1515

Räntor och valutor: Euron tappar

Europaräntorna har visat relativt små förändringar under förmiddagen. Tyska räntor har stigit något och handlas 1-2 punkter upp från svensk stängning på måndagen, samtidigt som Europabörserna utökar sin uppgång.

Italienska räntor är 4-5 punkter ned medan spanska räntor handlas blandat. En italiensk emission av ettårsväxlar såldes till en ränta på 1,40 procent, jämfört med 2,23 procent i mitten av februari.

I Sverige steg KPI med 0,7 procent i februari jämfört med föregående månad och med 1,9 procent i årstakt, högre än väntade 0,5 respektive 1,7 procent i SME Direkts prognosenkät. Inflationstakten var därmed oförändrad från i januari.

Riksbankens prognos från den penningpolitiska rapporten, som publicerades den 16 februari, var en KPI- inflation på 2,2 procent i januari.

En rad delkomponenter bidrog relativt jämnt till uppgången under månaden. Högre priser på livsmedel och tobak bidrog med 0,1 procentenhet vardera, liksom prisuppgångar på kläder och skor samt elström. Inom transportområdet påverkade högre priser på drivmedel och transporttjänster uppåt med 0,1 procentenhet vardera, liksom prisuppgångar på paketresor.

KPIF (KPI med fast ränta) steg med 1,1 procent i årstakt, upp från 0,9 procent i januari, väntat var 0,9 procent. Riksbankens prognosbana pekade mot en uppgång på 1,3 procent i årstakt.

Swedbank skrev i en kommentar att KPI-utfallet var högre än konsensus men i linje med deras prognos. De flesta komponenter kom in som väntat, även om elpriserna inte påverkade KPI så mycket som väntat, vilket är något förvirrande eftersom spotpriserna på el stigit 33 procent under månaden vilket brukar ge ett större genomslag. Hursomhelst kan omkastningen i elpriserna i mars bli något mindre än antagits.

Den fördröjda effekten av skattehöjningen på tobak blev lite större än väntat, och även livsmedelspriserna steg något mer än antagits. Det finns däremot inga skäl att göra några större justeringar i inflationsprognosen efter dagens utfall.

Swedbank noterar att även om diskrepansen mellan inflationsutfallet och Riksbankens prognos bara minskat något så kvarstår behovet för Riksbanken att sänka sin kortsiktiga inflationsbana. Samtidigt visade Nationalräkenskaperna att antalet arbetade timmar varit högre än väntat, vilket drar ned produktiviteten och talar för ett högre kostnadstryck i den svenska ekonomin än tidigare antagits.

"Detta neutraliserar till viss del Riksbankens behov att revidera sin inflationsprognos nedåt vilket innebär att den nuvarande diskrepansen bör ses som lite mindre duvaktig än vi trodde före denna nya information", skriver Swedbank.

Nordea skrev i en kommentar att den främsta överraskningen i februari var tobakspriserna som bidrog med 0,1 procentenhet uppåt. Även livsmedelspriserna var något högre än väntat, medan de flesta andra komponenter kom in i linje med förväntningarna.

Även om KPI-utfallet var något högre än väntat så ändrar det inte bilden av att inflationstrycket är dämpat och lägre än vad Riksbanken antagit. Nordea spår att KPI- inflationen sjunker under 1 procent i mitten av 2012.

"Det börjar bli lite tjatigt, men vi fortsätter att tro att en svag utveckling i den svenska ekonomin kommer att dominera penningpolitiken under en tid framöver. Detta kommer i sin tur att innebära att reporäntan sänks ytterligare i år, och vi ser en ränta på 0,75 procent i höst", skriver Nordea.

Handelsbanken anser inte att KPI-utfallet ger några skäl till revidering av inflationsbanan, utan den nedåtgående trenden för det inhemska pristrycket väntas fortsätta. Utfallet bör heller inte vara någon stark grund för en omvärdering hos Riksbanken.

Även om det krävs en del uppdateringar efter januariutfallet för både KPI och arbetslösheten och efter BNP fjärde kvartalet så har Riksbanken flera argument som pekar i samma riktning, att dra ned räntebanan.

Den månadsvisa uppgången i KPIF i februari var i linje med Riksbankens prognos, och prognosfelen för inflationen (KPI och KPIF) följer till stor del effekterna från omviktningen i januari.

"Vi anser fortsatt att Riksbanken behöver justera både sin arbetslöshetsprognos (upp) och inflationsprognos (ned). Vår uppfattning är att vi mest sannolikt får se ytterligare en räntesänkning med 25 punkter i april", skriver Handelsbanken.

Svenska räntor handlas 1-2 punkter upp. Kronan stärktes initialt något efter KPI-utfallet och handlas sammantaget 3 öre starkare mot dollarn och 4 öre starkare mot euron jämfört med noteringarna vid måndagens stängning.

Finansinspektionen, FI, presenterade på tisdagen en utvärdering av bolånetaket. FI konstaterade bland annat att belåningsgraderna minskar för första gången på tio år och att andelen hushåll med nya lån över 85 procent har halverats sedan 2009.

"Undersökningen visar att bolånetaket fungerar. För första gången sen 2002, då jämförbara uppgifter finns tillgängliga, har belåningsgraderna sjunkit i Sverige", skriver FI.

Malin Omberg, analyschef vid FI, sade att FI:s undersökning visar att de svenska hushållen har goda marginaler, vilket även gäller hushåll med lån över 85 procent. FI:s stickprov visar också att de allra flesta svenska hushåll klarar såväl en högre ränta som ett betydande inkomstbortfall, liksom en kombination av dessa.

"Motståndskraften i hushållssektorn är god, det bekräftas av våra stresstester. Det finns hushåll som ligger på marginalen, men för hushållssektorn som helhet tycker vi att det ser betryggande ut", sade hon.

Klockan 12 håller Per Jansson, ny ledamot i Riksbankens direktion, ett anförande med titeln "Några aspekter på det ekonomiska läget".

HUI reviderade upp sin prognos för i år men reviderade ned för nästa år. HUI spår nu att den totala detaljhandeln kommer att öka med 1,5 procent i fasta priser i år och 2,0 procent 2013. Den värsta krisen i Europa har stillats, men svenskarnas oro överförs nu till risken för att bli arbetslös.

I övriga Europa visade tyska ZEW-index på ett bättre stämningsläge hos investerarna. Index över förväntningarna om framtida tillväxt steg till 22,3 i mars, jämfört med 5,4 föregående månad, väntat var 10,0. Nulägesindex sjönk däremot till 37,6 från 40,3 föregående månad, väntat var 41,5.

Eurogruppen meddelade sent på måndagen att de ger sitt politiska klartecken till det andra grekiska stödprogrammet på 130 miljarder euro och att beslut om storleken på euroländernas permanenta räddningsfond ESM kommer vid mötet i slutet på mars.

Eurogruppen mjukade också upp Spaniens budgetmål för i år till "cirka 5,3 procent", från tidigare 4,4 procent. Samtidigt höll eurogruppen fast vid att Spanien ska sänka sitt underskott till under 3 procent nästa år, som Spaniens tidigare åtagande var. Därmed krävs ytterligare besparingar eller nedskärningar för den nytillträdda regeringen.

USA-räntorna handlas fortsatt högre, med tioåringen upp 4 punkter upp på 2,04 procent. Tisdagens viktigaste USA-statistik är februari månads detaljhandelsiffra. En ökning med 1,0 procent väntas enligt Bloomberg News prognos bland analytiker. Exklusive bilar väntas försäljningen ha ökat 0,7 procent.

Dessutom lämnar Federal Reserve räntebesked klockan 19.15, svensk tid. Den amerikanska centralbanken väntas inte annonsera några förändringar i den penningpolitiska hållningen, utan fokus blir var inkommande ekonomiska data innebär för de ekonomiska utsikterna.

På valutamarknaden har euron tappat något till 1:312 mot dollarn under förmiddagen, samtidigt som dollarn stärkts till 82:60 mot yenen.

"När man tittar på den senaste tidens ekonomiska statistik från USA så kommer det vara svårt att argumentera för en omedelbar (penningpolitisk) lättnad", sade Koji Fukaya på Credit Suisse i Tokyo till Reuters.

Table


Innehåll från GetacceptAnnons

Försäljning digitalt – kan ge upp till 30% högre hitrate

Att sälja digitalt kan lätt förknippas med en opersonlig säljprocess. Det blir svårare att visa vår personlighet, och offerten drunknar i en mailkorg tillsammans med minst tio andra. Så hur gör man för att inte bara klara av, utan till och med förbättra, sin försäljningsprocess när man säljer digitalt? 

– Det handlar om att hitta kommunikationskanaler som inte redan är mättade, säger medgrundaren av Vainu, Mikko Honkanen.

På Vainu har man tagit i bruk GetAccept i sina säljprocesser för att bättre kunna följa varje steg av säljprocessen via data - inte bara genom magkänsla. När de testade att skicka avtal både med och utan GetAccepts videofunktion, fick de högre stängningsfrekvens på de offerter som skickades med videopresentation. 

– Även om många vet att video är bra i alla möjliga sammanhang idag, är det ändå få B2B-bolag som nyttjar det. Därför är det en kommunikationskanal som gör det enkelt att sticka ut, menar Mikko Honkanen.

När Samir Smajic, VD och medgrundare av GetAccept, startade företaget 2015 så var det redan tydligt att digitalt var framtiden för B2B-försäljning. Sedan har utvecklingen gått snabbare än man räknat med.

– Att kunna ge en riktigt bra digital kundupplevelse, dubblar enligt McKinsey & Co sannolikheten för att stänga affären. Och det gör man inte genom att bara skicka en massa mail. E-signering är ett sätt att öka sin hitrate, men adderar man funktioner som engagerar, exempelvis chatt, video, en snygg paketering av sitt avtal och automatiska påminnelser, så ökar sannolikheten ännu mer.

Bland de som använder GetAccept så har de som använder fler engagerande funktioner i sina utskick upp till 30% högre hitrate, än de som endast skickar iväg ett avtal för e-signatur. Ingen vill ha en tråkig säljprocess, och kan man hitta sätt att göra den intressant och interaktiv kommer inte bara kunden bli nöjdare, utan du skapar också en snabbare och smidigare försäljningsprocess. 

– Det ligger kvar en gammal myt om att bolag inte är redo att börja arbeta såhär, och att det bara funkar på mindre affärer. Faktum är att data visar att 70% av företag är beredda att göra affärer upp till fem hundra tusen kronor i en onlinemiljö. En annan vanlig fördom är att kundens kund vill ha det på det traditionella viset. Men det är inte sant. Vi får ständigt kommentarer från våra kunder där de berättar om hur nöjda deras kunder blivit med det nya, förenklade sättet att signera avtal. Och det får våra kunder att se bra ut, säger Samir Smajic. 

Att komma igång med en mer engagerande digital säljprocess behöver varken vara tidskrävande eller svårt. I GetAccept har du allting samlat och får både översikt, automation och kommunikation i ett och samma verktyg. Att komma igång behöver inte ta mer än någon timme - även för det lite större säljteamet. 

Lär dig mer och boka en demo med GetAccept idag! 

Mer från Getaccept

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Getaccept och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?