1515

Räntor och valutor: Kronan studsar tillbaka

De europeiska marknadsräntorna i kärnländerna visar små förändringar på tisdagens förmiddagshandel, samtidigt som räntorna i de krisdrabbade länderna noterar ränteuppgångar och trotsar ett mer positivt riskklimat som avspeglades på aktie- och valutamarknaden.

Den svenska tioåriga statsobligationsräntan är vid lunchtid ned 1 punkt till 1,78 procent. Den tyska motsvarigheten var oförändrad på 1,79 procent.

För svensk del har agendan varit fullspäckad, med protokoll från Riksbankens senaste penningpolitiska möte, BNP- statistik och regeringens höstbudget.

SCB:s publicering av BNP för det andra kvartalet kom in något under vad som var väntat, med en uppgång om 4,9 procent jämfört med andra kvartalet 2010. Analytikerna i SME Direkts prognosenkät hade räknat med en nedrevidering från preliminärt rapporterade +5,3 procent till +5,1 procent.

I rapporten finns dock siffror som målar en något mer positiv bild BNP-utvecklingen än vad huvudsiffran ger sken av. Hushållens konsumtion reviderades upp till +3,2 procent från tidigare +2,3 procent. Även bruttoinvesteringarna reviderades högre. Den största nedrevideringen stod istället lagerinvesteringarna för, och gav ett BNP-bidrag på -0,2 procent, att jämföra mot tidigare rapporterade +0,7 procent.

"Den svenska ekonomin presterade väl under andra kvartalet, men tillväxten var inte riktigt så stark som den första publiceringen visade. Men sammansättningen av BNP var bättre än väntat, sedan hushållens konsumtion, statlig konsumtion såväl som investeringar reviderades högre, medan lagren stod för en nedrevidering om 0,9 procent av BNP", skriver Nordea i en kommentar.

Enligt Nordea kan detta till viss del förbättra tillväxtutsikterna eftersom neddragningar på lager till mindre utsträckning kommer att tynga tillväxten.

Riksbanken publicerade samtidigt protokollet från den penningpolitiska diskussionen vid mötet 6 september, då Riksbankschefen Stefan Ingves med kollegor beslutade att vänta med räntehöjningar och justera ned räntebanan.

Stefan Ingves motiverade beslutet med att det var lämpligt för att motverka den mer försvagade ekonomin och den mer dämpade inflationsutvecklingen.

Han betonade samtidigt att det nu var "extra viktigt" att påpeka osäkerheten kring räntebanans läge och utformningen av prognostratten, vilket särskilt gäller längre in i framtiden.

Protokollet visade att de flesta direktionsledamöterna stod bakom prognoserna i den penningpolitiska uppföljningen, men att det föreligger vissa nyansskillnader. Riksbankschefen konstaterade också att det rådde enighet om att hålla reporäntan oförändrad, och att en majoritet stod bakom den föreslagna prognosen för reporäntan.

Mikael Grahn på Danske Bank säger till Nyhetsbyrån Direkt att Riksbanksprotokollet inte bjöd på några egentliga överraskningar. Utgångspunkten är att marknaden redan prisat in en del räntesänkningar under nästa år och för en marknadspåverkan nedåt ska det till något extra mjukt uttalande.

"Värt att notera är dock att Svante Öberg, som ju är Riksbankens 'ärkehök', var lite mjukare än man kanske kunde ha trott när han pekar på att de finansiella marknaderna är i ett värre tillstånd än han hade räknat med och att detta läge kan komma att bestå. Detta är en indikation på en mjukare inställning", säger Mikael Grahn.

Han säger också att Riksbankschef Stefan Ingves sammanfattning i någon mening var lite mjukare och att bankens huvudscenario bygger på att skuldkrisen i Europa ska lösas på ett positivt sätt. Gör den inte det så måste situationen övervägas ytterligare vilket ger lite nedsida på Riksbankens räntebana.

När finansminister Anders Borg presenterade budgeten klargjordes att den baseras på att Riksbanken kommer att sänka reporäntan till 1,5 procent i början av 2012, från dagens 2,00 procent. Vid utgången av 2013 antas reporäntan åter ha höjts till 2,00 procent, och därefter bedöms reporäntan nå "normala nivåer" i slutet av 2015, vilket är ett år tidigare än resursutnyttjandet i ekonomin som helhet är normalt, enligt regeringens prognoser.

Regeringens ekonomiska prognoser är i huvudscenariot till största delen oförändrade jämfört med beskeden vid Harpsundsmötet i augusti, vilket innebär att finansdepartementet räknar med att BNP-tillväxten dämpas till 1,3 procent 2012 från 4,1 procent i år. 2013 väntas tillväxttakten öka till 3,5 procent.

De föreslagna reformåtgärderna uppgår sammanlagt till 15 respektive 17,3 miljarder kronor 2012 och 2013.

Swedbanksekonomen Magnus Alvesson skriver i en kommentar att regeringen har valt en "vänta-och-se" strategi med argumentet att skapa manöverutrymme om den internationella krisen fördjupas. Han anser att mot bakgrund av den svaga utvecklingen, och relativt sett mycket starka statsfinanser, finns det skäl att föra en mer expansiv finanspolitik.

"Värdet av ett överskott i de offentliga finanserna kan ifrågasättas när den reala ekonomin knäar. I stället borde det satsas på en tillfällig utbyggnad av arbetsmarknadsutbildning och investeringar. Om man dessutom avser att genomföra ytterligare skattesänkningar är det bättre att göra det tidigare än att vänta tills konjunkturen åter tar fart", skriver Magnus Alvesson.

På de globala finansmarknaderna har dock fokus fortsatt legat på den europeiska skuldkrisen. I den inledande Asienhandeln på vände euron ned efter tidigare uppgångar, sedan Standard & Poor's meddelat att de sänker Italiens kreditbetyg med ett steg, till A/A-1. Utsikterna bedöms vara fortsatt negativa.

S&P motiverade betygsåtgärden med försvagade ekonomiska tillväxtutsikter och att ett bräckligt politiskt får svårt att svara på de ekonomiska utmaningarna.

Under den europeiska förmiddagshandel blev dock humöret betydligt positivare, vilket resulterade i stigande aktiemarknader och stärkt euro. Sedan den svenska stängningen på måndagen kan nettoförändringen sammanfattas som en förstärkning till 1:370 mot dollarn, från 1:361.

Kronan har i sin tur stärkts 6 öre till 6,67 mot dollarn, och stärkts 3 öre till 9,14 mot euron.

ZEW-index i Tyskland visade på en mer pessimistisk inställning i september, jämfört med i augusti. Förväntningarna om framtida tillväxt sjönk till -43,3 från - 37,6, men det var ändå något bättre än förväntningarna som pekade mot -45,0.

Table


Innehåll från GetacceptAnnons

Försäljning digitalt – kan ge upp till 30% högre hitrate

Att sälja digitalt kan lätt förknippas med en opersonlig säljprocess. Det blir svårare att visa vår personlighet, och offerten drunknar i en mailkorg tillsammans med minst tio andra. Så hur gör man för att inte bara klara av, utan till och med förbättra, sin försäljningsprocess när man säljer digitalt? 

– Det handlar om att hitta kommunikationskanaler som inte redan är mättade, säger medgrundaren av Vainu, Mikko Honkanen.

På Vainu har man tagit i bruk GetAccept i sina säljprocesser för att bättre kunna följa varje steg av säljprocessen via data - inte bara genom magkänsla. När de testade att skicka avtal både med och utan GetAccepts videofunktion, fick de högre stängningsfrekvens på de offerter som skickades med videopresentation. 

– Även om många vet att video är bra i alla möjliga sammanhang idag, är det ändå få B2B-bolag som nyttjar det. Därför är det en kommunikationskanal som gör det enkelt att sticka ut, menar Mikko Honkanen.

När Samir Smajic, VD och medgrundare av GetAccept, startade företaget 2015 så var det redan tydligt att digitalt var framtiden för B2B-försäljning. Sedan har utvecklingen gått snabbare än man räknat med.

– Att kunna ge en riktigt bra digital kundupplevelse, dubblar enligt McKinsey & Co sannolikheten för att stänga affären. Och det gör man inte genom att bara skicka en massa mail. E-signering är ett sätt att öka sin hitrate, men adderar man funktioner som engagerar, exempelvis chatt, video, en snygg paketering av sitt avtal och automatiska påminnelser, så ökar sannolikheten ännu mer.

Bland de som använder GetAccept så har de som använder fler engagerande funktioner i sina utskick upp till 30% högre hitrate, än de som endast skickar iväg ett avtal för e-signatur. Ingen vill ha en tråkig säljprocess, och kan man hitta sätt att göra den intressant och interaktiv kommer inte bara kunden bli nöjdare, utan du skapar också en snabbare och smidigare försäljningsprocess. 

– Det ligger kvar en gammal myt om att bolag inte är redo att börja arbeta såhär, och att det bara funkar på mindre affärer. Faktum är att data visar att 70% av företag är beredda att göra affärer upp till fem hundra tusen kronor i en onlinemiljö. En annan vanlig fördom är att kundens kund vill ha det på det traditionella viset. Men det är inte sant. Vi får ständigt kommentarer från våra kunder där de berättar om hur nöjda deras kunder blivit med det nya, förenklade sättet att signera avtal. Och det får våra kunder att se bra ut, säger Samir Smajic. 

Att komma igång med en mer engagerande digital säljprocess behöver varken vara tidskrävande eller svårt. I GetAccept har du allting samlat och får både översikt, automation och kommunikation i ett och samma verktyg. Att komma igång behöver inte ta mer än någon timme - även för det lite större säljteamet. 

Lär dig mer och boka en demo med GetAccept idag! 

Mer från Getaccept

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Getaccept och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?