfinanser i februari och om två duvaktiga BOE- ledamöter vid det senaste policymötet.

Finansdepartementet redovisade att nettolånelånebehovet var 15,2 miljarder pund i februari, nära dubbelt upp mot förväntningarna, delvis på grund av lägre skatteinkomster än väntat.

4Cast noterade att i kombination med att utfallet i januari var bättre än väntat är utvecklingen hittills i år i linje med förväntningarna, men tidigare såg det ut som att lånebehovet var på väg mot att underskrida prognosen, "så det kanske finns mindre manöverutrymme i budgeten än vi hade trott".

Protokollet från Bank of Englands policymöte i början av mars visade att samtliga nio ledamöter röstade för att lämna styrräntan oförändrad på 0,5 procent. Sju av ledamöterna röstade för att lämna programmet för tillgångsköp oförändrat på 325 miljarder pund, medan två ledamöter, Adam Posen och David Miles ville utöka köpprogrammet med 25 miljarder pund.

Protokollet visade att ledamöterna talade uppåtrisker mot inflationsprognoserna samtidigt som de såg "signifikanta risker mot den ekonomiska aktiviteten som kan resultera i att inflationen faller betydligt under målet på medellång sikt".

"Om oljepriserna skulle stiga till en nivå betydligt över vad kommittén för närvarande antar, då skulle det tendera att bromsa in den globala och inhemska återhämtningen, reducera utbudstillväxten och sätta uppåttryck på inhemska kostnader och priser", framgick det av protokollet.

På eftermiddagen presenterade vidare finansminister George Osborne den brittiska regeringens budget där Budgetunderskottet väntas uppgå till 126 miljarder pund 2011/2012 och till 120 miljarder 2012/2013. Budgetunderskottet väntas nå 7,6 procent av BNP nästa år och statsskulden väntas toppa på 76,3 procent av BNP 2014/2015.

BNP-prognosen för 2012 höjs med 0,1 procentenhet, till 0,8 procent, medan prognosen för 2013 sänks lika mycket, till 2,0 procent.

George Osborne bekräftade att den högsta skattesatsen, på inkomster över 150.000 pund, sänks från 50 procent till 45 procent från april 2013 samt att företagsskatten ska sänkas i två steg till 22 procent. Detta ska delvis kompenseras med att stämpelskatten på bostäder värda över 2 miljoner pund höjs till 7 procent, från 5 procent samt av ett åtgärdsprogram mot skattefusk.

Financial Times noterade att budgeten i det närmaste var finanspolitiskt neutral, och att finansministern bekräftade regeringens besparingsåtagande.

Den brittiska räntemarknaden reagerade positivt på beskedet från statsskuldkontoret, DMO, om att emissionsvolymen för statsobligationer beräknas bli 167,7 miljarder pund 2012/2013, vilket var lägre än marknadens konsensusprognos på 180 miljarder pund.

I USA talade Fedchefen Ben Bernanke och finansminister Timothy Geithner inför ett kongressutskott om den europeiska skuldkrisen. I Fedchefens anförande, som publicerades sent på tisdagskvällen, sade han att Europa måste stärka sina banker ytterligare och att dess finansiella och ekonomiska situation är "fortsatt svår" även om stressen har minskat.

Han sade vidare att de amerikanska bankernas exponering mot perifera euroländer är "begränsad", men att amerikanska penningmarknadsfonder är "sårbara" mot Europas kris.

Timothy Geithner sade å sin sida att världen behöver se att Europa löser sin kris på egen han, men att det ligger i USA:s intresse att IMF också spelar med "modest roll".

I kommentarer till CNBC på tisdagskvällen sade Fedchefen att USA:s ekonomiska utsikter på längre sikt är "mycket goda", men att det kvarstår "viktiga utmaningar" som måste bemästras på kortare sikt.

På en fråga om den senaste tidens markanta uppgång i amerikanska statspappersräntor, och om spekulationerna om att Fed kanske inte kommer att behålla styrräntan nära noll ända till slutet av 2014, sade Ben Bernanke att Fed kommer att fortsätta att utvärdera all inkommande information. Fedchefen upprepade: "Vi har sett en viss förbättring men vi har ännu en lång väg att gå".

Statistik på onsdagen visade att försäljningen av befintliga bostäder sjönk 0,9 procent i februari, vilket var svagare än väntade plus 0,9 procent. Samtidigt reviderades dock försäljningstalen för januari uppåt, så försäljningstakten i februari var endast marginellt lägre än väntat.

RDQ Economics noterade i ett kundbrev att försäljningen visserligen backade av något i februari, men trenden är ännu positiv med en ökning på 18,4 procent räknat i årstakt den senaste tremånadersperioden. De konstaterar vidare att till skillnad från tidigare tillfälliga förbättringar i bostadsstatistiken så baseras de senaste månadernas relativt gynnsamma bostadsstatistik inte på tillfälliga statliga stödprogram.

Amerikanska statspappersräntor fluktuerade på höga nivåer efter den svenska marknadens stängning på tisdagen. I onsdagens handel följde USA-räntorna den europeiska utvecklingen, vilket innebar en nedgång i eftermiddagens handel.

Vid den svenska marknadens stängning noterades tioårsräntan till 2,32 procent, 5 punkter lägre än vid samma tid på tisdagen.


Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?