1515

Räntor och valutor: Euron stärktes

De europeiska marknadsräntorna i kärnländerna visade blygsamma rörelser på tisdagen. I de mer perifera länderna steg dock räntorna återigen, bland annat efter att S&P gett besked om sänkt kreditbetyg för Italien.

Den svenska tioåriga statsobligationsräntan var vid svensk stängning ned 3 punkter till 1,76 procent. Den tyska motsvarigheten var oförändrad på 1,79 procent.

IMF presenterade på eftermiddagen sin nya höstprognos, där BNP-prognoserna inte oväntat justerades ned både för 2011 och för 2012. BNP väntas enligt IMF uppgå till 4,0 procent både 2011 och 2012, vilket är en nedjustering om 0,3 respektive 0,5 procentenheter.

IMF:s chefekonom, Olivier Blanchard, skrev att världsekonomin lider av två samverkande negativa faktorer; en betydligt svagare återhämtning i utvecklade ekonomier samt en kraftigt ökad finanspolitisk och finansiell osäkerhet.

"Var och en av dessa faktorer är oroande - deras kombination och interaktion är det ännu mer. Starka åtgärder krävs omedelbart för att förbättra utsikterna och reducera riskerna", skrev han.

I USA sjönk den tioåriga statspappersräntan med 1 punkt till 1,95 procent. Tvåårsräntan var upp 1 punkt till 0,16 procent.

"Vi ser fortfarande kapitalkonserverande handelsnivåer nu, vilket håller statsobligationerna på dessa låga nivåer. IMF-nyheterna är tillnyktrande men inte överraskande. Det verkar finnas rejäla motvindar mot tillväxten i den globala ekonomin, betydligt fler än under början av året", sa Scott Graham, chef för statsobligationshandel vid BMO Capital Markets till Bloomberg News.

För svensk del var agendan fullspäckad, med protokoll från Riksbankens senaste penningpolitiska möte, BNP-statistik och regeringens höstbudget.

SCB:s publicering av BNP för det andra kvartalet kom in något under vad som var väntat, med en uppgång om 4,9 procent jämfört med andra kvartalet 2010. Analytikerna i SME Direkts prognosenkät hade räknat med en nedrevidering från preliminärt rapporterade +5,3 procent till +5,1 procent.

I rapporten fanns dock siffror som målar en något mer positiv bild BNP-utvecklingen än vad huvudsiffran ger sken av. Hushållens konsumtion reviderades upp till +3,2 procent från tidigare +2,3 procent. Även bruttoinvesteringarna reviderades högre. Den största nedrevideringen stod istället lagerinvesteringarna för, och gav ett BNP-bidrag på -0,2 procent, att jämföra mot tidigare rapporterade +0,7 procent.

"Den svenska ekonomin presterade väl under andra kvartalet, men tillväxten var inte riktigt så stark som den första publiceringen visade. Men sammansättningen av BNP var bättre än väntat, sedan hushållens konsumtion, statlig konsumtion såväl som investeringar reviderades högre, medan lagren stod för en nedrevidering om 0,9 procent av BNP", skrev Nordea i en kommentar.

Riksbanken publicerade samtidigt protokollet från den penningpolitiska diskussionen vid mötet 6 september, då Riksbankschefen Stefan Ingves med kollegor beslutade att vänta med räntehöjningar och justera ned räntebanan.

Stefan Ingves motiverade beslutet med att det var lämpligt för att motverka den mer försvagade ekonomin och den mer dämpade inflationsutvecklingen.

Han betonade samtidigt att det nu var "extra viktigt" att påpeka osäkerheten kring räntebanans läge och utformningen av prognostratten, vilket särskilt gäller längre in i framtiden.

Protokollet visade att de flesta direktionsledamöterna stod bakom prognoserna i den penningpolitiska uppföljningen, men att det föreligger vissa nyansskillnader. Riksbankschefen konstaterade också att det rådde enighet om att hålla reporäntan oförändrad, och att en majoritet stod bakom den föreslagna prognosen för reporäntan.

Mikael Grahn på Danske Bank sa till Nyhetsbyrån Direkt att Riksbanksprotokollet inte bjöd på några egentliga överraskningar. Utgångspunkten är att marknaden redan prisat in en del räntesänkningar under nästa år och för en marknadspåverkan nedåt ska det till något extra mjukt uttalande.

"Värt att notera är dock att Svante Öberg, som ju är Riksbankens 'ärkehök', var lite mjukare än man kanske kunde ha trott när han pekar på att de finansiella marknaderna är i ett värre tillstånd än han hade räknat med och att detta läge kan komma att bestå. Detta är en indikation på en mjukare inställning", sa Mikael Grahn.

När finansminister Anders Borg presenterade budgeten klargjordes att den baseras på att Riksbanken kommer att sänka reporäntan till 1,5 procent i början av 2012, från dagens 2,00 procent. Vid utgången av 2013 antas reporäntan åter ha höjts till 2,00 procent, och därefter bedöms reporäntan nå "normala nivåer" i slutet av 2015, vilket är ett år tidigare än resursutnyttjandet i ekonomin som helhet är normalt, enligt regeringens prognoser.

Regeringens ekonomiska prognoser är i huvudscenariot till största delen oförändrade jämfört med beskeden vid Harpsundsmötet i augusti, vilket innebär att finansdepartementet räknar med att BNP-tillväxten dämpas till 1,3 procent 2012 från 4,1 procent i år. 2013 väntas tillväxttakten öka till 3,5 procent.

De föreslagna reformåtgärderna uppgår sammanlagt till 15 respektive 17,3 miljarder kronor 2012 och 2013.

Swedbanksekonomen Magnus Alvesson skrev i en kommentar att regeringen har valt en "vänta-och-se" strategi med argumentet att skapa manöverutrymme om den internationella krisen fördjupas. Han anser att mot bakgrund av den svaga utvecklingen, och relativt sett mycket starka statsfinanser, finns det skäl att föra en mer expansiv finanspolitik.

På de globala finansmarknaderna har dock fokus fortsatt legat på den europeiska skuldkrisen. I den inledande Asienhandeln på vände euron ned efter tidigare uppgångar, sedan Standard & Poor's meddelat att de sänker Italiens kreditbetyg med ett steg, till A/A-1. Utsikterna bedöms vara fortsatt negativa.

S&P motiverade betygsåtgärden med försvagade ekonomiska tillväxtutsikter och att en bräcklig regeringskoalition får svårt att svara på de ekonomiska utmaningarna.

Under den europeiska förmiddagshandel blev dock humöret betydligt positivare, vilket resulterade i stigande aktiemarknader och stärkt euro. Utvecklingen höll till stor del i sig till den svenska stängningen, då euron hade stärkts till 1:366 mot dollarn.

Kronan stärktes i sin tur 6 öre till 6,67 mot dollarn, och stärkts 3 öre till 9,14 mot euron.

ZEW-index i Tyskland visade på en mer pessimistisk inställning i september, jämfört med i augusti. Förväntningarna om framtida tillväxt sjönk till -43,3 från - 37,6, men det var ändå något bättre än förväntningarna som pekade mot -45,0.


Innehåll från PayerAnnons

Så minskade ekonomiavdelningen sin tid för betalningsprocesser med 80% tack vare Payer

2019 valde United Spaces att skriva avtal med Payer, en startup inom B2B-betalningar, för att lösa betalningar för sina medlemmar på coworking-kontor i Sverige. Nu expanderar United Spaces med fem nya kontor i landet och i centrum finns en betalningslösning som kraftigt har reducerat kostnaderna för finansavdelningen.

Samarbetet mellan de två bolagen startade när United Spaces sonderade marknaden för en partner som både kunde designa men också processa betalningsflöden inom B2B. Kravet var att göra kundupplevelsen riktigt bra för sina medlemmar men också att lösa den manuella hanteringen av fakturering på ekonomiavdelningen.

Den tekniska lösningen var en integration av Payers API-plattform med United Spaces mobila medlemsapp men också med deras bokföringssystem Fortnox. Resultatet efter ett års samarbete överraskade Joakim Helbig, CFO på United Spaces.

– Det fanns en tid innan och efter Payer. Resultatet efter att vi implementerade Payers plattform har varit fantastiskt för ekonomiavdelningen. Vi spenderar nu 80% mindre tid på betalningshantering och inkassering. Utöver det betalas fakturor av våra medlemmar 30% fortare. Det är ett klart bevis att vi har lyckats lyfta betalningsupplevelsen till en riktigt hög nivå, säger han.

Blir långsiktig partner

Nu när United Spaces expanderar över landet, från fyra till totalt nio kontor har, de valt Payer som en långsiktig partner. Det tionde coworkingstället öppnar under hösten.

– Jag tror att det här systemet som vi har byggt tillsammans med Payer kan fungera som en mall för framtidens finansavdelning. Digitalisering och automatisering är menat att göra arbetslivet enklare och effektivt. Vi har uppnått just det och mycket mer med Payer. Det finns ingen anledning att hålla fast vid manuella processer för att fakturera, monitorera och bokföra när det kan skötas helt automatiskt. Nu när vi expanderar vill vi fortsätta resan med Payer, säger Joakim Helbig.

Peder Berge är VD och grundare av Payer.

– Vi är förstås otroligt glada att vi har fått utökat förtroende av United Spaces i deras fortsatta expansion. Vi har jobbat hårt för att få till detaljerna i betalningslösningen och det har burit frukt. Magi skapas genom hårt arbete och resultaten som vi har uppnått med United Spaces talar för sig själv. Vi ser fram emot att hjälpa flera svenska bolag att bli mer effektiva, få bättre kassaflöde och få högre marginaler, säger han. 

 

Mer från Payer

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Payer och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?