1515

Räntor och valutor: USA-siffror en kalldusch

EMU-spreadarna vidgades på fredagen på nya frågetecken om konsolideringen i periferin, med Grekland som katalysator. En initialt positiv reaktion på ISM-index i USA ebbade snabbt ut med förnyad riskaversion och flykt in i säkrare statspapper inför fredagens jobbrapport i USA, som blev en ny kalldusch för sentimentet.

Antalet sysselsatta i USA var oförändrat i augusti, den sämsta jobbsiffran sedan september 2010, medan arbetslösheten låg kvar på 9,1 procent. Analytiker räknade med 68.000 fler sysselsatta jämfört med föregående månad, och en arbetslöshet på 9,1 procent, enligt Bloomberg News prognosgenomsnitt.

I juli steg sysselsättningen med reviderade +85.000 (+117.000), medan nettorevideringen för juli och juni totalt var -58.000 personer.

Sysselsättningen i den privata sektorn ökade med 17.000 personer, väntat +95.000. En "förmildrande" omständighet var att strejken vid Verizon Communications uppgavs ha minskat sysselsättningen med 45.000 personer. Ekonomerna vid Deutsche Bank och Goldman Sachs hade räknat med en effekt på -25.000 personer.

"Det finns inga ursäkter för denna miserabla rapport som bara visade mycket svagt jobbskapande i den privata sektorn och oförändrad sysselsättning i ekonomin som helhet", skrev RDQ Economics i en kommentar.

Som tillägg till svagheten fanns nedrevideringarna, en nedgång i den genomsnittliga arbetstiden och en liten nedgång i den genomsnittliga timlönen. Nyheterna var lite bättre i hushållsundersökningen där sysselsättningen steg betydligt men denna serie är väldigt volatil från månad till månad och har totalt sett minskat under de senaste tre månaderna.

RDQ Economics konstaterade att Bernanke-Dudley-Yellen- Evans-falangen i Fed sannolikt kommer att vilja göra mer vid FOMC-mötet den 20-21 september, men dessa data är inte tillräckligt svaga för att få till stånd ännu en runda av tillgångsköp givet förhöjda inflationsnivåer.

"Motvilligheten hos företag att anställa har enligt vår uppfattning inget att göra med hållningen i penningpolitiken, men vi tvivlar på att presidentens tal i nästa vecka kommer att ge någon radikal omprövning av regeringens politik gentemot företagen", skrev RDQ Economics.

Barack Obama ska på torsdag i nästa vecka presentera ett nytt förslag för att öka sysselsättningen.

Commerzbank skrev i en kommentar att i kontrast till förtroendeindikatorer så har "hårda data" inte varit så illa i augusti. Dagens utfall visar däremot att företagen blivit motvilliga att anställa givet den massiva osäkerheten från början av augusti. Dagens data är inget slutligt bevis för att den amerikanska ekonomin står inför ännu en recession, men riskerna för detta stiger betydligt.

"Efter dagens data har ytterligare agerande från Fed vid kommande FOMC-möten blivit rätt sannolikt. Det är, så klart, fortfarande en öppen fråga huruvida de kommer att gå igång med ett omfattande QE3, men de kommer att göra någonting", skrev Commerzbank.

USA-räntorna, som sjunkit kraftigt på torsdagskvällen i positionering inför jobbstatistiken och sedan gått sidledes större delen av fredagen, sjönk ytterligare i längre löptider efter jobbrapporten. Den tioåriga statsobligationen handlades vid svensk stängning på 2,05 procent, 20 punkter ned jämfört med torsdag samma tid.

Flykten till kvalitet ledde också till att tyska statsobligationer vid svensk stängning var 14-18 punkter ned. Tioåringen sjönk till 2,01 procent, den lägsta nivån sedan euron infördes 1999.

Räntorna i PIIGS-länderna steg däremot överlag, med italienska räntor upp till 15 punkter högre och spanska upp till 20 punkter högre under fredagen.

Signaler om att Grekland kan missa budgetmålen för 2011 tyngde periferin. Bidragande anses också vara den svaga efterfrågan vid veckans emissioner av spanska och italienska statsobligationer, liksom oron för att Italien håller på att vattna ur sitt sparpaket.

Greklands finansminister Evangelos Venizelos tillbakavisade mediauppgifter om att samtalen med "trojkan", EU/IMF/ECB, har brutit samman efter oenighet om underskottets storlek och vad som borde göras åt det. Evangelos Venizelos framhöll att samtalen förts i ett "vänligt" klimat och ska återupptas om cirka tio dagar. Under denna period ska regeringen arbeta med budgeten för 2012.

Han erkände att recessionen uppenbart blir djupare än väntat och att Greklands ekonomi sannolikt kommer att minska med nära 5 procent i år, vilket påverkar möjligheten att nå de mål som satts för Grekland.

"Det finns inget överraskande i nyheterna, men denna realitet kan vara ansvarig för en vändning i tendensen för spreadarna i euroobligationerna att krympa. Spreadarna mot Tyskland har vidgats över hela euroområdet", skrev 4Cast i en kommentar.

Källor i EU-kommissionen uppgav till Nyhetsbyrån Direkt på fredagen att Greklands mål för budgetunderskottet i år på 7,5 procent står fast även om tillväxten saktar in.

"Trojkan har inte mandat att ändra budgetmålet eller förhandla om en ändring. Det är beslutat av euroländernas finansministrar", sa en källa.

En del tecken på fredagen indikerade en ökad stress på finansmarknaderna. Bloomberg News noterade att premien europeiska banker behöver betala för att låna dollar på swap- marknaden ökade till den högsta nivån sedan i maj 2010.

Nouriel Roubini, välbekant professor vid New York University, sade på fredagen att ECB:s beslut att höja räntan var ett stort misstag, och att ECB nu borde ta tillbaka dessa höjningar. Commerzbank noterade i ett marknadsbrev att ECB vid mötet den 8 september kommer att stå inför krav att sänka räntan, men att ribban ligger högt för detta. Enligt historiska samband kommer ECB inte att sänka räntan om de inte drar ned tillväxtprognosen för 2012 till 0,5 procent och inflationsprognosen till 1 procent.

"Enligt vår uppfattning är en sådan dramatisk nedrevidering inte aktuell. Vi väntar oss därför att Trichet bara kommer att signalera en paus i ECB:s penningpolitiska åtstramningsprocess", skrev Commerzbank.

På valutamarknaden var förändringarna trots allt relativt små. Jämfört med torsdagens svenska stängning stärktes dollarn något mot euron men tappade lite mot yenen. Ökad riskaversion gynnade schweizerfrancen överlag.

Jun Azumi utsågs på fredagen till ny finansminister i Japan. Han sade bland annat att han är oroad över trenden av en stark yen, och att han noga kommer att övervaka detta. Han ser nedåtrisker för ekonomin och kommer att återkomma till hur den tredje extrabudgeten för återuppbyggnaden ska finansieras, men avvisade idén om att höja omsättningsskatten.

Svenska räntor sjönk 8-10 punkter, medan kronan tappade 1 öre till 6,40 mot dollarn och 2 öre till 9,11 mot euron.


Innehåll från Autolease DNBAnnons

Så skapade it-företaget Advania en grön vagnpark: ”Vi ser enbart fördelar”

Patric Lindman, på Autolease och Magnus Wemby, HR-direktör på Advania.
Patric Lindman, på Autolease och Magnus Wemby, HR-direktör på Advania.

Minskat klimatavtryck och lägre totalkostnad.

För it-företaget Advania har omställningen till en grönare vagnpark, det vill säga fler tjänstebilar med lågt koldioxidutsläpp, bara inneburit fördelar.

– Den här processen driver sig nästan själv. Merparten av våra förare är intresserade av att gå över till en eldriven bil, och de som redan har tagit steget kan inte tänka sig något annat, säger Magnus Wemby, HR-direktör på Advania.

Greenlease – vi gör det enkelt att välja miljövänligt 

It-företaget Advania erbjuder it-tjänster till företag, offentlig verksamhet och myndigheter i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. I Sverige har Advania 700 medarbetare på 14 platser. 

För Advania står hållbarhetsarbetet högt på agendan – såväl ur ett kundperspektiv som sett till den egna verksamheten. Företaget har satsat på att ha både kunskap och verktygen för att kunna ta en roll som strategisk partner för sina kunder och erbjuda kostnadseffektiva, verksamhetsnära och hållbara lösningar över tid. 

– Gällande den egna verksamheten äger vi exempelvis inte de fastigheter vi har kontor i, vilket delvis begränsar vår möjlighet att påverka miljöavtrycket. Däremot är vårt resande ett område där vi har en större möjlighet till påverkan. Vår verksamhet är beroende av att kunna utföra vissa tjänsteleveranser på plats hos våra kunder vilket kräver resor. Och just resor har en stor inverkan på vårt klimatavtryck, berättar Magnus Wemby. 

En successiv omställning

2009 inledde Advania sitt samarbete med Autolease – ett av marknadens ledande billeasingbolag.

– Advania sökte en stabil aktör som är specialist på tjänstebilar och som samtidigt har en bra förståelse för våra behov och därför kan skapa en bättre helhetslösning, både ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv, berättar Magnus Wemby.

Och det fick Advania genom samarbetet med Autolease. 

Successivt har it-företaget förändrat och förnyat sin vagnpark – från fossildrivna fordon till eldrivna bilar med lägre koldioxidutsläpp, max 60 gram koldioxid per kilometer.

I dag består Advanias vagnpark till 60 procent av laddbara bilar. En tredjedel av dessa är nollutsläppsbilar som drivs enbart av el. 

– Vi har inte forcerat vår omställningsstrategi utan undan för undan fasat ut bensin- och dieselbilar till förmån för mer miljövänliga alternativ, säger Magnus Wemby.

Hur har mottagandet varit bland förarna?

– Enbart positivt. Den här omställningen sker ganska naturligt och intresset för mer miljövänliga alternativ är stort bland våra medarbetare. I nuläget är 88 procent av våra nybeställningar en bil som helt eller delvis drivs av el. Och de förare som redan har tagit steget är mycket nöjda och vill gärna fortsätta köra en bil som helt eller delvis drivs av el.

Lägre totalkostnad per månad

För att ytterligare skynda på utvecklingen erbjuder Advania sina tjänstebilsförare så kallade konceptbilar – mer avancerade elbilar som har en högre inköpskostnad.

Det låter kanske som en dyr affär för företaget, men är det inte.

– Totalkostnaden per månad jämfört med en motsvarande fossildriven bil, allt inkluderat, blir inte högre för föraren. Och även om kostnaden för företaget blir marginellt högre, vinner vi på att våra totala koldioxidutsläpp minskar, berättar Magnus Wemby.

Gemensamma stormöten

Varje kvartal har Advania och Autolease gemensamma avstämningsmöten. Då går man igenom hur aktuell vagnpark ser ut, vad som går att effektivisera och hur behoven ser ut framåt.

– Vi inleder alltid en kunddialog med en grundlig behovsanalys och nulägesgenomgång. Denna process är en självklar bas för hela relationen mellan kund och leverantör. Vi blir tillsammans partners på en ”grön resa”, där vi ständigt föreslår förbättringar och sätter gemensamma mål, berättar Patric Lindman, kundansvarig Advania hos Autolease.

Och hur fungerar samarbetet med Advania?

– Vi har ett väldigt bra samarbete. Vi hörs kontinuerligt. De kommer med frågor och förslag som gör att vi tillsammans utvecklar och förbättrar vårt erbjudande.

Överblick i realtid

Advania har även tillgång till ett webbaserat administrationsverktyg där de i realtid får en blick över sin vagnpark – vem som kör vad, när avtalen löper ut, statistik över kostnader, koldioxidutsläpp med mera. 

Finns det inga nackdelar eller hinder för att ställa om till en grönare vagnpark?

– Inte hinder kanske, men utmaningar. Det är viktigt att samhällets totala elförsörjning säkras samt att infrastrukturen för laddning och räckvidden för bilar som drivs helt eller delvis av el fortsätter att utvecklas. I dag fungerar det bra att köra eldrivet i större städer men för medarbetare ute i landet som kör längre sträckor kan det vara en utmaning, säger Magnus Wemby.

Hur löser ni laddfrågan i stort?

– Vi strävar efter att göra det enkelt för våra förare att ladda sin bil. Främst arbetar vi aktivt för att skapa så många laddpunkter som möjligt i anslutning till våra kontor.  Parallellt utrustas våra förare med laddbrickor för att det också ska vara enkelt att ladda längs vägarna, säger Magnus Wemby. 

– Dessutom har vi samarbete med olika aktörer för laddstolpar för att alla förare enklare ska kunna skaffa och installera laddbox i hemmet, samt för smidigare laddning längs vägarna, inflikar Patric Lindman.

Här kan du enkelt räkna ut och jämföra kostnaden för leasingbilar

Greenlease – vi gör det enkelt att välja miljövänligt 

 

 

Mer från Autolease DNB

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Autolease DNB och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?