ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 20 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Borg vill inte se stigande huspriser

  • Foto: Robin Benigh, Hanna Wemmenhag

Bolånefesten är slut från och med nu. Stigande huspriser och skulder är Sveriges största bekymmer just nu och lösningen stavas hårdare tyglar för bankerna. Det signalerar finansminister Anders Borg på tisdagen.

”Vi ska inte ha stigande skuldsättning och vi ska inte ha stigande huspriser. Det är väldigt centralt att vi nu gradvis de närmaste åren skärper regelverket för banksektorn.”, säger finansminister Anders Borg.

Bristen på bostäder och stigande inkomster har också drivit upp huspriserna, medger Borg. Men ytterligare lyft skulle bara vara drivet av fortsatt skuldökning, anser han och det vill han sätta punkt för.

Efter nära 15 års prisrally på bostadsmarknaden har de svenska hushållens skulder stigit till 170 procent av den disponibla inkomsten, en hög och riskabel nivå i internationell jämförelse.

Även om skuldökningstakten har bromsat in ordentligt fortsätter hushållens skuldberg att växa. Riksbankschefen Stefan Ingves varnar för att skuldutvecklingen kräver ”konstant uppsikt” och att den bidragit till att hålla tillbaka räntesänkningar.

”Det är rimligt att man med hjälp av olika regler för banker och annat bromsar upp den här utvecklingen”, säger Anders Borg.

Finansministern filar på framför allt två vapen för att strama åt bostadsutlåningen. Bägge åtgärderna innebär högre finansieringskostnader för bankerna. Det skulle pressa bankernas lönsamhet för bolån, men förväntas samtidigt öka säkerheten i banksystemet.

Finansministern har dels flaggat för att svenska banker kommer att avkrävas större krisbuffertar, så kallade kapitaltäckningskrav, än i andra europeiska länder. Dessutom tvingas de höja de så kallade riskvikterna för sina bolån.

Storbankerna tjänar omkring 10 miljarder per år på bolån till svenska hushåll, enligt Dagens industris beräkningar. Borgs budskap till bankerna är att bolåneaffärerna kommer att bli avsevärt mindre feta framöver.

"Det är rimligt att banker tar det till sig: någon återgång till att ha stora marginaler på växande bolån, det kommer inte att fungera om vi blickar fem eller tio år framåt. Det måste hållas under kontroll.”

En nedkylning av bolånemarknaden skulle också ge Riksbankens direktion större frihet att sänka styrräntan vid behov. Det skulle gynna hela Sveriges ekonomi och inte minst exportindustrin som pressats av en stark kronkurs, menar Anders Borg.

 ”Förhoppningsvis betyder stramare regler för bankerna att också Riksbanken har ett lite större manöverutrymme. Men det bygger på att man vågar ta en del tuffa beslut på banksidan. Min uppfattning är att det bör vi göra. Vi kommer att stötta Finansinspektionen och Riksbanken i det arbetet, även om bankerna naturligtvis kommer att gnälla en del om det.”

Tyck till