1515

Räntor och valutor: Euron faller tillbaka

Tyska räntor sjönk 2-3 punkter på tisdagen medan spreadarna mot euroområdets periferi vidgades. Spanska räntor var 5-15 punkter upp medan italienska räntor steg 15-25 punkter inför en obligationsemission.

Handlare uppgav till Reuters om en viss rörelse av att sälja av italienska statspapper och köpa tyska dito inför emissionen, vilket dragit isär spreadarna. ECB uppgavs samtidigt ha varit inne på marknaden, men utan någon större aktivitet utan mer för att visa på närvaro inför emissionen.

Italien sålde bland annat femåriga statsobligationer för 3,9 miljarder euro till en genomsnittsränta på 5,60 procent. Bud inkom för 1,28 gånger den sålda volymen. Vid emissionen i juli var räntan 4,93 procent och bud inkom för 1,93 gånger den sålda volymen. Även emissioner med löptid till 2018 och 2020 såldes, för totalt cirka 2,6 miljarder euro.

Uppgången i italienska räntor bromsades initialt upp efter emissionen.

Uppgifter om att Kina kan komma att investera i italienska statspapper och strategiska företag hade tidigare lättat något på oron för den europeiska skuldkrisen, men rörelsen ebbade rätt snart ut och Europabörserna står på tisdagen på minus.

Italiens finansdepartement bekräftade att ekonomiminister Giulio Tremonti mött en Kina-delegation men ville inte utveckla vad som avhandlats. Kinas utrikesdepartement uppgav att de har förtroende för de europeiska ländernas förmåga att hantera sina skulder, och hoppas att Europa kan säkra investeringarna i regionen.

Jim Reid på Deutsche Bank sade att även om det varit svårt att ignorera denna story inför dagens emission av italienska statsobligationer så behövs det mer bevis om vad avsikterna är.

"Vi kan inte hjälpa att vi minns liknande rubriker för de andra perifera länderna genom denna skuldkris, vilka alla har misslyckats med att stoppa de stora finansieringsproblemen över hela regionen", sade Jim Reid enligt Bloomberg News.

Svenska räntor handlas oförändrat till 1 punkt ned. På agendan stod KPI för augusti. Konsumentpriserna var oförändrade under månaden och steg 3,4 procent i årstakt, precis i linje med förväntningarna i SME Direkts prognosenkät.

Riksbankens prognos från den penningpolitiska uppföljningen, den 7 september, var en KPI-uppgång med 3,3 procent i årstakt i augusti.

Högre priser på kläder och skor bidrog uppåt med 0,2 procentenheter, medan ökade räntekostnader för egnahemsägarna bidrog uppåt med 0,1 procentenhet till månadsförändringen. Uppgången motverkades av lägre priser på drivmedel, utrikes flygresor och flygcharter, som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

KPIF (KPI med fast ränta) steg som väntat 1,6 procent jämfört med augusti föregående år. Riksbankens prognos var 1,5 procent.

Anna Råman på Nykredit skriver i en kommentar att KPI- komponenterna i stort kom in som väntat. Den enda egentliga överraskningen var klädpriserna som steg mer än väntat, med 4,1 procent. Barometerindikatorer, som exempelvis Svensk Handel Stils blixtindex, har visat på att klädsektorn fortsätter att ha en tuff tid med försiktiga konsumenter, och rabatterbjudandena väntades vara något större än vanligt.

"Implikationerna för Riksbanken borde vara marginella. Utfallet var rätt nära Riksbankens prognoser, och fokus domineras för närvarande av den internationella utvecklingen snarare än inflationen", skriver Nykredit.

Martin Enlund på Handelsbanken noterar att bidraget från kläder var lite högre än väntat, men att detta motverkades av en större nedgång i bensinpriserna än väntat. Allt annat var i stort i linje med det säsongsmässiga mönstret.

KPI och KPIF-inflationen var en tiondel högre än Riksbankens prognos, men framåtblickande är detta inget att ta fäste på. Då Riksbanken stoppar med räntehöjningar kommer KPI så småningom att konvergera med KPIF. Dessutom väntas KPI i januari dras ned med 0,2 procentenheter på grund av momssänkningen.

"Högre KPI är inte mer än brus, trenden är nedåt enligt vår uppfattning. Med den europeiska skuldkrisens indikatorer som alla blinkar rött och en global tillväxt som bromsar in, så väntas detta ha begränsad eller ingen effekt på Riksbankens framtida räntebeslut", skriver Handelsbanken.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik visade att den öppna arbetslösheten steg till 4,3 procent i augusti jämfört med 4,2 procent föregående månad. Inklusive antalet personer med aktivitetsstöd steg arbetslösheten till 7,3 procent från 7,2 procent.

Antalet varsel uppgick till cirka 2.600, ned från 2.900 i juli men cirka 800 fler än i augusti 2010.

Nordea skriver i en kommentar att uppgången i den öppna arbetslösheten var som väntat. Efterfrågan på arbetskraft minskade under sommaren, förmodligen på grund av lägre rekryteringsaktivitet bland företagen.

"Totalt sett har arbetslösheten, säsongsjusterat, inte fallit som väntat och dagens utfall kan indikera att en vändning på arbetsmarknaden redan är på väg", skriver Nordea.

Storbritanniens KPI steg 0,6 procent i augusti och 4,5 procent i årstakt, precis i linje med förväntningarna. Utfallet gav inget nämnvärt utslag i marknaden.

Bank of England beslutade vid sitt senaste möte att hålla såväl styrräntan som omfånget av tillgångsköpen oförändrade. KPI-inflationen har stigit de senaste två månaderna.

"Detta gör säkerligen deras (BOE:s) beslut mycket svårare när inflationen ligger så långt över målet. Jag tror att inflationen kan bli mer ihärdig än vad centralbanken förväntar sig", sade Philip Rush på Nomura Holdings i London till Bloomberg News.

På valutamarknaden har euron tappat något till 1:361 mot dollarn under förmiddagen, medan dollar/yen ligger stabilt runt 77-nivån. Kronan har fortsatt att försvagas, och har sammantaget tappat 9 öre mot dollarn och lika mycket mot euron jämfört med noteringarna vid stängning på måndagen.

Table


Innehåll från AccountorAnnons

Så hinner fastighetsägare med all vårens administration

Det är tufft för fastighetsägare att hinna med våren, en stor administrativ puckel. Och en utmaning att ha personal med rätt kompetens. Då är det smidigt att lägga över arbetet på experter som arbetar heltid med detta.

Vi har pratat med Anna Rosengren, Senior advisor på Accountor, som hjälper många fastighetsbolag med ekonomiarbetet.

 - Många fastighetsbolag ska vara klara med sin årshantering redan det första kvartalet eller senast sista juni. Och det är inte samma arbete som görs på hösten hos ett fastighetsbolag som man gör på våren med årshantering och konsolideringar. Det är arbete som kräver en helt annan kompetens, säger Anna.

Det går att spara mycket pengar för ett fastighetsbolag på att göra rätt, oavsett om det gäller ränteavdragsbegränsningar, moms, att skatteoptimera fastigheterna eller Inkomstskattprocessen.

- Det går oftast inte att motivera att ha en momsspecialist, en skattespecialist och en koncernspecialist inhouse hos ett fastighetsbolag. Men på Accountor har vi det. Jag och mina kollegor arbetar dessutom bara med detta och vi är därför vassare än om man är allmänkunnig inom ekonomi. Det kommer ständigt nya regler och uppdateringar t ex inom momsområdet och det är vårt jobb att vara uppdaterade och se till att våra kunder använder reglerna så det är förmånligt för dem, fortsätter Anna.

Läs Accountors information till fastighetsägare här. 

Läs mer om Accountors tjänster här.  

Accountor ligger i framkant inom mycket, även gällande automatisering och flöden. De ser över att man arbetar effektivt med sin ekonomi.

- Även hos företag som tycker att de är ganska digitala och har en effektiv process så har jag sett att vi kan göra stor skillnad genom att effektivisera ytterligare. Många fastighetsbolag är dessutom för små för att ha både de bästa systemen och de effektivaste processerna – när vi samarbetar kan de följa med på våra system och utarbetade processer och får på så sätt samma läge som större fastighetsbolag. Vi har specialistkompetens hos oss och ger gärna råd och stöd till våra kunder i komplexa frågor. Vi är t ex bra som stöd vid förvärv och försäljningsprocesser. Till de fastighetsbolag som har tufft att hinna med årshanteringen nu på våren så vill jag bara säga: lämna bort dessa arbetsuppgifter till experter, så kan ni ägna er åt annat, avslutar Anna. 

Om Accountor:

Accountor är en av norra Europas största fullservicebyråer inom ekonomi, lön och HR. I Sverige stöttar 300 anställda på 8 orter företag med tjänster som innebär trygghet, avlastning, rådgivning, långsiktighet och tillfälle att utvecklas. Accountor hjälper företag till en mer effektiv ekonomi och effektivare personalprocesser.

Mer från Accountor

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Accountor och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?