1515
Annons

Räntor &amp; valutor: <br />USA-räntor sjunker<br />

Spreadarna i euroområdet vidgades på fredagen, samtidigt som såväl USA- och Europabörserna gick ned med minskad optimism om en lösning för budgetstupet i USA.

Tyska räntor sjönk 1-3 punkter, med tioåringen på 1,38 procent, medan italienska räntor var 5-7 punkter upp och spanska 2-3 punkter högre.

Patrick Jacq på BNP Paribas konstaterade att reaktionen på marknaderna varit rätt negativ på det senaste misslyckandet med att göra framsteg i förhandlingarna.

"Detta kommer troligen att lägga tryck på politikerna att nå en uppgörelse, även om det inte blir någon komplett uppgörelse. Så rallyt i statspapper kan hållas tillbaka inom kort. För den tioåriga tyska statsobligationen är 1,35 procent en trolig nivå fram emot årsskiftet", sade han till Reuters.

Svenska räntor sjönk marginellt på fredagen. Kronan tappade cirka 1 öre mot dollarn men stärktes 3 öre mot euron.

Finansminister Anders Borg presenterade en ny prognos på fredagen, där tillväxten reviderats ned och arbetslösheten upp. Regeringen ser nu en tillväxt på 0,9 procent i år och 1,1 procent nästa år, jämfört med 1,6 respektive 2,7 procent i höstbudgeten. Under 2014 väntas tillväxten normaliseras, med en BNP-uppgång på 3,0 procent. Arbetslösheten väntas stiga till 8,3 procent år 2014 och endast sjunka till 7,4 procent år 2015, tidigare prognoser låg på 6,7 respektive 5,5 procent.

Även det finansiella sparandet har dragits ned, och regeringen ser nu ett underskott på 1,3 procent 2013 och 0,6 procent år 2014.

Anders Borg konstaterade att svensk ekonomi har utvecklats väsentligt sämre än regeringen trodde, och främst är det hushållens konsumtion och företagens investeringar som drar ned.

En allvarlig ekonomisk nedgång präglar nu världsekonomin, med en svag utveckling i euroområdet. Dessutom råder det osäkerhet kring budgetstupet i USA. Riskerna ligger på nedsidan, men regeringen ser i dagsläget inget behov av akuta stimulansåtgärder.

"Regeringen följer utvecklingen noga och prövar behovet av ytterligare åtgärder för att hålla tillbaka krisens genomslag på arbetsmarknaden och säkra de långsiktiga tillväxtförutsättningarna", sade Anders Borg.

Han upprepade att de offentliga finanserna ska komma tillbaka till överskott, men att återgången kommer att ske i en långsammare takt för att inte motverka återhämtningen i ekonomin.

Tidigare i veckan har andra tunga prognosmakare som Riksbanken och Konjunkturinstitutet reviderat ned sina tillväxtprognoser. Riksbanken ser nu en BNP-tillväxt på 1,2 procent nästa år, medan KI spår 0,8 procent. KI tror att arbetslösheten fortsätter att stiga till 8,4 procent 2014 medan Riksbanken ser en nedgång till 7,6 om två år.

SEB skrev i en kommentar att regeringen nu har justerat sina prognoser mer i linje med verkligheten, och som en konsekvens ser utsikterna för såväl de offentliga finanserna som arbetslösheten dystra ut. Värt att notera är att regeringen ser ett mycket stort BNP-gap som inte väntas slutas under överblickbar framtid.

"Borg öppnade, som väntat, inte för några nya stimulansåtgärder för närvarande. Men vårbudgeten väntas sannolikt innehålla ytterligare åtgärder för att dämpa arbetslösheten och tidigarelagda strukturåtgärder för att förbättra den långsiktiga tillväxten och sysselsättningen", skrev SEB.

Svensk handel/Stils prognos över försäljningen under perioden 1-19 december visade att klädförsäljningen sjunkit med 3,2 procent och skoförsäljningen ökat 15,0 procent.

USA-räntorna sjönk i den asiatiska handeln och fortsatte ned under eftermiddagen, trots en del positiva data såväl under torsdagen som fredagen. Vid svensk stängning handlades den tioåriga statsobligationen på 1,74 procent, 4 punkter ned från torsdag samma tid.

"Obligationsmarknaden har stöd trots en runda av starka data. Det fanns köpintresse över natten på oro för att budgetstupet närmar sig snabbt och att förhandlingarna ger intryck av att ha brutit samman", sade Ian Lyngen på CRT Capital Group till Bloomberg News.

Representanthusets republikanske talman John Bohener tvingades i sista stund på torsdagen dra tillbaka sitt alternativ för att undvika budgetstupet, "Plan B".

President Barack Obama hade redan tidigare gjort klart att han skulle lägga in sitt veto mot förslaget om det gått igenom kongressen, men händelseutvecklingen bedöms ha försvagat John Boehners ställning då han återvänder till förhandlingsbordet. Vita huset uppgav i ett kort meddelande att de vill se en återgång till förhandlingsbordet och "en tvåpartilösning snabbt som skyddar medelklassen och ekonomin".

John Boehner sade på fredagen att republikanerna är redo att samtala med Barack Obama för att arbeta fram en uppgörelse som ska undvika budgetstupet, men att svårigheter kvarstår.

Han riktade samtidigt kritik mot presidenten, vars förslag inte har "löst problemen på utgiftssidan" och tagit itu med frågan om socialersättningar på ett "ärligt" sätt.

USA-data på fredagen visade att de privata inkomsterna steg 0,6 procent i november från föregående månad, medan konsumtionen steg 0,4 procent, väntat var +0,3 respektive +0,4 procent. Oktoberutfallet reviderades upp 0,1 procentenhet för båda serierna.

Orderingången på varaktiga varor i USA steg 0,7 i november, jämfört med månaden före, väntat var +0,3 procent.

Exklusive transportsektorn steg orderingången med 1,6 procent, väntat -0,2 procent.

Order på kapitalvaror exklusive försvar och flygindustrin, en indikator för investeringsdelen i BNP, steg 2,7 procent, väntat var en oförändrad nivå. Månaden före steg denna post med reviderade 3,2 procent (2,9).

"Order för nyckelkapitalvaror visade det andra starka utfallet i rad och leveranserna i denna kategori har också vänt upp. Därmed väntas investeringarna i utrustning och mjukvara sannolikt addera till BNP-tillväxten under fjärde kvartalet efter att ha haft en negativ inverkan under tredje. Vårt löpande estimat för hela ekonomin indikerar en tillväxt på cirka 2 procent innevarande kvartal", skrev Commerzbank i en kommentar.

På valutamarknaden har euron tappat till 1:318 mot dollarn, medan yenen sammantaget stärkts något till strax över 84-nivån mot dollarn.

"Vi ser en viss korrektion av den senaste tidens trender. Att gå in mot årsskiftet med fortsatt osäkerhet om finanspolitiken i USA innebär att vi kommer att få se en viss försiktighet på marknaden. Men vi väntar oss någon form av överenskommelse i slutet av året för att lugna marknaderna", sade Ian Stannard på Morgan Stanley till Bloomberg News.


Innehåll från ArocellAnnons

AroCell växer – satsar på snabbtest

En av AroCells snabbtest UBC® Rapid för urinblåsecancer.
En av AroCells snabbtest UBC® Rapid för urinblåsecancer.

Med sina tester ger diagnostikbolaget AroCell värdefull information för prognos, behandling och uppföljning av cancerpatienter. Nu utökar företaget sitt produktutbud med snabbtester. ”Det kommer vara en stor del av framtidens sjukvård”, säger Anders Hultman, bolagets vd.

Det svenska diagnostikbolaget AroCell utvecklar produkter som säkerställer att cancerpatienter får rätt behandling vid rätt tidpunkt. Bolaget är specialiserat inom onkologi och har tagit fram tester som mäter biomarkörer som TK1 och cytokeratiner i blodet eller urinen för att kunna optimera behandlingen mot bröst-, prostata- och urinblåsecancer. 

– Flera av våra produkter, används redan idag i klinik. Det innebär att patientens lidande minskar och att vårdgivaren inte behöver lägga resurser på verkningslösa behandlingar, säger AroCells vd Anders Hultman.

Utvecklar snabbtest

För att driva produktutvecklingen framåt köpte AroCell i mitten av 2021 bolaget IDL Biotech som har lång erfarenhet av snabbtester, vilket är en teknik som AroCell anser kommer bli allt vanligare inom vården.

– Coronapandemin har ökat allmänhetens acceptans för snabbtester. Att ge cancerpatienter en möjlighet att själva få en indikation på om sjukdomen har återkommit är en viktig del av framtidens behandlingsvård, säger professor Gunnar Steineck, medicinsk chef på AroCell som har mer än 35 års erfarenhet av forskning inom onkologi.

– Vi är väldigt glada över att ha fått in IDL Biotechs kompetens. Tack vare deras gedigna kunskap om snabbtester och vår expertis inom TK1 har vi tillsammans förflyttat oss fem år framåt i utvecklingen, säger Anders Hultman.

Pågående nyemission

För att möjliggöra framtidsplanerna och fortsätta växa internationellt genomför AroCell en företrädesemission på 86 miljoner kronor med teckningsperiod mellan den 31 januari och 14 februari. 

– Vi vill fokusera på att fortsätta rulla ut våra produkter i Europa och driva våra kliniska program i USA för att komma in på den amerikanska marknaden. Just nu har vi bara skrapat på ytan av produkternas försäljningspotential, säger Anders Hultman.

Läs om emissionen på AroCells hemsida. 

AroCell:
AroCell utvecklar och säljer tester för prognos, behandling och uppföljning av cancer. Testet TK 210 ELISA är CE-märkt sedan 2015 och kan användas på automatiserade plattformar, vilket ger möjlighet till snabb expansion.

www.arocell.com

Mer från Arocell

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Arocell och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?