ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 19 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Boprissiffran som proffsen följer

Riksbanken, Statens Bostadskreditnämnd och snart också Eurostat. Allt fler tunga bedömare av bostadsmarknaden väljer att titta på Valueguards index när de ska följa bostadsprisernas utveckling. Di.se förklarar varför.

Av det senaste pressmeddelandet från Mäklarstatistik framgick det att bostadsrättspriserna stigit med 2 procent under de senaste tre månaderna samtidigt som de sjunkit eller legat stilla på alla redovisade delmarknader.

Orsaken var en relativt stor andel Stockholmslägenheter som drog upp snittpriset. Detta är ett fenomen som kan komma att bli vanligare då Mäklarstatistik slutade vikta bostadsprisstatistiken på läns- och riksnivå från årsskiftet.

Genom att följa Mäklarstatistik kan man exempelvis se stora prisökningar på lägenhetspriserna i Åre i när skidsäsongen börjar och omsättningen på skidlägenheter vid Åreskutan är stor, konstaterar Mäklarstatistiks analys- och it-chef Per-Arne Sandegren. Omvänt sjunker priserna när skidsäsongen är över och mer vanliga objekt dominerar utbudet. På samma sätt kan det bli stora priseffekter när en hel grupp nyproducerade lägenheter släpps på en viss marknad.

Själv tycker Per-Arne Sandgren att de här variationerna kan vara en styrka.

”Om man väljer att vikta statistiken i ett sådant område går det inte att se att nu kommer stockholmarna och köper lägenheter”, säger han med hänvisning till Åreexemplet och pekar på att det är en viktig information till fastighetsmäklarna.

”Det är raka medelvärden på vad som har sålts. Och det ger en styrka att kunna förklara vad vi faktiskt gör. Vi har kommit fram till att fördelarna överväger”, fortsätter han.

Till skillnad från Mäklarstatistik beräknar Valueguard prisutvecklingen i form av ett index. Eftersom modellen tar hänsyn till lägenheternas storlek, läge, byggår och föreningsavgift visar förändringarna i större utsträckning prisutvecklingen på likvärdiga objekt. Husprisstatistiken justeras för läge, tomtarea och så kallade standardpoäng, som ligger till grund för fastighetstaxeringen.

Om ett par månader kommer Valueguard också att börja leverera prisstatistik på lägenheter till EU:s statistikmyndighet Eurostat.

Bostadskreditnämndens analytiker Bengt Hansson anser att Valuegard därför är den bästa källan till information om boprisutvecklingen.

”Jag tycker att Valueguards HOX-index, som tar hänsyn till faktorer som läge, balkonger och andra faktorer är bäst. Jag föredrar det”, säger han.

Riksbankens biträdande avdelningschef Martin W Johansson håller med om att Valuegards index är att föredra.

”Det tar bättre hänsyn till att olika typer av objekt omsätts i olika utsträckning olika månader. Om man bara tittar på råa orensade bostadspriser kan det vara en månad som en massa ettor omsätts medan det nästa månad är stora lägenheter som säljs. Då får du effekten att priserna har fallit när det bara handlar om att det är olika objekt som har sålts”, säger han, men poängterar samtidigt att Riksbanken tittar på flera indikatorer och att SCB:s husprisstatistik har sina fördelar i form av ett mer fullständigt underlag.

*) Nasdaq OMX Valueguard-KTH Housing Index.

Här ser du hur bopriserna utvecklats enligt Valueguard.

Tyck till