ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Storägare lägger bud på Rottneros

Storägaren Arctic Paper, med chefen Tomas Onstad, offentliggör ett erbjudande om att förvärva samtliga aktier i Rottneros.

För varje Rottneros-aktie erbjuds aktieägaren 0,1872 nya Arctic Paper-aktier. Aktieägare i Rottneros som äger högst 2.000 aktier i Rottneros kan, som ett alternativ, välja att erhålla ett kontant vederlag om 2,30 kronor för varje Rottneros-aktie.

Värdet av kontantvederlaget motsvarar värdet av aktievederlaget.

Erbjudandet innebär en premie om 27,3 procent jämfört med Rottneros-aktiens volymvägda genomsnittskurs under de senaste 90 kalenderdagarna fram till och med den 6 november 2012, en premie om 26,2 procent jämfört med Rottneros-aktiens volymvägda genomsnittskurs under de senaste 30 kalenderdagarna fram till och med den 6 november 2012, och en premie om 14,4 procent jämfört med Rottneros-aktiens senaste betalkurs före handelsstoppet den 6 november 2012.

Rottneros styrelse rekommenderar enhälligt budet.

Vidare har budet stöd av Nemus Holding, som är största aktieägare i Rottneros med 20,2 procent av aktier och röster i Rottneros. Nemus har oåterkalleligen och ovillkorligen förbundit sig att acceptera budet.

Danske Bank och DNB Bank, vilka tillsammans representerar 8,5 procent av aktierna och rösterna i Rottneros, uttalat till Arctic Paper att de ställer sig positiva till, och avser att acceptera, budet.

"Således har aktieägare som representerar sammanlagt 28,7 procent av aktierna och rösterna i Rottneros förbundit sig att acceptera erbjudandet eller uttalat att de ställer sig positiva till, och avser att acceptera, erbjudandet", skriver Arctic i pressmeddelandet.

Tomas Onstad med Arctic Paper har varit huvudägare i Rottneros sedan 1992. Arctic, som bland annat äger Storas gamla pappersbruk i Grycksbo, är nettoköpare av massa och Rottneros antas ge koncernen bättre skydd mot stigande massapriser. 

Tomas Onstad äger 20 procent i Rottneros, ungefär lika mycket som DNB Nor, Danske Bank, Aliz Invest och Skagen fonder tillsammans. 

Rottneros har de senaste fem åren genomgått en smärtsam omstrukturering. Massabruken i Utansjö och Miranda har avvecklats, Rockhammar sålts och slipmassalinjen vid Rottneros Bruk lagts i malpåse. Kvar i bolaget finns sulfatmassabruket i Vallvik och CTMP-linjen i Rottneros.

Arctic Paper bedömer att sammangåendet med Rottneros kommer att leda till totala årliga kostnadssynergier om cirka 80 miljoner kronor och vara fullt ut realiserade inom 12 till 18 månader.

Den nya koncernen som skapas bedöms vidare kunna betala utdelning framöver i linje med Arctic Papers nuvarande utdelningspolicy, det vill säga motsvarande mellan 25 och 50 procent av det konsoliderade nettoresultatet för det aktuella året, "såvida inte betydande investeringar är nödvändiga".

Den Nya Koncernen kommer att gynnas av en väsentligt ökad operationell kapacitet, en stärkt balansräkning samt bättre tillgång till kapitalmarknaden. Härmed kommer den Nya

Sammanlagt hade Arctic Paper och Rottneros under helåret 2011 en justerad försäljningsintäkt om 6.946 miljoner kronor och ett justerat rörelseresultat före finansiella poster, skatt, avskrivningar och nedskrivningar om 409 miljoner kronor.

Arctic Paper kommer att ansöka om notering vid Nasdaq OMX Stockholm, utöver primärnoteringen på Warszawabörsen.

Handeln i Rottneros återupptas när börsen öppnar i dag, onsdag.

Tyck till