1515
Annons

Räntor och valutor: USA-räntor nedåt

USA-räntorna sjönk på onsdagen efter en obligationsemission och duvaktiga Fed-besked. Nedgången gröptes ur senare på kvällen och räntorna har gått i stort sidledes i den asiatiska handeln. Dollarn tappade mot euron och USA-börserna steg successivt.

På torsdagsmorgonen handlas den tvååriga statsobligationen på 0,22 procent, 2 punkter ned jämfört med svensk stängning på onsdagen, medan tioåringen är 9 punkter ned på 1,97 procent.

En emission av femåriga statsobligationer för 35 miljarder dollar på onsdagen fick ett bra mottagande. Räntan blev 0,899 procent, jämfört med väntade 0,919 procent enligt Bloomberg News prognosenkät. Bid/cover-nivån hamnade på 3,17, vilket kan jämföras med snittet på 2,86 vid de senaste tio emissionerna.

Andelen indirekta budgivare, som inkluderar utländska centralbanker, uppgick till 43,4 procent, jämfört med snittet på 43,7 procent vid de tio senaste emissionerna.

Fokus på onsdagen låg dock Fed, som för första gången publicerade Fomc-ledamöternas antaganden om fed funds framöver.

Federal Reserve beslutade att lämna målet för dagslåneräntan, fed funds, oförändrat inom intervallet 0,0-0,25 procent. Fed meddelade samtidigt att de ekonomiska förhållandena, inklusive lågt resursutnyttjande och dämpade utsikter för inflationen på medellång sikt, talar för att styrräntan ska hållas "exceptionellt låg" till åtminstone i slutet av 2014. Det innebär en betydande förändring av det tidigare budskapet om låg ränta till åtminstone i mitten av 2013.

Jeffrey Lacker, Fed-chef i Richmond, reserverade sig mot onsdagens beslut och förordade i stället att uttalandet om hur länge räntan skulle förbli låg skulle strykas.

Fed-kommittén fastslog att ny information sedan föregående möte tyder på att ekonomin har expanderat i en måttlig takt, trots en viss inbromsning i den globala tillväxten. Även om indikatorer pekar mot en viss förbättring överlag i arbetsmarknadsförhållandena är arbetslösheten fortsatt hög.

Hushållskonsumtionen har fortsatt att öka, men företagens investeringar har bromsat in och bostadssektorn är fortsatt nedpressad. Inflationen har varit svag de senaste månaderna och de långsiktiga inflationsförväntningarna är fortsatt stabila.

Fomc räknar nu med en måttlig tillväxttakt i ekonomin de kommande kvartalen, och anser att spänningarna på de globala finansiella marknaderna fortsätter att utgöra signifikanta nedåtrisker mot de ekonomiska utsikterna.

Av de nya "centrala tendensprognoserna" framgår att sex av 17 Federal Reserve-ledamöter inte räknar med att styrräntan kommer att höjas förrän tidigast 2015. Tre ledamöter tror att räntan kan höjas redan i år, ytterligare tre ledamöter tror att en höjning kan komma under 2013 medan fem tror att räntan kan höjas 2014.

Fed-chefen Ben Bernanke sade vid en presskonferens att det har kommit vissa tecken på förbättring i den amerikanska ekonomin den senaste tiden, men att den europeiska krisen fortsätter att utgöra en "motvind" som hämmar USA:s återhämtning.

Ben Bernanke sade att Fed naturligtvis hoppas att "styrkan från fjärde kvartalet ska fortsätta", men Fed är inte redo att hävda att "vi har gått in i en ny starkare fas" för USA-ekonomin.

Han sade vidare att frågan om ytterligare obligationsköp "ligger på bordet" för Federal Reserve, centralbanken är "redo att vidta ytterligare steg" vid behov.

Ben Bernanke sade också att ledamöternas bedömning om centralbankens balansräkning kommer att beskrivas i februari, i samband med att protokollet publiceras. Han tillade att en utvidgning av balansräkningen fortsatt är ett alternativ, och att Feds nuvarande hållning är konsistent med att inga värdepappersinnehav kommer att avvecklas förrän 2015.

Fed-beskeden lyckades i alla fall initialt dra ned långräntenivåerna överlag, och analytiker ansåg att den ökade transparensen ger ledtrådar till Fomc-tänkandet, även om informationen kan ta lite tid att smälta. Nya kvantitativa lättnader, QE3, ses av många fortfarande som tänkbart under 2012.

"Detta är ett mycket duvaktigt Fed. Det är ett försök att trycka ned de långa räntenivåerna. De trycker ned räntorna till nivåer där konsumenterna kommer att anse dem mycket attraktiva", sade David Kelly på JP Morgan till Bloomberg News.

Commerzbank lyfte fram att uttrycket "exceptionellt låg nivå" på styrräntan är förenlig med en rad av små åtstramande steg under tidshorisonten fram till och med 2014.

"Detta gör det helt klart att, med Feds tänkande, så kvalificerar en fed funds-nivå på upp till 1 procent som en fortsatt exceptionellt låg nivå, en uppfattning som det ska erkännas är svår att bestrida", skrev Commerzbank.

Vad som var iögonfallande frånvarande från Feds uttalande var ett erkännande av de ekonomiska siffror som förbättrats på senare tid. När Ben Bernanke fick frågan på presskonferensen så nämnde han visserligen en förbättring på arbetsmarknaden, konsumentförtroendet och industriproduktionen på sistone, men pekade också på andra områden som varit blandade, och rättfärdigar därför Feds försiktiga tolkning av den nuvarande ekonomiska miljön.

"Det är exakt av den anledningen som Fed-chefen uppgav att en ny runda av QE förblir ett alternativ på bordet om förhållandena är sådana att de kräver ytterligare hjälp för ekonomin", skrev Commerzbank.

RDQ Economics noterade också att trots den senaste tidens bättre data så har Fed sänkt sin BNP-prognos något för de kommande två åren. Fed avser också att vara något mer tolerant mot inflationen framöver då de uttryckligen bestämt att inflationsmålet är 2 procent (för PCE-inflationen) och inte det intervall på 1,7 till 2,0 procent som var implicit senast i november-prognosen.

"Majoriteten av Fomc ser en oförändrad ränta klart in på 2014, Fomc har på marginalen höjt den inflationsnivå som är förenlig med prisstabilitet, och signalerar att de under överblickbar framtid kommer att lägga mer vikt på arbetslösheten än på inflationen. Detta är ett mycket duvaktigt Fomc trots de tre hökar som ser ett behov att höja räntan under 2012", skrev RDQ Economics.

Nordea skrev i en kommentar att med onsdagens besked så har QE3 kommit närmare, och de väntar sig detta under mars eller april, sannolikt i form av bostadsobligationer för att stötta den svaga bostadsmarknaden. Men med en penningpolitik som är mycket ackommoderande under än längre tid så ökar Fed risken för högre inflation och bubblor i tillgångspriserna på längre sikt.

På valutamarknaden har dollarn tappat till 1,311 mot euron, jämfört med 1,296 vid svensk stängning på onsdagen. Yenen har tappat från 101,40 till 101,90 mot euron.

"Feds åtagande om en förlängd period av penningpolitisk lättnad har stärkt risksentimentet. Dollarn kommer sannolikt att säljas överlag, och biasen för yenen är att försvagas också", sade Kengo Suzuki på Mizuho Securities till Bloomberg News.

I Europa fortsätter förhandlingarna mellan Grekland och de privata långivarna. Institute of International Finance, IIF, uppgav på onsdagen att de ska sända en arbetsgrupp till Aten för fortsatta förhandlingar om skuldbytesavtalet. Målet är att nå en överenskommelse om kvarstående tekniska frågor "så snabbt som möjligt".

Kronan har stärkts 9 öre till 6,73 mot dollarn och 1 öre till 8,83 mot euron, från nivåerna vid onsdagens stängning.

På torsdagens agenda står för svensk del KI- barometer. Hushållens förtroendeindikator, CCI, väntas ha stigit till -7,0 i januari från -7,4 föregående månad, medan industrins förtroendeindikator väntas ligga kvar på -11.

Från SCB kommer AKU, där arbetslösheten antas ha stigit till 7,1 procent i december från 6,7 procent föregående månad enligt SME Direkts prognosenkät. Dessutom kommer handelsbalans och PPI för december.

Från USA kommer under eftermiddagen nyanmälda arbetslösa, som antas ha ökat med 18.000 till 370.000 föregående vecka. Order varaktiga varor i december väntas ha stigit med 2,0 procent medan försäljningen av nya hem samma månad väntas ha stigit med 1,9 procent. Dessutom publiceras ledande indikatorer för december.

Table


Innehåll från Advokatfirman DLA PiperAnnons

Cyberattacker, eller "when the shit hits the fan” – Hur ska du agera?

Cyberattacker har idag blivit ett konkret hot för alla företag. Samtidigt har du som företagare ofta en skyldighet, på grund av regelverk i olika länder och sektorer, att utreda vad som har hänt och vidta åtgärder. Om detta inte görs på rätt sätt kan det leda till omfattande sanktioner, skadestånd och badwill.

– En trend är att hackare i allt högre grad än tidigare inte bara använder affärskritisk information utan även personuppgifter som ett påtryckningsmedel i samband med de utpressningskrav som framställs. Ofta har de redan innan det drabbade företaget märkt attacken varit inne och hämtat ut känslig data, säger Arthur Csatho, Advokat specialiserad inom försäkringsrätt på DLA Piper.

Tack vare internationalisering och digitalisering lagrar företag alltmer personuppgifter om personer i olika länder. Samtidigt tillkommer fler komplexa regelkrav globalt och inom olika sektorer som företag måste förhålla sig till, som exempelvis GDPR som specifikt skyddar personuppgifter.

– När en cyberattack sker kan du inte luta dig tillbaka och låta polisen utreda vad som hänt, du måste själv agera och utreda det inträffade. Dessutom kräver GDPR och liknande regelverk utanför EU att du ska ha en organisation som är byggd för att skydda personuppgifter. Sammanfattningsvis finns det både skyldigheter kopplade till att försöka förhindra attacker och skyldigheter kopplade till när en attack ändå sker, säger Jennie Nilsson, Advokat specialiserad inom dataskydd och informationssäkerhet på DLA Piper.

Cyberförsäkring viktigt i företagets skydd

I förberedelserna inför en eventuell cyberattack är det viktigt att se över sitt försäkringsskydd. Den vanliga företagsförsäkringen täcker sällan de avbrott, skadestånd och kostnader som uppstår vid cyberattacker. En fråga som har diskuterats är om cyberförsäkringar exempelvis kan täcka sanktionsavgifter kopplade till GDPR som i många fall kan bli väldigt kostsamma.

– Företag bör verkligen säkerställa att avtal med olika samarbetspartners och försäkringsvillkor ger det skydd de vill ha vid en cyberattack. En cyberförsäkring som utöver att täcka kostnader för själva attacken, även erbjuder assistans och experthjälp i de länder man verkar i för att kunna detektera och praktiskt hantera en väldigt jobbig situation, är ofta bra att ha, berättar Arthur Csatho.

DLA Piper bistår företag med både det förebyggande arbetet, att exempelvis strukturera upp verksamheten samt dokumentera hur detta ser ut, och när attacken väl har skett. 

– Vi är en global advokatbyrå och kan snabbt analysera vad företaget behöver göra i respektive land där verksamheten har påverkats. Hos oss får företaget en kontakt, oavsett hur många länder de har verksamhet i. Vi stöttar bland annat med att se över de avtal som finns, hur de reglerar ansvar och vilka anmälningsplikter företaget behöver förhålla sig till mot exempelvis myndigheter. När en attack sker är situationen mycket hektisk, och då kan det vara skönt att ha en global samarbetspartner som vet vad som behöver göras, säger Jennie Nilsson. 

Om DLA Piper

Vid Sergels torg, med utsikt mot konstnären Edvin Öhrströms glödande glaspelare Kristall, har den globala advokatbyrån DLA Piper sitt stockholmskontor sedan i början av 2021. Byggnaden är miljöcertifierad enligt de högsta krav som finns på marknaden. Advokatbyrån DLA Piper erbjuder rådgivning inom affärsjuridikens alla områden. Byrån har de senaste åren haft en stark tillväxt och i dag finns drygt 200 medarbetare på kontoret i Stockholm. Med verksamhet i över 40 länder räknas DLA Piper till en av världens främsta advokatbyråer. 

www.dlapiper.se 

Mer från Advokatfirman DLA Piper

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Advokatfirman DLA Piper och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?