Annons

Räntor & valutor: Grekland i blickfånget

Sentimentet på tisdagen fick en viss positiv skjuts av ett högre euro-PMI än väntat, men injektionen avtog och nettoförändringarna blev relativt små.

Vid svensk stängning var tyska räntor i stort oförändrade från måndagens svenska stängning, med tioåringen kvar på 1,99 procent. Italienska räntor inledde ned men vände upp och var vid stängning 6-8 punkter högre, medan spanska räntor visade uppgångar på 1-2 punkter i långa änden.

I blickfånget ligger fortsatt skuldförhandlingarna i Grekland, där marknaderna hittills tycks ha tagit "dödläget" med viss ro.

Efter eurogruppens möte på måndagen uppmanade Jean- Claude Juncker Grekland att sluta ett avtal om nedskrivning av landets skuld "de närmaste dagarna", så att ett avtal finns klart i god tid till EU-toppmötet på måndag nästa vecka.

Han sade att räntan på de nya inbytta obligationerna bör ligga under 3,5 procent i snitt fram till 2020 och "klart under" 4 procent för hela den 30-åriga löptiden. 4 procent är vad de privata långivarna har erbjudit.

Carsten Brzeski på ING Group konstaterade att den extra kostnaden för obligationsinnehavarna skulle bli mellan 10 och 20 miljarder euro, en "för liten summa" för att äventyra ett avtal.

"Detta är inget mot den psykologiska inverkan det skulle få på spanska eller italienska räntor om Grekland skulle gå bankrutt. De kommer att hitta en uppgörelse", sade han.

Andra analytiker betonar att oavsett skuldavtal så är det bara en tidsfråga innan Grekland får nya problem.

"Hela diskussionen förefaller att vara rätt akademisk. Sanningen är att om Grekland betalar 5, 3,5 eller 2 procent på sina nya obligationer är rätt oväsentligt eftersom skulden ändå fortfarande är ohållbar. Det finns inget här som förändrar spelplanen. Om tre eller sex månader så kommer vi ändå ha en trojka som konstaterar att Grekland fortsatt inte följer plan", sade Marc Ostwald på Monument Securities till Reuters.

Greklands finansminister Evangelos Venizelos sade på tisdagen att regeringens strävan är att förhandlingarna ska vara avslutade till den 1 februari. En uppgörelse måste vara klar senast den 13 februari för att hinna få ett nytt stödpaket till den 20 mars, då Grekland står iför obligationsförfall på 14,5 miljarder euro.

Charles Dallara, chef för International Institute of Finance (IIF) som förhandlar för de privata kreditgivarna, betonade på tisdagen att det erbjudande som de privata långivarna gett ligger kvar och är i linje med vad som var överenskommelsen vid eurotoppmötet i oktober. Samtidigt brådskar det med ett avtal.

"Det är viktigt att alla parter inser hur mycket som står på spel här och att vi arbetar tillsammans", sade han.

Spanien sålde växlar för 2,5 miljarder euro på tisdagen. Ränteniåverna blev lägre och bid/cover-nivåerna högre än vid motsvarande emission i december. Räntorna vid de spanska emissionerna har sjunkit sedan ECB:s treårsrepa den 21 december, som anses ha lättat på finansieringsmiljön, inte minst för kortare statspapper.

För europeisk del låg även fokus på de preliminära inköpschefsindexen för januari. Det sammanvägda euro-PMI (composite) steg till 50,4 i januari från 48,3 föregående månad, över väntade 48,5. PMI för industrin steg till 48,7 från 46,9 (väntat 47,3) medan tjänste-PMI steg till 50,5 från 48,8 (väntat 49,0).

"Indexet förefaller att ha bottnat i oktober och vi har haft tre månader i rad med förbättring. Tre månader ser vi som en signal om en vändpunkt, och vi börjar känna oss lite säkrare. Så det kanske inte blir någon recession i euroområdet utan en mycket kort period av nedgång", sade Chris Williamson, chefekonom på Markit som genomför undersökningen, enligt Reuters.

Commerzbank skrev i en kommentar att utfallet bekräftar deras uppfattning att recessionen i euroområdet kommer att upphöra under våren. Detta antagande baseras två faktorer: dels har ECB lättat på skuldkrisen genom sin treårsrepa. Den osäkerhet som paralyserade euroområdet under andra halvan av 2011 har avtagit. Dels de externa ekonomiska förhållandena förbättrats på senare tid. Den amerikanska ekonomin växte lite starkare under sista kvartalet och den kinesiska ekonomin är överraskande robust.

Internationella valutafonden, IMF, tecknade en dämpad konjunkturbild i sin uppdaterade prognos, där de sänkt den globala BNP-prognosen i år till 3,3 procent från 4,0 procent i septemberprognosen. IMF anser att den globala återhämtningen hotas av allt intensivare spänningar i euroområdet och bräckligheter även på andra håll. De finansiella förhållandena har försämrats, tillväxtutsikterna har förmörkats och nedåtriskerna har förstärkts. Riskerna mot den finansiella stabiliteten har också ökat sedan i höstas, trots olika policyåtgärder för att begränsa skuldkris och bankproblem.

På valutamarknaden har euron tappat något till 1:298 mot dollarn. Yenen har samtidigt tappat till 77:70 respektive 100:90 mot dollarn och euron.

Svenska räntor har stigit 2-3 punkter, medan kronan tappat cirka 4 öre mot dollarn och 2 öre mot euron, jämfört med noteringarna vid stängning på måndagen.

Swedbank skrev ned sin svenska BNP-prognos till +0,3 procent i år och +1,8 procent nästa år, medan arbetslösheten väntas stiga till 8,0 procent 2013. BNP sjönk fjärde kvartalet och väntas sjunka första kvartalet i år. Recessionen drivs av försvagad export, industriproduktion och investeringsvilja, men även av stigande arbetslöshet som dämpar hushållens konsumtionshumör.

Finansminister Anders Borg noterade däremot att nedrevideringarna av tillväxten börjar stanna av nu och att det åtminstone finns några ljuspunkter i konjunkturmörkret.

"Vi gjorde en bedömning om en kraftig inbromsning och den står sig rätt väl. En del av problemen i Sydeuropa har blivit mer besvärliga& Men det är också tydligt att vi fått en del indikationer, bland annat inköpschefsindex i Tyskland, som kom in starkare än väntat", sade han.

Ungerns centralbank lämnade styrräntan oförändrad på 7 procent. Förväntningarna låg övervägande på en höjning med 50 punkter och försvagningen av forinten utökades efter beskedet.

Även Bank of Japan lämnade sin styrränta oförändrad, liksom Indiens centralbank, som däremot oväntat sänkte reservkraven med 50 punkter.

I USA inleder Federal Reserve sitt tvådagarsmöte. Policybesked och nya prognoser, som nu även inkluderar ledamöternas antaganden om fed funds, presenteras på onsdagen. Prognoserna åtföljs nu också av en sammanfattade beskrivning av ledamöternas bedömning om balansräkningens utveckling och antaganden om en första styrräntehöjning.

USA-räntorna har sammantaget sjunkit något sedan svensk stängning på måndagen, med tioåringen 2 punkter ned till 2,06 procent.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från RegSmart Life ScienceAnnons

Stort behov av regulatorisk kunskap inom läkemedelsindustrin

Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare och Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare, RegSmart Life Science.
Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare och Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare, RegSmart Life Science.

En möjliggörare med gedigen regulatorisk grund från både myndighet och industri. Så beskriver RegSmart Life Science grundare, Marie Gårdmark och Agneta Larhed, bolaget som hjälper både företag och forskare med allt från produktutveckling till regulatoriska frågor. 

Det var redan på apotekarutbildningen vid Uppsala universitet som Marie Gårdmark och Agneta Larhed lärde känna varandra. I dag har Marie en bred bakgrund inom läkemedelsutveckling och regulatoriska frågeställningar och Agneta har stor erfarenhet inom formuleringsutveckling av läkemedel – en riktigt bra kombination enligt de själva: 

– Vi kommer båda från tjänster på Läkemedelsverket. Jag var chef för tillståndsverksamheten rörande läkemedel och Agneta var vetenskapligt ansvarig inom området farmaci och bioteknologi. Under våra år på myndigheten såg vi att det fanns ett stort behov av regulatorisk kunskap inom industrin, framförallt bland småföretagare och forskare. Det sådde fröet till RegSmart. När erbjudandet kom att starta ett bolag tillsammans med Center for Translational Research så kändes det som ett enkelt beslut, säger Marie Gårdmark, Farm Dr, vd och grundare. 

– Det som gör oss unika på marknaden är vår bredd. Vi balanserar regulatoriska, vetenskapliga och kommersiella behov och förutsättningar vilket är värdefullt i arbetet med så väl tidig utveckling som inför marknadsgodkännande. Jag och Marie kompletterar varandra och vi har ett bra helhetsperspektiv med fokus på företagens mål, tillägger Agneta Larhed, Farm Dr, senior konsult och grundare. 

Använda riktlinjer på rätt sätt

Just helhetsperspektivet är extra viktigt poängterar Marie Gårdmark. Det gäller att utgå från vilka produkter som bolaget faktiskt vill ha ut på marknaden i slutändan – något som mindre företag inte alltid tänker på: 

– De blir lätt uppslukade av den fas som de befinner sig i just nu och inför de problem de möter dagligdags. Genom att istället ha ett klart affärsmål med sin produkt från start, blir det lättare att förstå vad man behöver göra för att nå dit. Här är det viktigt att veta hur man kan ta hjälp av riktlinjer och regler under resans gång för att uppnå sina kommersiella intressen, säger Marie Gårdmark. 

Men, det handlar inte bara om att läsa riktlinjer – det  gäller också att förstå sammanhanget, säger Agneta Larhed. RegSmarts roll är att vara lösningsfokuserade och deras arbete går snarare ut på att förstå syftet med riktlinjerna, och hjälpa kunden att förstå vart lagstiftningen är på väg. 

– Då får man bättre koll på vad man behöver eller inte behöver göra, och kan se både närliggande risker och möjligheter i utvecklingsarbetet. Vi har tre ledord som vi utgår från: vetenskaplighet, regulatorisk relevans och fit for purpose. Fit for purpose innebär att man utgår ifrån det man vill uppnå och därefter bestämmer vilka studier eller tester man ska göra istället för att bara hålla sig fast vid en riktlinje och göra som man alltid har gjort, säger Marie Gårdmark. 

Stort engagemang och framåtanda 

I augusti firar bolaget ett år och utvecklingen har varit över de båda grundarnas förväntan. De har nyligen rekryterat tre nya spetskompetenser som ska täcka upp inom dels det medicintekniska området, dels inom läkemedelstillverkning. 

– Det är väldigt roligt att få ta del av så många spännande idéer från företag och forskare som jobbar med alla dessa fantastiska utvecklingsprojekt inom läkemedel och medicinteknik. Det finns ett sådant engagemang och en stark framåtanda, vilket är härligt att kunna vara en del av! säger Agneta Larhed.

– För oss är det viktigt att bidra till utvecklingen av life science-sektorn i Sverige och det är något som vi gör på olika sätt. Det kan till exempel handla om att hjälpa små forskande företag med regulatorisk kunskap så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen. Det regulatoriska behöver inte förhindra eller försvåra – det gäller bara att fokusera på sin produkt och se möjligheterna, avslutar Marie Gårdmark.

Fakta RegSmart Life Science
RegSmart Life Science AB bildades i augusti 2019. Företaget är en del av koncernen Center for Translational Research tillsammans med Clinical Trial Consultants, Lablytica och ClinSmart. I dagsläget har företaget fem anställda och kontor i Uppsala. RegSmart täcker regulatoriska frågeställningar för både läkemedel och medicintekniska produkter och har en global inriktning med fokus på den europiska och amerikanska marknaden.
EXTERN LÄNK: Läs mer här 

Mer från RegSmart Life Science

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med RegSmart Life Science och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?