ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Stefan Löfven hotar Gasellföretagandet

När Di delade ut sitt årliga Gasellpris utmärkte sig tjänsteföretagen som de snabbast växande. Socialdemokraternas affärsplan visade sig vara en beskrivning av högre skatter och sämre förutsättningar för tjänstejobben, skriver riksdagsledamoten Anna Kinberg Batra (M).

Nyligen delade Dagens ­industri ut årets Gasellpris. Vinnaren, östgötska Proactive Gaming, startades 2008 och har sedan dess vuxit med över 3 000 procent. Det är ingen slump att årets vinnare är ett tjänsteföretag. Bland dagens nystartade företag går det i genomsnitt fem nya tjänsteföretag på ett produktionsföretag. Därför stärker vi tjänste­sektorn och hjälper nya jobb att växa fram. Men trots dess betydelse är det mot tjänstesektorn Socialdemokraterna riktar några av sina hårdaste slag.


När svensk
ekonomi utvecklas måste politiken följa med. För drygt fyrtio år sedan fanns vart tredje svenskt jobb i industrin. I dag är motsvarande andel ungefär 13 procent. I en så föränderlig ekonomi behövs fler vägar för nya jobb att växa fram.


Alliansen har
genomfört flera sådana satsningar. Vi har till exempel sänkt restaurangmomsen, infört lagen om valfrihetssystem, LOV, och rutavdraget för hushållsnära tjänster. Dessa reformer har tillsammans skapat tiotusentals nya jobb. Den personaltäta tjänstesektorn gynnas särskilt av de halverade arbetsgivaravgifterna för unga.


I årets
budget fortsätter vi att förbättra för företagen med bland annat sänkt bolagsskatt och införandet ett investeraravdrag. Enligt OECD är bolagsskatten den skatt som är mest skadlig för ett lands tillväxt. Sänkt ­bolagsskatt leder därför till tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Med investeraravdraget kan privatpersoner göra ett skatteavdrag motsvarande halva anskaffningsutgiften, upp till 650 000 kronor, vid köp av andelar i mindre företags bildande eller vid en nyemission. Så underlättar vi för små och växande företag vid kapitalanskaffning när det är svårt att få tag på kapital.


Mot den
bakgrunden är det ­anmärkningsvärt att S, vars ledning talar så vänligt om näringslivet, närmast systematiskt motarbetar tjänsteföretag. Här är fem exempel:


ºHalveringen av
restaurangmomsen har sänkt trösklarna i en sektor där var tredje anställd är ung och många får sitt första jobb. Den reformen vill Socialdemokraterna riva upp. När S dessutom vill fördubbla de sociala avgifterna för unga innebär det en tung börda för arbetsgivaren. Den årliga kostnadsökningen blir drygt en extra månadslön per anställd under 26 år.


ºEn högre
bolagsskatt, som S föreslår, slår mot investeringsklimatet och svenska företags exportmöjligheter.


ºVid det
senaste partistyrelsemötet meddelade Stefan Löfven att han vill göra det möjligt för kommunpolitiker att stoppa användningen av LOV och därmed försämra valfriheten. Det hotar företag inom hela välfärdssektorn.


ºS budgetförslag
om kraftiga försämringar av rutavdraget hotar jobben för tiotusentals människor, varav många kvinnor och utrikes födda.


ºDen 14
oktober sa S-kvinnornas ordförande Lena Sommestad i TV4, om kvinnliga företagare i välfärdssektorn, att: ”Det stora flertalet kvinnor i Sverige kan inte bli företagare. Det är till och med så att forskare undrar: är det rätt att uppmuntra kvinnor att bli företagare i den här sektorn, eftersom man helt enkelt cementerar en gammal uppdelning”. Är det här Socialdemokraternas officiella hållning till kvinnligt företagande?


Socialdemokraternas företagsvänliga
retorik skiljer sig från deras politik, som tvärtom slår som hårdast mot jobben och företagandet. Stefan Löfven föreslår större skattehöjningar än både Mona Sahlin och Håkan Juholt. Dessutom riskerar ett samarbete med V och MP att försvåra ytterligare för företagen.


När Di
delar ut sitt årliga Gasellpris utmärker sig tjänsteföretagen som de snabbast växande. Socialdemokraternas affärsplan visade sig vara en beskrivning av högre skatter och sämre förutsättningar för tjänstejobben. Hur leder det till fler och starkare Gaseller och till fler jobb när ­Sverige behöver dem som mest?

Anna Kinberg Batra
ordförande, riksdagens finansutskott (M)

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till