Annons

Stockholmbörsen: Börsen kom igen

Stockholmsbörsen avslutade veckan med stängning kring nollstrecket efter en slagig fredagshandel. Marknadssvängningarna ökade inför och under talet från Fed-chefen Ben Bernanke, som inleddes kl 16.00, svensk tid.

Vissa bedömare väntade sig ytterligare stimulanser på kortare sikt men bristen på konkreta besked kring en eventuell ytterligare runda med kvantitativa lättnader i Bernankes tal tog bort det hoppet från aktiemarknaden och kurserna tappade inledningsvis. Därefter rekylerade aktiekurserna dock rejält uppåt efter att marknaden smält talet en stund. Stockholmbörsen slutade omkring oförändrad medan de ledande Europabörserna noterades lägre inför helgen.

Vidare under eftermiddagen så presenterade den svenska regeringen nedjusterade BNP-prognoser för 2011 och 2012. Från USA rapporterades en större nedrevidering av BNP-tillväxten än väntat för det gångna andra kvartalet och ett lägre Michigan-index än väntat för augusti.

SIX Generalindex var vid stängning nära oförändrat vid 274 och OMXS30-index steg 0,1 procent till 904. Omsättningen var 13,4 miljarder kronor.

USA:s centralbank Federal Reserve kommer att göra vad som krävs för att stödja den ekonomiska återhämtningen, sade Federal Reserves ordförande Ben Bernanke i sitt tal i Jackson Hole på fredagen. Återhämtningen i den amerikanska ekonomin är fortfarande blygsam och går långsammare än vad Fed hade hoppats på, men Fed fortsätter att räkna med bättre tillväxt under det andra halvåret 2011.

Federal Reserve meddelade vid det senaste penningpolitiska mötet att styrräntan förväntas ligga kvar vid 0-0,25 procent fram till mitten av år 2013.

"Utöver att ändra vår framåtblickande guidning har Federal Reserve en rad verktyg som skulle kunna användas för att tillhandahålla ytterligare penningpolitisk stimulans. Vi diskuterade de relativa fördelarna och kostnaderna med sådana verktyg vid vårt augustimöte. Vi kommer att fortsätta överväga dessa och andra relevanta frågor, däribland den ekonomiska och finansiella utvecklingen, vid vårt septembermöte, vilket har förlängts till två dagar (20 och 21 september) istället för bara en dag för att möjliggöra en fylligare diskussion", säger Bernanke.

Bernankes tal var positivt mitt i allt elände och att stimulanspaketen uteblev var väntat, uppger Johan Javéus, chefsstrateg på SEB, enligt TT:

"Han är tydlig med att ekonomin utvecklats svagare än man räknat med och att det finns många stora utmaningar. Samtidigt finns det en positiv ton i det han säger, han är inne på att det nästan finns naturkrafter i hur ekonomi fungerar... perioden med dålig tillväxt är längre än man trott men förr eller senare kommer det att vända uppåt igen."

Marknaden fokuserar inför helgen nu på vad Eurozonens centralbankschef Jean-Claude Trichet kan tänkas säga i sitt tal vid Jackson Hole på lördagen.

Bland dagens vinnare på Stockholmsbörsen återfanns Volvo, vars aktie har tappat stort under den senaste tidens börsturbulens. Volvo var upp 1,5 procent till 72,55 kronor samtidigt som Alfa Laval steg 1,9 procent.

H&M backade 0,4 procent till 191,60 kronor. Credit Suisse har justerat ned sin målkurs för aktien till 190 kronor från tidigare 220 kronor med en bibehållen neutral rekommendation.

Banken har också sänkt Millicom till behåll, från tidigare köp, med på oro för Latinamerika som främsta skäl. Aktien föll 2,4 procent till 701 kronor.

Även SSAB fick smaka på sleven. Aktien backade 0,4 procent till 57,70 kronor. Stålbolaget har fått se sin riktkurs sänkt av Deutsche Bank till 77 kronor från tidigare 104 kronor. Rekommendationen ligger kvar vid behåll. Penser sänkte också sin riktkurs på stålbolaget.

PA Resources blev en vinnare sedan oljebolaget bekräftat det nyligen gjorda gasfyndet på Broder Tuck-prospektet offshore Danmark. Analyser av prover från den initiala prospekteringsbrunnen har indikerat ett högre än förväntat innehåll av kondensat. Aktien pumpades upp 2,8 procent.

Medivir säljer dotterbolaget Biophausias generikaverksamhet. Prislappen har satts till 26 miljoner kronor plus värdet av varulagret på cirka 12 miljoner kronor. Köpare är Bluefish Pharmaceuticals. Medivir sänktes med 1,4 procent.

Black Earth Farming rekylerade upp 4,0 procent till 21 kronor efter att det rapporterats att bolagets aktie uppgraderats till outperform av Öhman med en riktkurs på 25 kronor. Den tidigare rekommendationen var neutral.

Nordea har sänkt sin rekommendation för Clas Ohlson till sälj, från tidigare behåll. Riktkursen sätts ned till 67 kronor, från tidigare 95 kronor. Aktien föll 1,0 procent till 73 kronor.

Intellecta inledde upp efter dagens rapport men vek sedan ned sig. Aktien tappade 1,5 procent till 39,40 kronor. Intellecta aviserade även ett åtgärdspaket inom affärsområdet Consulting med en kostnadseffekt på 4 miljoner kronor när programmet når full effekt. Vidare ska en samlokalisering inom Storstockholm till Årsta spara 10 miljoner kronor per år.

SIX Volatilitetsindex, även känt som rädsloindex, stängde strax under nivån 37 vilket indikerar fortsatt stark oro på marknaden. Indexet beräknas utifrån den implicita volatiliteten i standardiserade OMXS30-optioner med en genomsnittlig återstående löptid på 30 dagar.

På hemmaplan meddelade finansminister Anders Borg på eftermiddagen att BNP-tillväxten i Sverige nu väntas uppgå till 4,1 procent 2011 samt till 1,3 procent 2012. BNP-prognosen för 2013 ligger på 3,5 procent och för 2014 på 3,9 procent. Närmast föregående prognoser från vårpropositionen i april 2011, uppgick till +4,6 procent för 2011 samt till +3,8 procent för 2012. BNP-prognosen för 2013 låg i april på +3,6 procent samtidigt som prognosen för 2014 var +2,8 procent.

"Riskerna kring prognoserna ligger på nedsidan", uppger Anders Borg angående BNP-prognoserna i största allmänhet. Den internationella oron leder till avbräck i återhämtningen och mer tillfälliga efterfrågestimulanser behövs nu, sade Borg vidare.

"En nedrevidering låg i korten, men vi räknade inte med att prognoserna skulle revideras ned så skarpt i detta skede. Revideringarna speglar de förändrade utsikterna för Sverige samt att spelplanen har förändrats för Riksbanken", uppger Nordeas chefekonom Annika Winsth i en skriftlig kommentar.

På eftermiddagen presenterades även BNP-statistik för USA under det andra kvartalet med ett utfall strax under förväntan. BNP-statistiken är en viktig hälsoindikator för den amerikanska ekonomin.

USA:s BNP steg med reviderade 1,0 procent i årstakt under det andra kvartalet 2011, vilket kan jämföras med den tidigare bedömningen som var +1,3 procent. BNP-deflatorn uppmättes till +2,4 procent i årstakt, vilket kan jämföras med den tidigare bedömningen som var +2,3 procent. Marknaden hade räknat med en BNP-tillväxt på +1,1 procent och en BNP-deflator på oreviderade +2,3 procent.

Senare på eftermiddagen rapporterades konsumenternas förtroende i USA, enligt University of Michigan Consumer Sentiment Index, ha uppgått till reviderade 55,7 i augusti, jämfört med preliminära 54,9. Det var något under marknadens förväntade nivå om 56,0.

Enligt Thomas Hoenig, chef för Kansas City Federal Reserve Bank, bedöms risken för att USA går in i recession nu vara 20 procent.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Törngren Magnell & Partners AdvokatfirmaAnnons

Advokatfirman som fortsätter att växa trots kristider

Törngren Magnell & Partners Advokatfirma (TM & Partners) växlar upp trots att världen befinner sig i en osäker ekonomisk verklighet. En expansion som bland annat yttrar sig i namnbytet till TM & Partners, nya större lokaler och ny senior kompetens inom bland annat obeståndsrådgivning vilket gör erbjudandet inom kristidsrådgivning både relevant och komplett. 

TM & Partners startades 2006 och var då en transaktionsinriktad byrå med M&A, Bank & Finans och Kapitalmarknad som kärnområden. Nu är byrån bra mycket mer än en ”transaktionsboutique”. 

– Vi har växt kontinuerligt genom att addera det vi bedömer ger mervärde till våra klienter. Alltid med fokus på att individerna vi knyter till oss är lagspelare. Sedan starten har vi lagt till specialistgrupper inom Fastighetsrätt, Infrastruktur & Entreprenad, Tvistlösning och Arbetsrätt. Under det senaste året har vi dessutom kompletterat med delägarkompetens inom Obestånd & Rekonstruktion och Tech, två sektorer med stor framtidspotential, säger Kristoffer Stråth, Managing Partner.

Byråkultur som skapar framgång 

Många av byråns aktuella uppdrag är i nuläget kopplade till den rådande konjunkturomställningen, vilket har ställt krav på att kunna stötta i transaktioner som kräver en bredare kompetens än normalt. Likviditetsproblem och risk för obestånd är en verklighet för många företag just nu.

– Vår satsning på Rekonstruktion & Obestånd, tillsammans med vår tidigare kompetens inom M&A samt Bank & Finans, har gjort att vi har kunnat förena kärnverksamheten med den specialistkunskap som krävs idag. Vi erbjuder nu hela kedjan i vår obeståndsrådgivning inklusive konkursförvaltarskap genom rekryteringen av den erfarne obeståndsadvokaten Bill Kronqvist som leder Rekonstruktion & Obeståndsgruppen tillsammans med Peter Törngren. Satsningen har under våren resulterat i att vi verkligen kunnat vara behjälpliga vid förvärv med obeståndsproblematik som en särskild utmaning. Ett sådant exempel är vår medverkan i den omtalade räddningsaktionen av Ving-gruppen där bl.a. Peter Törngren och jag själv arbetade tillsammans med Vaiva Eriksson, som ledde transaktionsteamet, säger Sten Hedbäck, Partner (M&A).  

Natalie Bretz, Partner (Fastighetsrätt, Infrastruktur & Entreprenad), framhåller att den väletablerade ”true partnership”-strukturen, som innebär att delägarnas ersättning inte är kopplad till individuell intjäning, medfört att firman jämförelsevis enkelt har kunnat strukturera om och förstärka där behov uppstått. 

– Vi tror starkt på att true partnership resulterar i bästa möjliga rådgivning för våra klienter, eftersom intern konkurrens minimeras. Ett lyckligt utflöde av detta är också att vi som firma kan vara snabbfotad när det gäller investeringar och anpassningar för framtiden. Som exempel står vi mitt i pandemin och lanserar en satsning på Fintech-området, där två av våra nya delägare Fredrik Gustafsson (Tech) och Eva Sundling (Bank & Finans) leder det arbetet, fyller Kristoffer Stråth i.  

– Den stora satsning byrån gjort de senaste åren på fastighetssidan har varit lyckosam. Fastighetsmarknaden är alltjämt likvid, fastigheter är på lång sikt alltid ett bra investeringsslag, och vi ser positivt på resten av året, säger Natalie Bretz.

Spetsad kärnverksamhet i fokus

TM & Partners har haft ett särskilt högt tryck i sin Bank- och Finansverksamhet under våren och sommaren, och det tycks inte ske någon avmattning inför hösten. Är det osäkra tider behöver både banker och låntagare se över hur de kan hantera situationen på kort- och lång sikt. 

– Vår verksamhetsbredd, med ett mycket starkt erbjudande inom Bank- och Finansområdet, samt att vi levererar relevant och senior rådgivning gör oss till en trygg partner i transaktioner och kan ge klienterna ett försteg oavsett bransch och komplexitet i transaktionen, säger Cecilia Rudels, Partner (Bank & Finans). Dessutom har vi relevant erfarenhet sedan finanskrisen 2008-2009 och är väl positionerade inte bara för att hantera nya transaktioner, utan även för att hantera insolvenssituationer genom pantrealisationer eller andra proaktiva åtgärder. 

Läs mer på www.tmpartners.se 

Om TM & Partners

TM & Partners har de senaste åren expanderat kraftigt med nya delägare och verksamhetsområden samtidigt som man har lyckats vinna både klienters och andra ledande advokatbyråers respekt och förtroende. TM & Partners har idag fler än 65 anställda och 17 delägare, som alla arbetar vid byråns kontor på Jakobs Torg 3. 

Kontakt: Kristoffer Stråth, Managing Partner
kristoffer.strath@tmpartners.se
08-400 283 00

 

Mer från Törngren Magnell & Partners Advokatfirma

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Törngren Magnell & Partners Advokatfirma och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?