ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Debatt: Webbsänd de slutna analytikerträffarna

När börsbolag låter en exklusiv skara analytiker få tillgång till information
skapar det problem. Men det finns en enkel lösning, skriver Günther Mårder, Aktiespararna, och Erik Lidén, expert på aktieinformation.

Den senaste veckan har mycket ljus riktats mot analytikernas tveksamma informationsprivilegier. Bland ­annat beskrivs förekomsten av exklusiva möten som hålls för en handfull noggrant utvalda analytiker i slutna rum – senaste exemplet är analytikerlunchen som hölls av företagsledningen på Ericsson för drygt en vecka sedan. Ericssons analytikerluncher är ingen unik företeelse, utan motsvarande tillställningar förekommer hos de flesta större ­börsbolagen.

Flera av de företagsledare som vi möter vittnar dessutom om att dessa informationsaktiviteter kräver alltmer utrymme i redan späckade kalendrar. Vår uppfattning är att denna utveckling riskerar att få företagsledarna att, i sin iver att tillfredsställa analytikernas begär, tappa fokus på den verkligt värdeskapande verksamheten.

Ett ytterligare problem är att dessa exklusiva sammankomster uppmuntras av Stockholmsbörsen. Som vi ser det är risken uppenbar att företagsledningen vid dessa möten yppar potentiellt kurspåverkande ­information. Den guidning som bolagen ger analytiker och större investerare, kollektivt eller enskilt, sker med Finansinspektionens, Ekobrottsmyndighetens och Stockholmsbörsens goda minne.

Dessa aktörer är självklart medvetna om att analytikermassagen innebär risk för att informationsregler bryts, men att säkerställa bevis för att regelöverträdelser sker är av naturliga skäl mycket svårt. Vi skulle med intresse lyssna till hur dessa ­instanser resonerar i denna fråga.

Vi anser att det är viktigt att alla marknadens aktörer och då särskilt aktieägarna, stora som små, har samtidig tillgång till den information som börsbolagen anser att de vill delge marknaden. Bara det faktum att det kan förekomma att det vid dessa slutna sammankomster lämnas information som potentiellt kan ha kurs­påverkande effekt är ett grund­problem, inte bara med tanke på gällande ­regler utan även för allmänhetens ­förtroende för aktiemarknaden.

I bilagan till börsens noteringsavtal finns några få undantag där selektiv informationsgivning kan accepteras.

I dessa undantag ingår inte slentrianmässiga möten med analytiker bakom stängda dörrar. Det finns också en ­uppenbar risk för att analytiker hamnar i en situation där de är att betrakta som insiders med tillgång till ­potentiellt kurspåverkande information.

Analytikerna borde vara livrädda för denna situation eftersom det gör det olagligt för dem att agera på ­eller vidarebefordra informationen – ­exempelvis genom sina analyser. Vilken respekterad analytiker vill riskera att bli yrkesmässigt bakbunden på grund av att en börs-vd, ­finanschef eller ir-chef har sagt för mycket?

Den lösning som vi ser på problemet är enkel och borde vara till fördel för alla parter. Genom att använda webbsändningar vid presentationer med efterföljande frågestunder öppnar man effektivt upp tillställningarna för alla aktieägare och andra aktörer och därigenom klarar man att hantera kraven på att informationen ska vara exakt och samtidig.

Börsbolagen använder dessutom redan i dag webbsända presentationer som kommunikationsmedel.

Har man inte möjlighet att se sändningen direkt kan den enkelt laddas ned vid ett senare tillfälle.

Analytikernas gräddfil till börsbolagens ledningar måste stoppas. Se i stället till att bolagen förbättrar sin informationsgivning via sina kvartalsrapporter genom att komplettera med tydliga prognoser kopplade till ett grundscenario med en känslighetsanalys.

Det är hög tid för de noterade bolagen att, med utgångspunkt i reglerna om likabehandling, besluta sig för hur öppna dörrarna ska vara.

Günther Mårder, vd, Aktiespararna 
Erik Lidén, ekonomie doktor, skrev om intressekonflikter i aktierekommendationer

Tyck till